Niedawno pisaliśmy o tym jak wiele wniosków refundacyjnych trafiło do oceny AOTMiT po wejściu w życie ustawy o refundacji. Tym razem przyjrzyjmy się, które firmy farmaceutyczne wykazują największą aktywność w ubieganiu się o finansowanie produktów leczniczych ze środków publicznych oraz jaki jest efekt tych działań.

Źródło danych do analizy

Informacje, na podstawie których dokonano analizy, pozyskane zostały z analiz weryfikacyjnych wykonywanych przez AOTMiT, publikowanych wraz z innymi dokumentami towarzyszącymi procesowi refundacyjnemu, na stronie Agencji. W analizach tych, wskazany jest zarówno podmiot odpowiedzialny dla wnioskowanej technologii medycznej, jak i podmiot faktycznie składający wniosek.
Niniejsza analiza dotyczy wnioskodawców i obejmuje procesy zlecone Agencji w okresie 1 stycznia 2012 roku - 4 października 2015 roku.

Aktywność wnioskodawców

W analizowanym okresie zidentyfikowano 331 odrębnych procesów decyzyjnych. Dla 15 z nich nie pozyskano informacji na temat wnioskodawcy, głównie z powodu niedostępności analizy weryfikacyjnej Agencji stanowiącej źródło danych. Dane pozyskane dla pozostałych procesów wykazały aktywność aż 85 różnych wnioskodawców w ubieganiu się o refundację.
Aktywność poszczególnych wnioskodawców zobrazowana liczbą rozpoczętych przez nich procesów o refundację
Najbardziej aktywni wnioskodawcy (ponad 10 wniosków o refundację w analizowanym okresie) to firmy:
 • Roche: 20 procesów o objęcie refundacją,
 • Novartis: 19 procesów o objęcie refundacją,
 • GSK: 18 procesów o objęcie refundacją,
 • MSD: 16 procesów o objęcie refundacją,
 • Janssen-Cilag: 13 procesów o objęcie refundacją,
 • Pfizer: 11 procesów o objęcie refundacją,
 • Teva: 11 procesów o objęcie refundacją.
7 wymienionych wyżej firm złożyło w sumie 108 wniosków o refundację, co stanowi 1/3 wszystkich wniosków jakie wpłynęły w analizowanym czasie do Agencji. Wnioskodawcy ci, głównie wnosili o refundację produktu leczniczego w trybie programu lekowego.
Najbardziej aktywni wnioskodawcy zobrazowani liczbą rozpoczętych przez nich procesów o objęcie refundacją, z uwzględnieniem wnioskowanej przez nich kategorii dostępności refundacyjnej

Skuteczność działań refundacyjnych

Wśród podmiotów najbardziej aktywnych największą skuteczność, określaną jako % postępowań zakończonych uzyskaniem wnioskowanej refundacji wśród postępowań niebędących w toku, uzyskały firmy:
 • Teva: 100% procesów zakończonych uzyskaniem wpisu do refundacji,
 • Janssen-Cilag: 78% procesów zakończonych uzyskaniem wpisu do refundacji,
 • MSD: 75% procesów zakończonych uzyskaniem wpisu do refundacji,
 • Roche: 72% procesów zakończonych uzyskaniem wpisu do refundacji.
Firmy Novartis, GSK oraz Pfizer uzyskały skuteczność nie wyższą niż 50%.
Najbardziej aktywni wnioskodawcy zobrazowani liczbą rozpoczętych przez nich procesów o objęcie refundacją, z uwzględnieniem uzyskanych wyników końcowych
Gdyby skuteczność prowadzonych działań refundacyjnych zmierzyć jednak liczbą (a nie %) postępowań zakończonych pozytywnie, liderem staje się firma Roche (13 procesów zakończonych uzyskaniem wpisu do refundacji), następnie firma MSD (12 procesów zakończonych uzyskaniem wpisu do refundacji) oraz firma Teva (11 procesów zakończonych uzyskaniem wpisu do refundacji).