Na refundację leków dostępnych w programach lekowych i chemioterapii NFZ wydał w 2017 roku łącznie 3,64 mld złotych. To więcej niż w roku poprzednim. Jak ta kwota została podzielona? Przedstawiamy statystykę wydatków płatnika publicznego w podziale na poszczególne Brandy produktów leczniczych: TOP lista 10 leków o największej kwocie refundacji oraz koszty refundacji wszystkich pozostałych leków.

TOP 10 - leki o najwyższym koszcie refundacji

W wykazach leków refundowanych obowiązujących w 2017 roku, w katalogach programy lekowe (B) i chemioterapia (C) dostępnych było łącznie 844 opakowań produktów leczniczych. Nie wszystkie jednak wygenerowały sprzedaż w refundacji. Refundacja w obrocie szpitalnym odnotowana została dla 724 opakowań reprezentujących 329 różnych Brandów produktów leczniczych.
Łączna kwota refundacji leków dostępnych w tych trybach wyniosła 3,64 mld PLN tj. o 3,1% więcej niż w roku poprzednim. Ponad 1/3 tej kwoty przypadła na zrefundowanie terapii z zastosowaniem 10 produktów leczniczych:
TOP10 - leki o największej wartości refundacji w programach lekowych i chemioterapii w 2017 roku
 1. Herceptin (trastuzumabum) [ROCHE]: kwota refundacji 353,89 mln PLN +17,7%
  • Leczenie raka piersi (B.9),
  • Leczenie zaawansowanego raka żołądka (B.58);
 2. MabThera (rituximabum) [ROCHE]: kwota refundacji 204,84 mln PLN -9,1%
  • Leczenie chłoniaków złośliwych (B.12),
  • Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (B.33),
  • Leczenie aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA) (B.75),
  • Leczenie rytuksymabem ciężkiej pęcherzycy opornej na immunosupresję (B.91),
  • w chemioterapii (załącznik C.51 zawierający 22 kody ICD-10);
 3. Viekirax (ombitasvirum + paritaprevirum + ritonavirum) [ABBVIE]: kwota refundacji 163,52 mln PLN -23,1%
  • Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową (B.71);
 4. Revlimid (lenalidomidum) [CELGENE]: kwota refundacji 134,99 mln PLN +10,3%
  • Lenalidomid w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego (B.54),
  • Lenalidomid w leczeniu pacjentów z anemią zależną od przetoczeń w przebiegu zespołów mielodysplastycznych o niskim lub pośrednim-1 ryzyku, związanych z nieprawidłowością cytogenetyczną w postaci izolowanej delecji 5q (B.84);
 5. Harvoni (ledipasvirum + sofosbuvirum) [GILEAD SCIENCES]: kwota refundacji 128,12 mln PLN -16,6%
  • Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową (B.71);
 6. Humira (adalimumabum) [ABBVIE]: kwota refundacji 112,75 mln PLN +1,9%
  • Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (chLC) (B.32),
  • Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (B.33),
  • Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS) (B.35),
  • Leczenie inhibitorami TNF alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK) (B.36),
  • Leczenie ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej (B.47);
 7. Avastin (bevacizumabum) [ROCHE]: kwota refundacji 79,42 mln PLN -0,4%
  • Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego (B.4),
  • Leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika (B.50);
 8. Glivec (imatinibum) [NOVARTIS]: kwota refundacji 69,57 mln PLN -13,3%
  • Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) (B.3);
 9. Betaferon (interferonum beta-1b) [BAYER]: kwota refundacji 69,23 mln PLN -10,6%
  • Leczenie stwardnienia rozsianego (B.29);
 10. Sutent (sunitinibum) [PFIZER]: kwota refundacji 64,91 mln PLN -9,5%
  • Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) (B.3),
  • Leczenie mięsaków tkanek miękkich (B.8),
  • Leczenie raka nerki (B.10),
  • Leczenie wysoko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki (B.53).

Koszt refundacji poszczególnych leków

Aby poznać kwotę przeznaczoną w 2017 roku na zrefundowanie terapii poszczególnymi lekami dostępnymi w trybie programu lekowego i chemioterapii skorzystaj ze stworzonego przez nas rankomatu.
Dostęp do pełnej listy wyników mają zalogowani Użytkownicy.
Rankomat wskazuje pozycję wybranego produktu w zestawieniu, uszeregowanym od największej do najmniejszej wartości uzyskanej refundacji. Dodatkowo informuje o:
 • kategorii produktu leczniczego: lek, wyrób medyczny, środek spożywczy,
 • trybie refundacji: B (program lekowy), C (chemioterapia),
 • liczbie opakowań objętych refundacją,
 • wartości uzyskanej refundacji zaraportowanej przez NFZ, w tym wartości refundacji z dystrybucji równoległej (IR),
 • udziale wydatków na Brand w całkowitych wydatkach NFZ na leki z programów lekowych i chemioterapii.
Prezentowaną tu statystykę udostępniamy także w pliku .pdf - możesz go bezpłatnie pobrać po zalogowaniu.
pobierz ranking w PDF