W ramach programów lekowych refundowane są kosztowne terapie z zastosowaniem innowacyjnych substancji czynnych. W 2018 roku sumaryczne wydatki NFZ na leki w tym trybie wyniosły 3,48 mld zł. W tym koszcie sfinansowano terapię dla ponad 131 tys. pacjentów. Największe wydatki poniesiono na program leczenia raka piersi.

Koszt refundacji

Zgodnie z danymi NFZ całkowity koszt refundacji leków stosowanych w ramach programów lekowych w 2018 roku wyniósł 3,48 mld zł - o 7,8% więcej niż w roku 2017. Aktywnych było 92 programów lekowych, które objęły terapią 131,7 tys. pacjentów - o 10,8% więcej niż w roku poprzednim.
Średnio na terapię farmakologiczną pacjenta w programie wydano zatem 26,4 tys zł.
Koszt refundacji leków w programach lekowych, 2017 vs 2018

Najdroższe programy lekowe

W 2018 roku największy kosz poniesiono na refundację leków stosowanych w leczeniu raka piersi. Program ten (B.9) kosztował 455,3 mln zł co stanowi 13,1% całkowitych wydatków NFZ na leki w programach. Drugi z kolei koszt związany jest z terapią stwardnienia rozsianego. Na leki w tym programie (B.29) wydano łącznie 281,6 mln zł. Kolejny kosztowny program dotyczy leczenia przewlekłego WZW typu C terapią bezinterferonową (B.71). Roczny koszt leków w tym programie wyniósł 222,6 mln zł.
Poniżej przedstawiamy listę 10 najbardziej kosztownych programów lekowych w 2018 roku wraz z informacją o:
 • liczbie pacjentów objętych terapią,
 • liczbie substancji czynnych w programie,
 • substancji generującej największy koszt w programie.
Koszt i liczbę pacjentów podajemy także w odniesieniu do roku poprzedniego wskazując na procentową zmianę. Po najechaniu myszką wyświetla się informacja z wartością z 2017 roku.
Koszt wszystkich programów lekowych wraz z liczbą pacjentów prezentujemy w załączniku na dole strony - możesz go bezpłatnie pobrać po zalogowaniu.
TOP10 - programy lekowe o najwyższym koszcie refundacji leków, 2018
 1. Leczenie raka piersi (B.9)
  • koszt refundacji leków: 455,3 mln PLN +1,9%
  • liczba pacjentów: 7 341 +6,7%
  • liczba leków w programie: 4
  • największy udział w koszcie: TRASTUZUMABUM (SC) - 59%, stosowany u 76% pacjentów w programie
 2. Leczenie stwardnienia rozsianego (B.29)
  • koszt refundacji leków: 281,6 mln PLN +12,2%
  • liczba pacjentów: 12 795 +14,3%
  • liczba leków w programie: 8
  • największy udział w koszcie: DIMETHYLIS FUMARAS (O) - 30%, stosowany u 35% pacjentów w programie
 3. Leczenie przewlekłego WZW typu C terapią bezinterferonową (B.71)
  • koszt refundacji leków: 222,6 mln PLN -46,0%
  • liczba pacjentów: 9 436 -22,5%
  • liczba leków w programie: 8
  • największy udział w koszcie: OMBITASVIRUM, PARITAPREVIRUM, RITONAVIRUM (O) - 25%, stosowany u 22% pacjentów w programie
 4. Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego (B.4)
  • koszt refundacji leków: 175,1 mln PLN +35,2%
  • liczba pacjentów: 3 711 +34,2%
  • liczba leków w programie: 4
  • największy udział w koszcie: CETUXIMABUM (P) 37%, stosowany u 36% pacjentów w programie
 5. Leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego (B.54)
  • koszt refundacji leków: 163,2 mln PLN +16,9%
  • liczba pacjentów: 1 662 +14,7%
  • liczba leków w programie: 2
  • największy udział w koszcie: LENALIDOMIDUM (O) - 99,9%, stosowany u 98% pacjentów w programie
 6. Leczenie raka nerki (B.10)
  • koszt refundacji leków: 144,1 mln PLN +9,0%
  • liczba pacjentów: 2 511 +7,6%
  • liczba leków w programie: 8
  • największy udział w koszcie: SUNITINIBUM (O) - 42%, stosowany u 44% pacjentów w programie
 7. Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (B.33)
  • koszt refundacji leków: 134,2 mln PLN +6,8%
  • liczba pacjentów: 5 915 +15,9%
  • liczba leków w programie: 8
  • największy udział w koszcie: ADALIMUMABUM (P) - 33%, stosowany u 29% pacjentów w programie
 8. Leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych (B.59)
  • koszt refundacji leków: 123,3 mln PLN +37,7%
  • liczba pacjentów: 981 +27,9%
  • liczba leków w programie: 4
  • największy udział w koszcie: NIVOLUMABUM (P) - 48%, stosowany u 55% pacjentów w programie
 9. Leczenie chorych na przewlekłą białaczkę szpikową (B.14)
  • koszt refundacji leków: 112,2 mln PLN +2,5%
  • liczba pacjentów: 1 137 +9,2%
  • liczba leków w programie: 3
  • największy udział w koszcie: NILOTYNIBUM (O) - 55%, stosowany u 50% pacjentów w programie
 10. Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) (B.31)
  • koszt refundacji leków: 100,7 mln PLN +42,6%
  • liczba pacjentów: 923 +60,0%
  • liczba leków w programie: 8
  • największy udział w koszcie: TREPROSTYNILUM (P) - 80%, stosowany u 21% pacjentów w programie
W naszej aplikacji MEDI.base znajdziesz inne szczegółowe dane o programach lekowych np.: refundowane terapie, kryteria kwalifikacji, ewolucja zmian, wielkość sprzedaży w refundacji, dane z realizacji programów - także w ujęciu regionalnym.
pobierz załącznik PDF