Leki Refundowane | Refundacyjna Baza Danych MEDI.base
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Zaloguj się
Szanowny Użytkowniku, Twój dostęp do tej funkcji został tymczasowo wstrzymany.

Do bezpłatnego dostępu uprawnieni są Użytkownicy, którzy zgodnie z regulaminem serwisu w procesie rejestracji podali pełne i prawdziwe dane: imię, nazwisko, firma oraz służbowy adres e-mail.

W celu przywrócenia dostępu uzupełnij prawidłowo swój profil. W razie jakichkolwiek pytań
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Nie posiadasz jeszcze dostępu do tej funkcjonalności. Zapytaj o warunki pełnego dostępu.
Skontaktuj się z nami
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Skontaktuj się z nami, aby otrzymać dostęp do tej funkcjonalności. Jeżeli posiadasz już dostęp, funkcjonalność dostępna będzie po zalogowaniu.
Zaloguj się

Klasyfikacja GET MEDI
stanowisk i rekomendacji refundacyjnych


?
 
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.

wykaz otwarty, programy lekowe, chemioterapia
obwieszczenia MZ, komunikaty i sprawozdania NFZ, RPL, EMA, WHOCC
obwieszczenia refundacyjne od 2012 roku, sprzedaż w refundacji od 2011 roku
w tym unikalnych, nieobecnych w dokumentach rządowych
szybki dostęp do ChPL, opisów programów lekowych, wskazań w chemioterapii
liczne filtry, wyszukiwarka międzywykazowa, łączenie zapytań, podpowiedzi

funkcje według dostępu

OPEN
bez rejestracji
 • wszystkie tryby refundacji:
  - refundacja apteczna (leki, środki spożywcze, wyroby medyczne)
  - programy lekowe
  - chemioterapia
 • aktualne ceny i dopłaty do każdego produktu leczniczego w wykazie
 • lista wskazań objętych refundacją wraz z terminami decyzji
 • informacje spoza obwieszczeń:
  - podmiot odpowiedzialny
  - data wejścia do refundacji
  - kod ATC
  - droga podania leku
 • odnośniki do Charaketrystyki Produktu Leczniczego
 • oznaczenie opakowania będącego podstawą limitu
 • szybkie wyszukiwanie z podpowiedziami
 • sortowanie wyników
OPEN+
konto bezpłatne
 • wszystkie funkcje konta OPEN
 • dostęp do dodatkowych zestawów danych:
 • warunki refundacji - aktualne parametry refundacji ujęte w dodatkowych kolumnach tabeli
 • dodatkowe oznaczenia produktów:
  - bezpłatne leki dla seniorów 75+
  - bezpłatne leki dla kobiet w ciąży
  - produkty zagrożone dostępnością
 • predefiniowane filtry danych:
  - substancja czynna
  - WDR - data wejścia do refundacji
  - grupa limitowa
  - podstawa limitu
EASY DATA
abonament dla firm
Firma
 • wszystkie funkcje konta OPEN+
 • dodatkowe widoki w tabeli wykazu:
 • sprzedaż - historia od 2012 r.
  - kwota refundacji NFZ
  - liczba zref. opakowań
  - liczba zref. LDD / jednostek
  - wartość dopłat pacjentów
 • podstawa limitu
 • DDD
 • rejestracja
 • historia cen
 • RSS
 • możliwość pobrania załączników z opisem wskazań programów lekowych i chemioterapii
 • dodatkowe oznaczenia produktów:
  - pierwszy odpowiednik w wykazie
 • predefiniowane filtry danych:
  - kod ATC
  - droga podania leku
  - podmiot odpowiedzialny
  - według zakresu cen
  - procedura rejestracyjna
  - program lekowy
  - wskazanie ICD-10
  - kod rozliczeniowy substancji czynnej
  - pierwsze odpowiedniki
  - leki dla seniorów 75+
  - leki zagrożone dostępnością
 • tryb "delisting" wyświetlający opakowania z wygasłą refundacją
 • mapa programów lekowych - ewolucja programów z opisem zmian i dostępem do załączników
 • dane regionalne i krajowe z realizacji programów lekowych (w ujęciu substancji lub programu):
  - rozliczone jednostki
  - liczba pacjentów
  - szacunkowa wartość
 • eksport danych do Excel - tryb szybki lub zaawansowy (wybór parametrów z planszy)
 • archiwum wykazów od 2012 r.
 • wszystkie tryby refundacji:
  - refundacja apteczna (leki, środki spożywcze, wyroby medyczne)
  - programy lekowe
  - chemioterapia
 • aktualne ceny i dopłaty do każdego produktu leczniczego w wykazie
 • lista wskazań objętych refundacją wraz z terminami decyzji
 • informacje spoza obwieszczeń:
  - podmiot odpowiedzialny
  - data wejścia do refundacji
  - kod ATC
  - droga podania leku
 • odnośniki do Charaketrystyki Produktu Leczniczego
 • oznaczenie opakowania będącego podstawą limitu
 • szybkie wyszukiwanie z podpowiedziami
 • sortowanie wyników
 • wszystkie funkcje konta OPEN
 • dostęp do dodatkowych zestawów danych:
 • warunki refundacji - aktualne parametry refundacji ujęte w dodatkowych kolumnach tabeli
 • dodatkowe oznaczenia produktów:
  - bezpłatne leki dla seniorów 75+
  - bezpłatne leki dla kobiet w ciąży
  - produkty zagrożone dostępnością
 • predefiniowane filtry danych:
  - substancja czynna
  - WDR - data wejścia do refundacji
  - grupa limitowa
  - podstawa limitu
 • wszystkie funkcje konta OPEN+
 • dodatkowe widoki w tabeli wykazu:
 • sprzedaż - historia od 2012 r.
  - kwota refundacji NFZ
  - liczba zref. opakowań
  - liczba zref. LDD / jednostek
  - wartość dopłat pacjentów
 • podstawa limitu
 • DDD
 • rejestracja
 • historia cen
 • RSS
 • możliwość pobrania załączników z opisem wskazań programów lekowych i chemioterapii
 • dodatkowe oznaczenia produktów:
  - pierwszy odpowiednik w wykazie
 • predefiniowane filtry danych:
  - kod ATC
  - droga podania leku
  - podmiot odpowiedzialny
  - według zakresu cen
  - procedura rejestracyjna
  - program lekowy
  - wskazanie ICD-10
  - kod rozliczeniowy substancji czynnej
  - pierwsze odpowiedniki
  - leki dla seniorów 75+
  - leki zagrożone dostępnością
 • tryb "delisting" wyświetlający opakowania z wygasłą refundacją
 • mapa programów lekowych - ewolucja programów z opisem zmian i dostępem do załączników
 • dane regionalne i krajowe z realizacji programów lekowych (w ujęciu substancji lub programu):
  - rozliczone jednostki
  - liczba pacjentów
  - szacunkowa wartość
 • eksport danych do Excel - tryb szybki lub zaawansowy (wybór parametrów z planszy)
 • archiwum wykazów od 2012 r.
Dziennik Aktualizacji
20 Wrz 2022 Sprawozdanie NFZ
II kwartał 2022 r.
Aplikacja MEDI.base została zaktualizowana o dane:
 • refundacja apteczna - wartość dopłat świadczeniobiorców do cen leków w miesiącach kwiecień - czerwiec 2022 r.,
 • programy lekowe - liczba rozliczonych jednostek leków oraz liczba pacjentów w I półroczu 2022 roku.
3 Wrz 2022 Dane sprzedażowe
czerwiec 2022
Refundacyjna Baza Danych MEDI.base została zaktualizowana o dane dotyczące sprzedaży w refundacji (kwota refundacji, a dla opakowań aptecznych także wolumen) za miesiąc czerwiec 2022 r. Odnośnik do komunikatu NFZ umieszczono w dziale linki.
23 Sie 2022 Obwieszczenie MZ
wrzesień 2022
Aplikacja MEDI.base została zaktualizowana o nowy wykaz leków refundowanych obowiązujący od dnia 1 września 2022 roku. Odnośnik do obwieszczenia Ministra Zdrowia umieszczono w dziale linki.