Zespół GET MEDI uprzejmie informuje
o uruchomieniu nowego narzędzia
Zlecenia MZ codziennie monitorującego stronę AOTMiT pod kątem:
  • nowych zleceń Ministra Zdrowia,
  • nowych dokumentów procesowych.
Wyszukiwarka oraz liczne tagi wspierają
identyfikację interesujących
procesów refundacyjnych.
Zapraszamy!
LIP 2019
Cena detaliczna [PLN]:
min:  max:
Cena hurtowa brutto [PLN]:
min:  max:
Dopłata pacjenta [PLN]:
min:  max:
Urzędowa cena zbytu [PLN]:
min:  max:
Limit finansowania [PLN]:
min:  max:
LP EAN Nazwa Substancja czynna ATC Postać D. Pod. Dawka Opakowanie Podmiot Odp. Gr. Limit.
1 05702157142200 !Abilify Maintena Aripiprazolum N05AX12 proszek i rozp. (zaw. do wstrz. o przedł. uwaln.)im400 mg 1 fiol. OTSUKA 178.12
2 05906395161034 75+!Neoparin Enoxaparinum natricum B01AB05 roztw. do wstrzyk.ivscal40 mg/0,4 ml 4 ml SCIENCEPHARMA 22.0
3 05909990001118 !Novo-Helisen Depot Alergeny kurzu domowego V01AA03 zaw. do wstrzyk.scstężenie: 1 - 50 TU/ml lub 50 PNU/ml; 2 - 500 TU/ml lub 500 PNU/ml; 3 - 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml 13,5 ml (stęż. 1-3) ALLERGOPHARMA 214.1
4 05909990005741 75+!Levemir Insulinum detemirum A10AE05 roztw. do wstrzyk. (wkład)sc100 j/ml 15 ml (Penfil) NOVO NORDISK 14.3
5 05909990009282 75+!Lyrica Pregabalinum N03AX16 kaps. twar.O75 mg 14 kaps. PFIZER 242.0
6 05909990009299 75+!Lyrica Pregabalinum N03AX16 kaps. twar.O75 mg 56 kaps. PFIZER 242.0
7 05909990009350 75+!Lyrica Pregabalinum N03AX16 kaps. twar.O150 mg 14 kaps. PFIZER 242.0
8 05909990009367 75+!Lyrica Pregabalinum N03AX16 kaps. twar.O150 mg 56 kaps. PFIZER 242.0
9 05909990023813 !Convulex Acidum valproicum N03AG01 kaps. miękkieO500 mg 100 szt. G.L. PHARMA 161.1
10 05909990048328 75+!Clexane Enoxaparinum natricum B01AB05 roztw. do wstrzyk.ivscal100 mg/ml 2 ml SANOFI-AVENTIS 22.0
11 05909990048427 75+!Clexane Enoxaparinum natricum B01AB05 roztw. do wstrzyk.ivscal100 mg/ml 4 ml SANOFI-AVENTIS 22.0
12 05909990054152 75+!Fostex Beclometasonum + Formoterolum R03AK07 aerozol inhal., roztw.Inhal100+6 µg/dawkę 180 daw. CHIESI 199.2
13 05909990068494 !Minirin Melt Desmopressinum H01BA02 liofilizat doustnySL60 µg 30 szt. FERRING-LECIVA 78.2
14 05909990068548 !Minirin Melt Desmopressinum H01BA02 liofilizat doustnySL120 µg 30 szt. FERRING-LECIVA 78.2
15 05909990095018 75+!Madopar Levodopum + Benserazidum N04BA02 kaps.O100+25 mg 100 szt. ROCHE 168.0
16 05909990095117 75+!Madopar Levodopum + Benserazidum N04BA02 tabl.O200+50 mg 100 szt. ROCHE 168.0
17 05909990075621 75+!Fraxiparine Nadroparinum calcicum B01AB06 roztw. do wstrzyk.ivsc2850 j.m. Axa/0,3 ml 3 ml ASPEN 22.0
18 05909990075720 75+!Fraxiparine Nadroparinum calcicum B01AB06 roztw. do wstrzyk.ivsc5700 j.m. Axa/0,6 ml 6 ml ASPEN 22.0
19 05909990075829 75+!Fraxiparine Nadroparinum calcicum B01AB06 roztw. do wstrzyk.ivsc9500 j.m. Axa/ml 10 ml ASPEN 22.0
20 05909990082315 !Zoladex Goserelinum L02AE03 implant podskórnysc3.6 mg 1 amp.-strz. ASTRAZENECA 129.0
1-20 z 3896

EMA
Abilify Maintena (Aripiprazolum)
EAN: 05702157142200 proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 400 mg, 1 fiol.
Cena zbytu
netto:
Urzędowa cena zbytu:
Cena hurtowa brutto:
Cena
detaliczna:
Wysokość limitu finansowania:
1056,00 PLN
1140,48 PLN
1197,50 PLN
1239,94 PLN
1239,94 PLN
bezpłatny
ryczałt
30%
50%
Cena detaliczna:
0,00 PLN
x
x
x
1239,94 PLN
bezpłatny
Schizofrenia u dorosłych pacjentów, u których uzyskano odpowiednią stabilizację podczas leczenia arypiprazolem w postaci doustnej, w przypadku nawrotu objawów psychotycznych w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego

POZAREJESTRACYJNE:
Zespół Tourette'a
Liczba zrefundowanych opakowań

Wielkość
kwoty
refundacji


RPL
Neoparin (Enoxaparinum natricum)
EAN: 05906395161034 roztwór do wstrzykiwań, 40 mg/0,4 ml, 10 amp.-strz.po 0,4 ml
Cena zbytu
netto:
Urzędowa cena zbytu:
Cena hurtowa brutto:
Cena
detaliczna:
Wysokość limitu finansowania:
60,80 PLN
65,66 PLN
68,94 PLN
80,33 PLN
80,33 PLN
bezpłatny
ryczałt
30%
50%
Cena detaliczna:
x
3,20 PLN
x
x
80,33 PLN
ryczałt
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

POZAREJESTRACYJNE:
<1>zespół antyfosfolipidowy lub jego powikłania - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe; zespół antyfosfolipidowy - diagnostyka; niedobór białka C lub niedobór białka S - diagnostyka; zmiany zakrzepowo-zatorowe inne niż określone w ChPL u dzieci do 18 roku życia - profilaktyka i leczenie; choroby nowotworowe w przypadkach innych niż określone w ChPL - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe; terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepliwych u kobiet ciężarnych po wszczepieniu zastawki i z wadą zastawkową; ostre zespoły wieńcowe w przypadkach innych niż wymienione w ChPL; schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresową oceną możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA nie jest zadowalające z uwagi na: a) powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłań, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) częste nieterapeutyczne lub nadmiernie podwyższone wartości INR, c) obiektywne trudności z odpowiednio częstą kontrolą INR, d) nawroty żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej podczas stosowania VKA; <2>terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania przewlekłego leczenia doustnymi antykoagulantami ze względu na planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne - w przypadkach innych niż określone w ChPL; unieruchomienie kończyny dolnej w opatrunku gipsowym lub ortezie z powodu izolowanych obrażeń kończyny dolnej (przez cały okres unieruchomienia, o ile związane jest to ze wzrostem ryzyka wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo zatorowej) - w przypadkach innych niż określone w ChPL; profilaktyka i leczenie żylnej choroby zakrzepowo - zatorowej u kobiet w ciąży - w przypadkach innych niż określone w ChPL; krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych - w okresie poprzedzającym hospitalizację, nie dłużej niż 14 dni (dawki lecznicze) - w przypadkach innych niż określone w ChPL
Liczba zrefundowanych opakowań

Wielkość
kwoty
refundacji


RPL
Novo-Helisen Depot (Alergeny kurzu domowego)
EAN: 05909990001118 zawiesina do wstrzykiwań, stężenie: 1 - 50 TU/ml lub 50 PNU/ml; 2 - 500 TU/ml lub 500 PNU/ml; 3 - 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml, 3 fiol.po 4,5 ml (stężenia 1-3)
Cena zbytu
netto:
Urzędowa cena zbytu:
Cena hurtowa brutto:
Cena
detaliczna:
Wysokość limitu finansowania:
330,92 PLN
357,39 PLN
375,26 PLN
397,14 PLN
397,14 PLN
bezpłatny
ryczałt
30%
50%
Cena detaliczna:
x
3,20 PLN
x
x
397,14 PLN
ryczałt
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
2019-01-01
(3 lata)
we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Liczba zrefundowanych opakowań

Wielkość
kwoty
refundacji


EMA
Levemir (Insulinum detemirum)
EAN: 05909990005741 roztwór do wstrzykiwań we wkładzie, 100 j/ml, 5 wkł.po 3 ml (Penfil)
Cena zbytu
netto:
Urzędowa cena zbytu:
Cena hurtowa brutto:
Cena
detaliczna:
Wysokość limitu finansowania:
177,00 PLN
191,16 PLN
200,72 PLN
217,43 PLN
178,86 PLN
bezpłatny
ryczałt
30%
50%
Cena detaliczna:
x
x
92,23 PLN
x
217,43 PLN
30%
<1>Cukrzyca typu I u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 2 lat i powyżej; <2>Cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z HbA1c ≥8% oraz cukrzyca typu 2 u pacjentów leczonych insuliną NPH od co najmniej 6 miesięcy i z udokumentowanymi nawracającymi epizodami ciężkiej lub nocnej hipoglikemii oraz cukrzyca o znanej przyczynie (zgodnie z definicją wg WHO)
Liczba zrefundowanych opakowań

Wielkość
kwoty
refundacji


EMA
Lyrica (Pregabalinum)
EAN: 05909990009282 kaps. twarde, 75 mg, 14 kaps. (1 blist.po 14 kaps.)
Cena zbytu
netto:
Urzędowa cena zbytu:
Cena hurtowa brutto:
Cena
detaliczna:
Wysokość limitu finansowania:
20,10 PLN
21,71 PLN
22,80 PLN
28,83 PLN
26,83 PLN
bezpłatny
ryczałt
30%
50%
Cena detaliczna:
x
5,20 PLN
x
x
28,83 PLN
ryczałt
Leczenie dorosłych pacjentów z bólem neuropatycznym spowodowanym procesem nowotworowym
2018-01-01
(3 lata)
leczenie dorosłych pacjentów z bólem neuropatycznym spowodowanym procesem nowotworowym
Liczba zrefundowanych opakowań

Wielkość
kwoty
refundacji


EMA
Lyrica (Pregabalinum)
EAN: 05909990009299 kaps. twarde, 75 mg, 56 kaps. (4 blistr.po 14 kaps.)
Cena zbytu
netto:
Urzędowa cena zbytu:
Cena hurtowa brutto:
Cena
detaliczna:
Wysokość limitu finansowania:
82,99 PLN
89,63 PLN
94,11 PLN
107,32 PLN
107,32 PLN
bezpłatny
ryczałt
30%
50%
Cena detaliczna:
x
3,20 PLN
x
x
107,32 PLN
ryczałt
Leczenie dorosłych pacjentów z bólem neuropatycznym spowodowanym procesem nowotworowym
2018-01-01
(3 lata)
leczenie dorosłych pacjentów z bólem neuropatycznym spowodowanym procesem nowotworowym
Liczba zrefundowanych opakowań

Wielkość
kwoty
refundacji


EMA
Lyrica (Pregabalinum)
EAN: 05909990009350 kaps. twarde, 150 mg, 14 kaps. (1 blist.po 14 kaps.)
Cena zbytu
netto:
Urzędowa cena zbytu:
Cena hurtowa brutto:
Cena
detaliczna:
Wysokość limitu finansowania:
40,96 PLN
44,24 PLN
46,45 PLN
55,66 PLN
53,66 PLN
bezpłatny
ryczałt
30%
50%
Cena detaliczna:
x
5,20 PLN
x
x
55,66 PLN
ryczałt
Leczenie dorosłych pacjentów z bólem neuropatycznym spowodowanym procesem nowotworowym
2018-01-01
(3 lata)
leczenie dorosłych pacjentów z bólem neuropatycznym spowodowanym procesem nowotworowym
Liczba zrefundowanych opakowań

Wielkość
kwoty
refundacji


EMA
Lyrica (Pregabalinum)
EAN: 05909990009367 kaps. twarde, 150 mg, 56 kaps. (4 blistr.po 14 kaps.)
Cena zbytu
netto:
Urzędowa cena zbytu:
Cena hurtowa brutto:
Cena
detaliczna:
Wysokość limitu finansowania:
174,09 PLN
188,02 PLN
197,42 PLN
214,63 PLN
214,63 PLN
bezpłatny
ryczałt
30%
50%
Cena detaliczna:
x
3,20 PLN
x
x
214,63 PLN
ryczałt
Leczenie dorosłych pacjentów z bólem neuropatycznym spowodowanym procesem nowotworowym
2018-01-01
(3 lata)
leczenie dorosłych pacjentów z bólem neuropatycznym spowodowanym procesem nowotworowym
Liczba zrefundowanych opakowań

Wielkość
kwoty
refundacji


RPL
Convulex (Acidum valproicum)
EAN: 05909990023813 kaps. miękkie, 500 mg, 100 szt.
Cena zbytu
netto:
Urzędowa cena zbytu:
Cena hurtowa brutto:
Cena
detaliczna:
Wysokość limitu finansowania:
32,20 PLN
34,78 PLN
36,52 PLN
44,49 PLN
44,49 PLN
bezpłatny
ryczałt
30%
50%
Cena detaliczna:
0,00 PLN
3,56 PLN
x
x
44,49 PLN
bezpłatny
Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe
ryczałt
Padaczka

POZAREJESTRACYJNE:
neuralgia lub neuropatia w obrębie twarzy
Liczba zrefundowanych opakowań

Wielkość
kwoty
refundacji


RPL
Clexane (Enoxaparinum natricum)
EAN: 05909990048328 roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml, 10 amp.-strz.po 0,2 ml
Cena zbytu
netto:
Urzędowa cena zbytu:
Cena hurtowa brutto:
Cena
detaliczna:
Wysokość limitu finansowania:
44,42 PLN
47,97 PLN
50,37 PLN
58,04 PLN
40,17 PLN
bezpłatny
ryczałt
30%
50%
Cena detaliczna:
x
21,07 PLN
x
x
58,04 PLN
ryczałt
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

POZAREJESTRACYJNE:
<1>zespół antyfosfolipidowy lub jego powikłania - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe; zespół antyfosfolipidowy - diagnostyka; niedobór białka C lub niedobór białka S - diagnostyka; zmiany zakrzepowo-zatorowe inne niż określone w ChPL u dzieci do 18 roku życia - profilaktyka i leczenie; choroby nowotworowe w przypadkach innych niż określone w ChPL - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe; terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepliwych u kobiet ciężarnych po wszczepieniu zastawki i z wadą zastawkową; ostre zespoły wieńcowe w przypadkach innych niż wymienione w ChPL; schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresową oceną możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA nie jest zadowalające z uwagi na: a) powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłań, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) częste nieterapeutyczne lub nadmiernie podwyższone wartości INR, c) obiektywne trudności z odpowiednio częstą kontrolą INR, d) nawroty żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej podczas stosowania VKA; <2>terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania przewlekłego leczenia doustnymi antykoagulantami ze względu na planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne - w przypadkach innych niż określone w ChPL; unieruchomienie kończyny dolnej w opatrunku gipsowym lub ortezie z powodu izolowanych obrażeń kończyny dolnej (przez cały okres unieruchomienia, o ile związane jest to ze wzrostem ryzyka wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo zatorowej) - w przypadkach innych niż określone w ChPL; profilaktyka i leczenie żylnej choroby zakrzepowo - zatorowej u kobiet w ciąży - w przypadkach innych niż określone w ChPL; krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych - w okresie poprzedzającym hospitalizację, nie dłużej niż 14 dni (dawki lecznicze) - w przypadkach innych niż określone w ChPL
Liczba zrefundowanych opakowań

Wielkość
kwoty
refundacji


RPL
Clexane (Enoxaparinum natricum)
EAN: 05909990048427 roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml, 10 amp.-strz.po 0,4 ml
Cena zbytu
netto:
Urzędowa cena zbytu:
Cena hurtowa brutto:
Cena
detaliczna:
Wysokość limitu finansowania:
89,27 PLN
96,41 PLN
101,23 PLN
112,62 PLN
80,33 PLN
bezpłatny
ryczałt
30%
50%
Cena detaliczna:
x
35,49 PLN
x
x
112,62 PLN
ryczałt
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

POZAREJESTRACYJNE:
<1>zespół antyfosfolipidowy lub jego powikłania - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe; zespół antyfosfolipidowy - diagnostyka; niedobór białka C lub niedobór białka S - diagnostyka; zmiany zakrzepowo-zatorowe inne niż określone w ChPL u dzieci do 18 roku życia - profilaktyka i leczenie; choroby nowotworowe w przypadkach innych niż określone w ChPL - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe; terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepliwych u kobiet ciężarnych po wszczepieniu zastawki i z wadą zastawkową; ostre zespoły wieńcowe w przypadkach innych niż wymienione w ChPL; schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresową oceną możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA nie jest zadowalające z uwagi na: a) powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłań, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) częste nieterapeutyczne lub nadmiernie podwyższone wartości INR, c) obiektywne trudności z odpowiednio częstą kontrolą INR, d) nawroty żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej podczas stosowania VKA; <2>terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania przewlekłego leczenia doustnymi antykoagulantami ze względu na planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne - w przypadkach innych niż określone w ChPL; unieruchomienie kończyny dolnej w opatrunku gipsowym lub ortezie z powodu izolowanych obrażeń kończyny dolnej (przez cały okres unieruchomienia, o ile związane jest to ze wzrostem ryzyka wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo zatorowej) - w przypadkach innych niż określone w ChPL; profilaktyka i leczenie żylnej choroby zakrzepowo - zatorowej u kobiet w ciąży - w przypadkach innych niż określone w ChPL; krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych - w okresie poprzedzającym hospitalizację, nie dłużej niż 14 dni (dawki lecznicze) - w przypadkach innych niż określone w ChPL
Liczba zrefundowanych opakowań

Wielkość
kwoty
refundacji


RPL
Fostex (Beclometasonum + Formoterolum)
EAN: 05909990054152 aerozol inhalacyjny, roztwór, 100+6 µg/dawkę, poj.po 180 daw.
Cena zbytu
netto:
Urzędowa cena zbytu:
Cena hurtowa brutto:
Cena
detaliczna:
Wysokość limitu finansowania:
146,00 PLN
157,68 PLN
165,56 PLN
181,22 PLN
165,73 PLN
bezpłatny
ryczałt
30%
50%
Cena detaliczna:
x
20,29 PLN
x
x
181,22 PLN
ryczałt
Astma; Przewlekła obturacyjna choroba płuc; Eozynofilowe zapalenie oskrzeli
2019-01-01
(3 lata)
astma; przewlekła obturacyjna choroba płuc; eozynofilowe zapalenie oskrzeli
Liczba zrefundowanych opakowań

Wielkość
kwoty
refundacji


RPL
Minirin Melt (Desmopressinum)
EAN: 05909990068494 liofilizat doustny, 60 µg, 30 szt.
Cena zbytu
netto:
Urzędowa cena zbytu:
Cena hurtowa brutto:
Cena
detaliczna:
Wysokość limitu finansowania:
69,87 PLN
75,46 PLN
79,23 PLN
91,65 PLN
87,41 PLN
bezpłatny
ryczałt
30%
50%
Cena detaliczna:
x
7,44 PLN
30,46 PLN
x
91,65 PLN
ryczałt
<1>Moczówka prosta przysadkowa
30%
<2>Pierwotne izolowane moczenie nocne u pacjentów powyżej 6 roku życia z prawidłową zdolnością zagęszczania moczu po udokumentowaniu nieskuteczności 1-miesięcznego postępowania wspomagającego i motywującego

POZAREJESTRACYJNE:
pierwotne izolowane moczenie nocne u pacjentów pomiędzy 5-6 rokiem życia z prawidłową zdolnością zagęszczania moczu po udokumentowaniu nieskuteczności 1-miesięcznego postępowania wspomagającego i motywującego
Liczba zrefundowanych opakowań

Wielkość
kwoty
refundacji


RPL
Minirin Melt (Desmopressinum)
EAN: 05909990068548 liofilizat doustny, 120 µg, 30 szt.
Cena zbytu
netto:
Urzędowa cena zbytu:
Cena hurtowa brutto:
Cena
detaliczna:
Wysokość limitu finansowania:
139,68 PLN
150,85 PLN
158,39 PLN
174,81 PLN
174,81 PLN
bezpłatny
ryczałt
30%
50%
Cena detaliczna:
x
3,20 PLN
52,44 PLN
x
174,81 PLN
ryczałt
<1>Moczówka prosta przysadkowa
30%
<2>Pierwotne izolowane moczenie nocne u pacjentów powyżej 6 roku życia z prawidłową zdolnością zagęszczania moczu po udokumentowaniu nieskuteczności 1-miesięcznego postępowania wspomagającego i motywującego

POZAREJESTRACYJNE:
pierwotne izolowane moczenie nocne u pacjentów pomiędzy 5-6 rokiem życia z prawidłową zdolnością zagęszczania moczu po udokumentowaniu nieskuteczności 1-miesięcznego postępowania wspomagającego i motywującego
Liczba zrefundowanych opakowań

Wielkość
kwoty
refundacji


RPL
Madopar (Levodopum + Benserazidum)
EAN: 05909990095018 kaps., 100+25 mg, 100 szt.
Cena zbytu
netto:
Urzędowa cena zbytu:
Cena hurtowa brutto:
Cena
detaliczna:
Wysokość limitu finansowania:
39,30 PLN
42,44 PLN
44,56 PLN
53,31 PLN
48,90 PLN
bezpłatny
ryczałt
30%
50%
Cena detaliczna:
x
7,61 PLN
x
x
53,31 PLN
ryczałt
Choroba i zespół Parkinsona

POZAREJESTRACYJNE:
<1>dystonia wrażliwa na lewodopę inna niż w przebiegu choroby i zespołu Parkinsona; <2>niedobór hydroksylazy tyrozyny
Liczba zrefundowanych opakowań

Wielkość
kwoty
refundacji


RPL
Madopar (Levodopum + Benserazidum)
EAN: 05909990095117 tabl., 200+50 mg, 100 szt.
Cena zbytu
netto:
Urzędowa cena zbytu:
Cena hurtowa brutto:
Cena
detaliczna:
Wysokość limitu finansowania:
75,00 PLN
81,00 PLN
85,05 PLN
97,80 PLN
97,80 PLN
bezpłatny
ryczałt
30%
50%
Cena detaliczna:
x
3,56 PLN
x
x
97,80 PLN
ryczałt
Choroba i zespół Parkinsona

POZAREJESTRACYJNE:
<1>dystonia wrażliwa na lewodopę inna niż w przebiegu choroby i zespołu Parkinsona; <2>niedobór hydroksylazy tyrozyny
Liczba zrefundowanych opakowań

Wielkość
kwoty
refundacji


RPL
Fraxiparine (Nadroparinum calcicum)
EAN: 05909990075621 roztwór do wstrzykiwań, 2850 j.m. Axa/0,3 ml, 10 amp.-strz.po 0,3 ml
Cena zbytu
netto:
Urzędowa cena zbytu:
Cena hurtowa brutto:
Cena
detaliczna:
Wysokość limitu finansowania:
44,42 PLN
47,97 PLN
50,37 PLN
58,04 PLN
40,17 PLN
bezpłatny
ryczałt
30%
50%
Cena detaliczna:
x
21,07 PLN
x
x
58,04 PLN
ryczałt
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

POZAREJESTRACYJNE:
<1>zespół antyfosfolipidowy lub jego powikłania - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe; zespół antyfosfolipidowy - diagnostyka; niedobór białka C lub niedobór białka S - diagnostyka; zmiany zakrzepowo-zatorowe inne niż określone w ChPL u dzieci do 18 roku życia - profilaktyka i leczenie; choroby nowotworowe w przypadkach innych niż określone w ChPL - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe; terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepliwych u kobiet ciężarnych po wszczepieniu zastawki i z wadą zastawkową; ostre zespoły wieńcowe w przypadkach innych niż wymienione w ChPL; schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresową oceną możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA nie jest zadowalające z uwagi na: a) powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłań, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) częste nieterapeutyczne lub nadmiernie podwyższone wartości INR, c) obiektywne trudności z odpowiednio częstą kontrolą INR, d) nawroty żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej podczas stosowania VKA; <2>terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania przewlekłego leczenia doustnymi antykoagulantami ze względu na planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne - w przypadkach innych niż określone w ChPL; unieruchomienie kończyny dolnej w opatrunku gipsowym lub ortezie z powodu izolowanych obrażeń kończyny dolnej (przez cały okres unieruchomienia, o ile związane jest to ze wzrostem ryzyka wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo zatorowej) - w przypadkach innych niż określone w ChPL; profilaktyka i leczenie żylnej choroby zakrzepowo - zatorowej u kobiet w ciąży - w przypadkach innych niż określone w ChPL; krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych - w okresie poprzedzającym hospitalizację, nie dłużej niż 14 dni (dawki lecznicze) - w przypadkach innych niż określone w ChPL
Liczba zrefundowanych opakowań

Wielkość
kwoty
refundacji


RPL
Fraxiparine (Nadroparinum calcicum)
EAN: 05909990075720 roztwór do wstrzykiwań, 5700 j.m. Axa/0,6 ml, 10 amp.-strz.po 0,6 ml
Cena zbytu
netto:
Urzędowa cena zbytu:
Cena hurtowa brutto:
Cena
detaliczna:
Wysokość limitu finansowania:
95,81 PLN
103,47 PLN
108,64 PLN
120,03 PLN
80,33 PLN
bezpłatny
ryczałt
30%
50%
Cena detaliczna:
x
42,90 PLN
x
x
120,03 PLN
ryczałt
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

POZAREJESTRACYJNE:
<1>zespół antyfosfolipidowy lub jego powikłania - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe; zespół antyfosfolipidowy - diagnostyka; niedobór białka C lub niedobór białka S - diagnostyka; zmiany zakrzepowo-zatorowe inne niż określone w ChPL u dzieci do 18 roku życia - profilaktyka i leczenie; choroby nowotworowe w przypadkach innych niż określone w ChPL - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe; terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepliwych u kobiet ciężarnych po wszczepieniu zastawki i z wadą zastawkową; ostre zespoły wieńcowe w przypadkach innych niż wymienione w ChPL; schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresową oceną możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA nie jest zadowalające z uwagi na: a) powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłań, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) częste nieterapeutyczne lub nadmiernie podwyższone wartości INR, c) obiektywne trudności z odpowiednio częstą kontrolą INR, d) nawroty żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej podczas stosowania VKA; <2>terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania przewlekłego leczenia doustnymi antykoagulantami ze względu na planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne - w przypadkach innych niż określone w ChPL; unieruchomienie kończyny dolnej w opatrunku gipsowym lub ortezie z powodu izolowanych obrażeń kończyny dolnej (przez cały okres unieruchomienia, o ile związane jest to ze wzrostem ryzyka wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo zatorowej) - w przypadkach innych niż określone w ChPL; profilaktyka i leczenie żylnej choroby zakrzepowo - zatorowej u kobiet w ciąży - w przypadkach innych niż określone w ChPL; krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych - w okresie poprzedzającym hospitalizację, nie dłużej niż 14 dni (dawki lecznicze) - w przypadkach innych niż określone w ChPL
Liczba zrefundowanych opakowań

Wielkość
kwoty
refundacji


RPL
Fraxiparine (Nadroparinum calcicum)
EAN: 05909990075829 roztwór do wstrzykiwań, 9500 j.m. Axa/ml, 10 amp.-strz.po 1 ml
Cena zbytu
netto:
Urzędowa cena zbytu:
Cena hurtowa brutto:
Cena
detaliczna:
Wysokość limitu finansowania:
148,65 PLN
160,54 PLN
168,57 PLN
182,81 PLN
133,88 PLN
bezpłatny
ryczałt
30%
50%
Cena detaliczna:
x
52,49 PLN
x
x
182,81 PLN
ryczałt
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

POZAREJESTRACYJNE:
<1>zespół antyfosfolipidowy lub jego powikłania - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe; zespół antyfosfolipidowy - diagnostyka; niedobór białka C lub niedobór białka S - diagnostyka; zmiany zakrzepowo-zatorowe inne niż określone w ChPL u dzieci do 18 roku życia - profilaktyka i leczenie; choroby nowotworowe w przypadkach innych niż określone w ChPL - profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe; terapia pomostowa zamiast antagonisty witaminy K (VKA) lub innych leków przeciwkrzepliwych u kobiet ciężarnych po wszczepieniu zastawki i z wadą zastawkową; ostre zespoły wieńcowe w przypadkach innych niż wymienione w ChPL; schorzenia wymagające przewlekłego stosowania antagonistów witaminy K (VKA) (z okresową oceną możliwości powrotu do stosowania VKA) u osób, u których leczenie VKA nie jest zadowalające z uwagi na: a) powikłania (lub przewidywane wysokie ryzyko powikłań, w tym krwotocznych) podczas stosowania VKA, b) częste nieterapeutyczne lub nadmiernie podwyższone wartości INR, c) obiektywne trudności z odpowiednio częstą kontrolą INR, d) nawroty żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej podczas stosowania VKA; <2>terapia pomostowa u pacjentów wymagających czasowego zaprzestania przewlekłego leczenia doustnymi antykoagulantami ze względu na planowane procedury terapeutyczne i diagnostyczne - w przypadkach innych niż określone w ChPL; unieruchomienie kończyny dolnej w opatrunku gipsowym lub ortezie z powodu izolowanych obrażeń kończyny dolnej (przez cały okres unieruchomienia, o ile związane jest to ze wzrostem ryzyka wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo zatorowej) - w przypadkach innych niż określone w ChPL; profilaktyka i leczenie żylnej choroby zakrzepowo - zatorowej u kobiet w ciąży - w przypadkach innych niż określone w ChPL; krytyczne niedokrwienie kończyn dolnych - w okresie poprzedzającym hospitalizację, nie dłużej niż 14 dni (dawki lecznicze) - w przypadkach innych niż określone w ChPL
Liczba zrefundowanych opakowań

Wielkość
kwoty
refundacji