Przedstawiamy statystykę dla rekomendacji i decyzji refundacyjnych z ostatniech 12 miesięcy (styczeń 2019 - grudzień 2019) na tle poprzednich 12-miesięcznych okresów.
Zobacz wizytówkę naszego nowego narzędzia dostępnego online:
A35 - Baza Procesów Refundacyjnych

przejdź

Pozytywne stanowiska, rekomendacje i decyzje

W minionych 12 miesiącach udział pozytywnych rekomendacji i decyzji refundacyjnych wyniósł:
  • 84,6% - dla stanowisk Rady Przejrzystości,
  • 83,3% - dla rekomendacji Prezesa AOTMiT,
  • 50,0% - dla decyzji Ministra Zdrowia.
Trend zmian obrazują poniższe wykresy.
GET MEDI: pozytywne stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacje Prezesa AOTMiT i decyzje Ministra Zdrowia - trendy zmian
Dostęp do tej części serwisu mają użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Zaloguj się, aby zobaczyć wyniki w podgrupach.
Dostęp do tej części serwisu mają użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Zaloguj się, aby zobaczyć wyniki w podgrupach.
Dostęp do tej części serwisu mają użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Zaloguj się, aby zobaczyć wyniki w podgrupach.

Zgodność w procesie oceny wniosku refundacyjnego

Stopień zgodności pomiędzy organami biorącymi udział w procesie oceny wniosku o objęcie refundacją zmierzono współczynnikiem korelacji V-Cramera. Współczynnik V przybiera wartość z przedziału <0,1>. Im wartość bliższa jedności, tym silniejsza jest zaobserwowana zależność rozpatrywanych cech.

Prezes AOTMiT vs Rada Przejrzystości

Stopień zgodności Prezesa AOTMiT z Radą Przejrzystości w ostatnich 12 miesiącach wyniósł 0,286. Co piąta rekomendacja Prezesa Agencji wyrażała odmienną od Rady Przejrzystości opinię w sprawie zasadności objęcia refundacją wnioskowanej technologii leczniczej.

Minister Zdrowia vs Prezes AOTMiT

Współczynnik zgodności decyzji Ministra Zdrowia z rekomendacjami Prezesa AOTMiT w minionym roku wyniósł 0,04. Wśród procesów zakończonych uzyskaniem refundacji 80% poprzedzonych było pozytywną rekomendacją Prezesa AOTMiT.
W tym miejscu warto podkreślić, że niniejsza analiza jako pozytywne rekomendacje traktuje te skategoryzowane jako POZ, POZ- oraz NEG+. Dowiedz się więcej o naszej metodzie klasyfikacji.
Prezes AOTMiT vs Rada Przejrzystości: zgodność w ocenie wniosku refundacyjnego
Dostęp do tej części serwisu mają użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Zaloguj się, aby zobaczyć wyniki w podgrupach.
Dostęp do tej części serwisu mają użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Zaloguj się, aby zobaczyć wyniki w podgrupach.
Dostęp do tej części serwisu mają użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Zaloguj się, aby zobaczyć wyniki w podgrupach.
Współczynnik zgodności decyzji z rekomendacjami cechuje się pewną zmiennością w czasie. O jej przyczynach przeczytasz w dziale "O analizie" na końcu artykułu. Na powyższym wykresie obserwowaną w praktyce zmienność parametru zaznaczono jasnym kolorem zielonym. Ciemnozielona linia wyznacza aktualne wyniki zgodności.
Pozytywne decyzje refundacyjne wg charakteru rekomendacji Prezesa AOTMiT
Dostęp do tej części serwisu mają użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Zaloguj się, aby zobaczyć wyniki w podgrupach.
Dostęp do tej części serwisu mają użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Zaloguj się, aby zobaczyć wyniki w podgrupach.
Dostęp do tej części serwisu mają użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Zaloguj się, aby zobaczyć wyniki w podgrupach.

Czas rozpatrywania wniosku o objęcie refundacją

Ocena wniosku przez AOTMiT

Na rzeczywisty czas trwania oceny wniosku refundacyjnego przez AOTMiT składa się czas efektywny, w jakim wniosek jest faktycznie procedowany przez analityków Agencji oraz okres zawieszania procedowania, związany zwykle z uzupełnianiem przez Wnioskodawcę zdiagnozowanych braków i niezgodności w analizach HTA.
Średni rzeczywisty czas oceny wniosku przez Agencję w ostatnich 12 miesiącach wyniósł 80 dni, z czego efektywny czas pracy nad wnioskiem zajął Agencji średnio 59 dni.
Czas oceny wniosku refundacyjnego przez AOTMiT
Dostęp do tej części serwisu mają użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Zaloguj się, aby zobaczyć wyniki w podgrupach.
Dostęp do tej części serwisu mają użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Zaloguj się, aby zobaczyć wyniki w podgrupach.
Dostęp do tej części serwisu mają użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Zaloguj się, aby zobaczyć wyniki w podgrupach.

Czas od złożenia wniosku do refundacji

Procesy refundacyjne, które zakończyły się uzyskaniem refundacji w ostatnich 12 miesiącach trwały średnio 579 dni (mediana czasu wyniosła 472 dni), licząc od szacowanego dnia złożenia wniosku o objęcie refundacją do terminu wejścia w życie pozytywnej decyzji Ministra Zdrowia.
Czas oceny wniosku refundacyjnego przez AOTMiT
Dostęp do tej części serwisu mają użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Zaloguj się, aby zobaczyć wyniki w podgrupach.
Dostęp do tej części serwisu mają użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Zaloguj się, aby zobaczyć wyniki w podgrupach.
Dostęp do tej części serwisu mają użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Zaloguj się, aby zobaczyć wyniki w podgrupach.