Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Zaloguj się
Szanowny Użytkowniku, Twój dostęp do tej funkcji został tymczasowo wstrzymany.

Do bezpłatnego dostępu uprawnieni są Użytkownicy, którzy zgodnie z regulaminem serwisu w procesie rejestracji podali pełne i prawdziwe dane: imię, nazwisko, firma oraz służbowy adres e-mail.

W celu przywrócenia dostępu uzupełnij prawidłowo swój profil. W razie jakichkolwiek pytań
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Nie posiadasz jeszcze dostępu do tej funkcjonalności. Zapytaj o warunki pełnego dostępu.
Skontaktuj się z nami
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Skontaktuj się z nami, aby otrzymać dostęp do tej funkcjonalności. Jeżeli posiadasz już dostęp, funkcjonalność dostępna będzie po zalogowaniu.
Zaloguj się

Klasyfikacja GET MEDI
stanowisk i rekomendacji refundacyjnych


?
 
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.


Stan przejrzystości w refundacji leków

6 Sie 2019
Jedną z miar przejrzystości w refundacji leków jest dostęp do dokumentacji: złożonej wraz z wnioskiem o objęcie leku finansowaniem ze środków publicznych i wygenerowanej przez organy oceniające wniosek.
Wciąż nie mamy dostępu do pełnej dokumentacji. Publikowane są niektóre dokumenty towarzyszące postępowaniu refundacyjnemu, przy czym zakres dostępnych w nich informacji podlega ograniczeniu ze względu na ochronę tajemnicy przedsiębiorcy.

Leki onkologiczne to produkty najczęściej wnioskowane do refundacji

28 Paź 2015
Czy wiesz, że leki mające zastosowanie w onkologii są najczęściej wnioskowanymi produktami o objęcie finansowaniem ze środków publicznych w Polsce? Co trzeci wniosek o objęcie refundacją dotyczył produktu leczniczego, który według klasyfikacji ATC, należy do grupy anatomicznej L - Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące.

Aktywność firm farmaceutycznych w ubieganiu się o refundację

20 Paź 2015
Niedawno pisaliśmy o tym jak wiele wniosków refundacyjnych trafiło do oceny AOTMiT po wejściu w życie ustawy o refundacji. Tym razem przyjrzyjmy się, które firmy farmaceutyczne wykazują największą aktywność w ubieganiu się o finansowanie produktów leczniczych ze środków publicznych oraz jaki jest efekt tych działań.

Najwięcej wniosków o refundację dotyczy kategorii program lekowy

14 Paź 2015
Wśród wszystkich złożonych wniosków dotyczących objęcia refundacją i ustalenia urzędowej ceny zbytu dla produktu leczniczego nie posiadającego refundowanego odpowiednika w danym wskazaniu, ponad połowa dotyczyła ubiegania się o finansowanie w ramach programu lekowego.

Jak wiele wniosków refundacyjnych trafiło do oceny AOTMiT?

5 Paź 2015
Jednym z zadań Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji jest przygotowywanie analiz weryfikacyjnych w sprawie oceny produktu leczniczego, dla którego złożony został wniosek o objęcie refundacją, oraz wydawanie rekomendacji w sprawie zasadności jego refundacji na wnioskowanych warunkach. Agencja rozpoczyna swoją pracę na zlecenie Ministra Zdrowia. Jak wiele zleceń wpłynęło do Agencji po wejściu w życie ustawy refundacyjnej oraz ile z nich dotyczyło wniosków o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu?
1-5 z 6