Łączna kwota refundacji leków dostępnych w programach lekowych i w katalogu chemioterapii wyniosła w 2019 roku 4,51 mld PLN tj. o 12,3% więcej niż w roku poprzednim. W tym koszcie sfinansowano terapie z wykorzystaniem 376 różnych Brandów. Najwięcej wydatkowano na refundację leku Herceptin (trastuzumabum), mimo że w porównaniu do poprzedniego roku koszt ten zmalał o 40% na skutek objęcia refundacją tańszych odpowiedników.
Zobacz jakie były kwoty refundacji pozostałych Brandów oraz które z nich znalazły się w czołówce kosztów poniesionych przez płatnika w 2019 roku.
TOP10 leki programy lekowe i chemioterapia 2019 - leki o najwyższym koszcie refundacji w 2019 roku
 1. Herceptin (trastuzumabum) [ROCHE]: kwota refundacji 205,9 mln PLN -39,7%
  • Leczenie raka piersi (B.9),
  • Leczenie zaawansowanego raka żołądka (B.58);
 2. MabThera (rituximabum) [ROCHE]: kwota refundacji 201,0 mln PLN -7,6%
  • Leczenie chłoniaków złośliwych (B.12),
  • Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (B.33),
  • Leczenie aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA) (B.75),
  • Leczenie rytuksymabem ciężkiej pęcherzycy opornej na immunosupresję (B.91),
  • w chemioterapii (załącznik C.51 zawierający 22 kody ICD-10);
 3. Revlimid (lenalidomidum) [CELGENE]: kwota refundacji 198,8 mln PLN +16,8%
  • Lenalidomid w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego (B.54),
  • Lenalidomid w leczeniu pacjentów z anemią zależną od przetoczeń w przebiegu zespołów mielodysplastycznych o niskim lub pośrednim-1 ryzyku, związanych z nieprawidłowością cytogenetyczną w postaci izolowanej delecji 5q (B.84);
 4. Opdivo (nivolumabum) [BRISTOL-MYERS SQUIBB + PFIZER]: kwota refundacji 180,1 mln PLN +124,6%
  • Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (B.6),
  • Leczenie raka nerki (B.10),
  • Leczenie płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi (B.52),
  • Leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych (B.59),
  • Leczenie opornej i nawrotowej postaci klasycznego chłoniaka Hodgkina z zastosowaniem niwolumabu (B.100);
 5. Tecfidera (dimethylis fumaras) [BIOGEN]: kwota refundacji 119,7 mln PLN +47,2%
  • Leczenie stwardnienia rozsianego (B.29);
 6. Keytruda (pembrolizumabum) [MERCK SHARP & DOHME]: kwota refundacji 116,3 mln PLN +119,3%
  • Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (B.6),
  • Leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych (B.59);
 7. Perjeta (pertuzumabum) [ROCHE]: kwota refundacji 112,4 mln PLN +41,3%
  • Leczenie raka piersi (B.9);
 8. Remodulin (treprostynilum) [FERRER]: kwota refundacji 97,8 mln PLN +27,2%
  • Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego (B.31);
 9. Avastin (bevacizumabum) [ROCHE]: kwota refundacji 88,8 mln PLN +4,3%
  • Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego (B.4),
  • Leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika (B.50);
 10. Maviret (glecaprevirum + pibrentasvirum) [ABBVIE]: kwota refundacji 86,3 mln PLN +372,9%
  • Leczenie przewlekłego wzw typu C terapią bezinterferonową (B.71).
Wydatki na leki w programach lekowych i chemioterapii 2016 - 2019

Koszty refundacji pozostałych leków

Rankomat wskazuje koszt refundacji każdego Brandu oraz jego pozycję w zestawieniu uszeregowanym od największej do najmniejszej kwoty uzyskanej refundacji. Dodatkowo informuje o:
 • kategorii produktu leczniczego: lek, wyrób medyczny, środek spożywczy,
 • trybie refundacji: B (program lekowy), C (chemioterapia),
 • liczbie opakowań (kodów EAN) objętych refundacją,
 • wartości refundacji z dystrybucji równoległej (IR),
 • udziale wydatków na Brand w całkowitym koszcie NFZ na leki z katalogu B i C w 2019 roku.
Dostęp do pełnej listy wyników mają zalogowani Użytkownicy.
Prezentowaną w rankomacie statystykę możesz także pobrać po zalogowaniu.
pobierz ranking w PDF