Na refundację leków dostępnych w programach lekowych i chemioterapii NFZ wydał w 2018 roku ponad 4 mld złotych - o 10,4% więcej niż w roku poprzednim. W tej kwocie zrefundowanych zostało 360 różnych Brandów, przy czym refundacja 10 z nich pochłonęła 1/3 tej kwoty.
Sprawdź jaką kwotę NFZ przeznaczył na refundację poszczególnych leków oraz które z nich znajdują się w liście TOP 10 2018.

TOP 10 - leki o najwyższym koszcie refundacji

Wydatki NFZ na leki w programach lekowych i chemioterapii 2016, 2017, 2018
W wykazach leków refundowanych obowiązujących w 2018 roku, w katalogach programy lekowe (B) i chemioterapia (C) dostępnych było łącznie 908 opakowań produktów leczniczych. Nie wszystkie jednak wygenerowały sprzedaż w refundacji. Refundacja w obrocie szpitalnym odnotowana została dla 753 opakowań produktów leczniczych reprezentujących 360 różnych Brandów.
Łączna kwota refundacji leków dostępnych w tych trybach wyniosła w 2018 roku 4,02 mld PLN tj. o 10,4% więcej niż w roku poprzednim. 1/3 tej kwoty przypadła na zrefundowanie terapii z zastosowaniem 10 produktów leczniczych.
Na szczycie listy leków o największej wartości refundacji znajdują się, podobnie jak w roku 20172016, leki Herceptin (trastuzumabum) oraz MabThera (rituximabum) firmy ROCHE. Pełna lista TOP 10 Brandów o największej wartości refundacji poniżej.
TOP10 - leki o największej wartości refundacji w programach lekowych i chemioterapii w 2018 roku
 1. Herceptin (trastuzumabum) [ROCHE]: kwota refundacji 341,5 mln PLN -3,5%
  • Leczenie raka piersi (B.9),
  • Leczenie zaawansowanego raka żołądka (B.58);
 2. MabThera (rituximabum) [ROCHE]: kwota refundacji 217,6 mln PLN +6,2%
  • Leczenie chłoniaków złośliwych (B.12),
  • Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (B.33),
  • Leczenie aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA) (B.75),
  • Leczenie rytuksymabem ciężkiej pęcherzycy opornej na immunosupresję (B.91),
  • w chemioterapii (załącznik C.51 zawierający 22 kody ICD-10);
 3. Revlimid (lenalidomidum) [CELGENE]: kwota refundacji 170,2 mln PLN +26,1%
  • Lenalidomid w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego (B.54),
  • Lenalidomid w leczeniu pacjentów z anemią zależną od przetoczeń w przebiegu zespołów mielodysplastycznych o niskim lub pośrednim-1 ryzyku, związanych z nieprawidłowością cytogenetyczną w postaci izolowanej delecji 5q (B.84);
 4. Humira (adalimumabum) [ABBVIE]: kwota refundacji 132,0 mln PLN +17,1%
  • Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (chLC) (B.32),
  • Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (B.33),
  • Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS) (B.35),
  • Leczenie inhibitorami TNF alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK) (B.36),
  • Leczenie ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej (B.47);
 5. Avastin (bevacizumabum) [ROCHE]: kwota refundacji 85,1 mln PLN +7,2%
  • Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego (B.4),
  • Leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika (B.50);
 6. Tecfidera (dimethylis fumaras) [BIOGEN]: kwota refundacji 81,3 mln PLN +76,6%
  • Leczenie stwardnienia rozsianego (B.29);
 7. Opdivo (nivolumabum) [BRISTOL-MYERS SQUIBB]: kwota refundacji 80,2 mln PLN +104,1%
  • Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (B.6),
  • Leczenie raka nerki (B.10),
  • Leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych (B.59),
  • Leczenie opornej i nawrotowej postaci klasycznego chłoniaka Hodgkina z zastosowaniem niwolumabu (B.100);
 8. Perjeta (pertuzumabum) [ROCHE]: kwota refundacji 79,6 mln PLN +90,9%
  • Leczenie raka piersi (B.9);
 9. Remodulin (treprostynilum) [UNITED THERAPEUTICS EUROPE]: kwota refundacji 76,9 mln PLN +57,3%
  • Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego (B.31);
 10. Neulasta (pegfilgrastimum) [AMGEN]: kwota refundacji 76,5 mln PLN +47,5%
  • w chemioterapii załącznik C.0.10 - skrócenie czasu trwania neutropenii (...).

Wartość refundacji pozostałych leków

Aby poznać kwotę przeznaczoną w 2018 roku na zrefundowanie poszczególnych terapii w trybie programu lekowego i chemioterapii skorzystaj ze stworzonego przez nas rankomatu.
Dostęp do pełnej listy wyników mają zalogowani Użytkownicy.
Rankomat wskazuje pozycję wybranego produktu w zestawieniu, uszeregowanym od największej do najmniejszej wartości uzyskanej refundacji. Dodatkowo informuje o:
 • kategorii produktu leczniczego: lek, wyrób medyczny, środek spożywczy,
 • trybie refundacji: B (program lekowy), C (chemioterapia),
 • liczbie opakowań objętych refundacją,
 • wartości uzyskanej refundacji zaraportowanej przez NFZ, w tym wartości refundacji z dystrybucji równoległej (IR),
 • udziale wydatków na Brand w całkowitych wydatkach NFZ na leki w programach lekowych i chemioterapii.
Prezentowaną tu statystykę udostępniamy także w pliku .pdf - możesz go bezpłatnie pobrać po zalogowaniu.
pobierz ranking w PDF