Zespół GET MEDI uprzejmie informuje
o uruchomieniu nowego narzędzia
Zlecenia MZ codziennie monitorującego stronę AOTMiT pod kątem:
  • nowych zleceń Ministra Zdrowia,
  • nowych dokumentów procesowych.
Wyszukiwarka oraz liczne tagi wspierają
identyfikację interesujących
procesów refundacyjnych.
Zapraszamy!
LIS 2018
Cena detaliczna [PLN]:
min:  max:
Cena hurtowa brutto [PLN]:
min:  max:
Dopłata pacjenta [PLN]:
min:  max:
Urzędowa cena zbytu [PLN]:
min:  max:
Limit finansowania [PLN]:
min:  max:
LP EAN Nazwa Substancja czynna ATC Postać D. Pod. Dawka Opakowanie Podmiot Odp. Gr. Limit.
1 5909990032211 Mukolina Carbocisteinum R05CB03 syropO50 mg/ml 120 ml TEVA 205.1
2 5909990033614 Majamil prolongatum Diclofenacum M01AB05 tabl. o przedł. uwaln.O100 mg 20 szt. POLPHARMA 141.1
3 5909990034123 Polfenon Propafenonum C01BC03 tabl. powl.O150 mg 20 szt. POLPHARMA 30.0
4 5909990034420 75+Metocard Metoprololum C07AB02 tabl.O50 mg 30 szt. POLPHARMA 40.0
5 5909990034529 75+Metocard Metoprololum C07AB02 tabl.O100 mg 30 szt. POLPHARMA 40.0
6 5909990034932 Torendo Q-Tab 1 Risperidonum N05AX08 tabl. uleg. rozp. w jamie ustnejO1 mg 20 szt. KRKA 178.5
7 5909990034994 Torendo Q-Tab 2 Risperidonum N05AX08 tabl. uleg. rozp. w jamie ustnejO2 mg 20 szt. KRKA 178.5
8 5909990035915 Exacyl Acidum tranexamicum B02AA02 tabl. powl.O500 mg 20 szt. SANOFI-AVENTIS 24.2
9 5909990036011 Exacyl Acidum tranexamicum B02AA02 roztw. doustnyO1 g/10 ml 50 ml SANOFI-AVENTIS 24.3
10 5909990037711 Digoxin WZF Digoxinum C01AA05 tabl.O250 µg 30 szt. POLFA WARSZAWA 28.0
11 5909990037773 Syndi-35 Cyproteronum + Ethinylestradiolum G03HB01 tabl. draż.O2+0,035 mg 21 szt. SYMPHAR 72.0
12 5909990037933 75+Alugen 10 Alfuzosinum G04CA01 tabl. o przedł. uwaln.O10 mg 30 szt. GENERICS 76.0
13 5909990044382 75+Symlosin SR Tamsulosinum G04CA02 kaps. o przedł. uwaln., twar.O0.4 mg 30 szt. SYMPHAR 76.0
14 5909990193219 Akineton Biperidenum N04AA02 tabl.O2 mg 50 szt. DESMA 167.0
15 5909990193912 Tisercin Levomepromazinum N05AA02 tabl. powl.O25 mg 50 szt. PROTERAPIA 173.1
16 5909990199518 Pernazinum Perazinum N05AB10 tabl.O100 mg 30 szt. LABOR 176.0
17 5909990202614 Pernazinum Perazinum N05AB10 tabl.O25 mg 20 szt. LABOR 176.0
18 5909990203017 Chlorprothixen Zentiva Chlorprothixenum N05AF03 tabl. powl.O15 mg 50 szt. ZENTIVA 179.3
19 5909990203116 Chlorprothixen Zentiva Chlorprothixenum N05AF03 tabl. powl.O50 mg 50 szt. ZENTIVA 179.3
20 5909990206025 75+Tialorid Amiloridum + Hydrochlorothiazidum C03EA01 tabl.O5+50 mg 50 szt. POLPHARMA 36.0
1-20 z 4072

RPL
Mukolina (Carbocisteinum)
EAN: 5909990032211 syrop, 50 mg/ml, 120 ml
Cena zbytu
netto:
Urzędowa cena zbytu:
Cena hurtowa brutto:
Cena
detaliczna:
Wysokość limitu finansowania:
4,09 PLN
4,42 PLN
4,64 PLN
6,50 PLN
6,50 PLN
bezpłatny
ryczałt
30%
50%
Cena detaliczna:
x
x
1,95 PLN
x
6,50 PLN
30%
Mukowiscydoza; Pierwotna dyskineza rzęsek
2016-01-01
(3 lata)
mukowiscydoza; pierwotna dyskineza rzęsek
Liczba zrefundowanych opakowań

Wielkość
kwoty
refundacji


RPL
Majamil prolongatum (Diclofenacum)
EAN: 5909990033614 tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg, 20 szt.
Cena zbytu
netto:
Urzędowa cena zbytu:
Cena hurtowa brutto:
Cena
detaliczna:
Wysokość limitu finansowania:
4,75 PLN
5,13 PLN
5,39 PLN
8,14 PLN
8,14 PLN
bezpłatny
ryczałt
30%
50%
Cena detaliczna:
x
x
x
4,07 PLN
8,14 PLN
50%
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

POZAREJESTRACYJNE:
<1>dyskopatia; <2>ból w przebiegu chorób nowotworowych w przypadkach innych niż określone w ChPL
Liczba zrefundowanych opakowań

Wielkość
kwoty
refundacji


RPL
Polfenon (Propafenonum)
EAN: 5909990034123 tabl. powl., 150 mg, 20 szt.
Cena zbytu
netto:
Urzędowa cena zbytu:
Cena hurtowa brutto:
Cena
detaliczna:
Wysokość limitu finansowania:
4,90 PLN
5,29 PLN
5,55 PLN
7,21 PLN
5,48 PLN
bezpłatny
ryczałt
30%
50%
Cena detaliczna:
x
4,93 PLN
x
x
7,21 PLN
ryczałt
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

POZAREJESTRACYJNE:
nadkomorowe zaburzenia rytmu serca inne niż określone w ChPL; nadkomorowe zaburzenia rytmu serca - profilaktyka nawrotów; zaburzenia rytmu serca w zespole WPW inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 roku życia; komorowe zaburzenia rytmu serca inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 roku życia
Liczba zrefundowanych opakowań

Wielkość
kwoty
refundacji


RPL
Metocard (Metoprololum)
EAN: 5909990034420 tabl., 50 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.)
Cena zbytu
netto:
Urzędowa cena zbytu:
Cena hurtowa brutto:
Cena
detaliczna:
Wysokość limitu finansowania:
3,66 PLN
3,95 PLN
4,15 PLN
5,15 PLN
3,51 PLN
bezpłatny
ryczałt
30%
50%
Cena detaliczna:
x
4,84 PLN
x
x
5,15 PLN
ryczałt
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

POZAREJESTRACYJNE:
ekstrasystolie pochodzenia komorowego u dzieci do 18 roku życia; niewydolność serca u dzieci do 18 roku życia
Liczba zrefundowanych opakowań

Wielkość
kwoty
refundacji


RPL
Metocard (Metoprololum)
EAN: 5909990034529 tabl., 100 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.)
Cena zbytu
netto:
Urzędowa cena zbytu:
Cena hurtowa brutto:
Cena
detaliczna:
Wysokość limitu finansowania:
5,91 PLN
6,38 PLN
6,70 PLN
8,70 PLN
7,02 PLN
bezpłatny
ryczałt
30%
50%
Cena detaliczna:
x
4,88 PLN
x
x
8,70 PLN
ryczałt
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

POZAREJESTRACYJNE:
ekstrasystolie pochodzenia komorowego u dzieci do 18 roku życia; niewydolność serca u dzieci do 18 roku życia
Liczba zrefundowanych opakowań

Wielkość
kwoty
refundacji


RPL
Torendo Q-Tab 1 (Risperidonum)
EAN: 5909990034932 tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 1 mg, 20 szt. (2 blist.po 10 szt.)
Cena zbytu
netto:
Urzędowa cena zbytu:
Cena hurtowa brutto:
Cena
detaliczna:
Wysokość limitu finansowania:
5,60 PLN
6,05 PLN
6,35 PLN
9,09 PLN
9,09 PLN
bezpłatny
ryczałt
30%
50%
Cena detaliczna:
x
3,20 PLN
x
x
9,09 PLN
ryczałt
Schizofrenia
2016-01-01
(3 lata)
schizofrenia
Liczba zrefundowanych opakowań

Wielkość
kwoty
refundacji


RPL
Torendo Q-Tab 2 (Risperidonum)
EAN: 5909990034994 tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 2 mg, 20 szt. (2 blist.po 10 szt.)
Cena zbytu
netto:
Urzędowa cena zbytu:
Cena hurtowa brutto:
Cena
detaliczna:
Wysokość limitu finansowania:
11,20 PLN
12,10 PLN
12,71 PLN
17,20 PLN
17,20 PLN
bezpłatny
ryczałt
30%
50%
Cena detaliczna:
x
3,20 PLN
x
x
17,20 PLN
ryczałt
Schizofrenia
2016-01-01
(3 lata)
schizofrenia
Liczba zrefundowanych opakowań

Wielkość
kwoty
refundacji


RPL
Exacyl (Acidum tranexamicum)
EAN: 5909990035915 tabl. powl., 500 mg, 20 szt. (2 blist.po 10 szt.)
Cena zbytu
netto:
Urzędowa cena zbytu:
Cena hurtowa brutto:
Cena
detaliczna:
Wysokość limitu finansowania:
10,00 PLN
10,80 PLN
11,34 PLN
15,11 PLN
15,11 PLN
bezpłatny
ryczałt
30%
50%
Cena detaliczna:
x
x
x
7,56 PLN
15,11 PLN
50%
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
2016-01-01
(3 lata)
we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Liczba zrefundowanych opakowań

Wielkość
kwoty
refundacji


RPL
Exacyl (Acidum tranexamicum)
EAN: 5909990036011 roztwór doustny, 1 g/10 ml, 5 amp.po 10 ml
Cena zbytu
netto:
Urzędowa cena zbytu:
Cena hurtowa brutto:
Cena
detaliczna:
Wysokość limitu finansowania:
9,34 PLN
10,09 PLN
10,59 PLN
14,21 PLN
14,21 PLN
bezpłatny
ryczałt
30%
50%
Cena detaliczna:
x
x
x
7,11 PLN
14,21 PLN
50%
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
2016-01-01
(3 lata)
we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Liczba zrefundowanych opakowań

Wielkość
kwoty
refundacji


RPL
Digoxin WZF (Digoxinum)
EAN: 5909990037711 tabl., 250 µg, 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.)
Cena zbytu
netto:
Urzędowa cena zbytu:
Cena hurtowa brutto:
Cena
detaliczna:
Wysokość limitu finansowania:
2,13 PLN
2,30 PLN
2,42 PLN
2,95 PLN
1,86 PLN
bezpłatny
ryczałt
30%
50%
Cena detaliczna:
x
2,95 PLN
x
x
2,95 PLN
ryczałt
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
2016-01-01
(3 lata)
we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Liczba zrefundowanych opakowań

Wielkość
kwoty
refundacji


RPL
Syndi-35 (Cyproteronum + Ethinylestradiolum)
EAN: 5909990037773 tabl. drażowane, 2+0,035 mg, 21 szt. (1 blist.po 21 szt.)
Cena zbytu
netto:
Urzędowa cena zbytu:
Cena hurtowa brutto:
Cena
detaliczna:
Wysokość limitu finansowania:
8,70 PLN
9,40 PLN
9,87 PLN
11,68 PLN
6,23 PLN
bezpłatny
ryczałt
30%
50%
Cena detaliczna:
x
x
7,32 PLN
x
11,68 PLN
30%
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

POZAREJESTRACYJNE:
F64.0 (wg ICD-10)
Liczba zrefundowanych opakowań

Wielkość
kwoty
refundacji


RPL
Alugen 10 (Alfuzosinum)
EAN: 5909990037933 tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 10 mg, 30 szt.
Cena zbytu
netto:
Urzędowa cena zbytu:
Cena hurtowa brutto:
Cena
detaliczna:
Wysokość limitu finansowania:
19,00 PLN
20,52 PLN
21,55 PLN
27,86 PLN
27,86 PLN
bezpłatny
ryczałt
30%
50%
Cena detaliczna:
x
4,27 PLN
x
x
27,86 PLN
ryczałt
Przerost gruczołu krokowego
2016-01-01
(3 lata)
przerost gruczołu krokowego
Liczba zrefundowanych opakowań

Wielkość
kwoty
refundacji


RPL
Symlosin SR (Tamsulosinum)
EAN: 5909990044382 kaps. o przedłużonym uwalnianiu, twarde, 0.4 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.)
Cena zbytu
netto:
Urzędowa cena zbytu:
Cena hurtowa brutto:
Cena
detaliczna:
Wysokość limitu finansowania:
16,60 PLN
17,93 PLN
18,83 PLN
24,15 PLN
24,15 PLN
bezpłatny
ryczałt
30%
50%
Cena detaliczna:
x
3,20 PLN
x
x
24,15 PLN
ryczałt
Przerost gruczołu krokowego
2016-01-01
(3 lata)
przerost gruczołu krokowego
Liczba zrefundowanych opakowań

Wielkość
kwoty
refundacji


RPL
Akineton (Biperidenum)
EAN: 5909990193219 tabl., 2 mg, 50 szt. (5 blist.po 10 szt.)
Cena zbytu
netto:
Urzędowa cena zbytu:
Cena hurtowa brutto:
Cena
detaliczna:
Wysokość limitu finansowania:
11,00 PLN
11,88 PLN
12,47 PLN
16,24 PLN
15,11 PLN
bezpłatny
ryczałt
30%
50%
Cena detaliczna:
x
x
5,66 PLN
x
16,24 PLN
30%
Choroba i zespół Parkinsona
2016-01-01
(3 lata)
choroba i zespół Parkinsona
Liczba zrefundowanych opakowań

Wielkość
kwoty
refundacji


RPL
Tisercin (Levomepromazinum)
EAN: 5909990193912 tabl. powl., 25 mg, 50 szt.
Cena zbytu
netto:
Urzędowa cena zbytu:
Cena hurtowa brutto:
Cena
detaliczna:
Wysokość limitu finansowania:
7,48 PLN
8,08 PLN
8,48 PLN
11,52 PLN
11,52 PLN
bezpłatny
ryczałt
30%
50%
Cena detaliczna:
0,00 PLN
x
x
x
11,52 PLN
bezpłatny
Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe
2016-01-01
(3 lata)
choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe
Liczba zrefundowanych opakowań

Wielkość
kwoty
refundacji


RPL
Pernazinum (Perazinum)
EAN: 5909990199518 tabl., 100 mg, 30 szt.
Cena zbytu
netto:
Urzędowa cena zbytu:
Cena hurtowa brutto:
Cena
detaliczna:
Wysokość limitu finansowania:
4,40 PLN
4,75 PLN
4,99 PLN
6,99 PLN
6,99 PLN
bezpłatny
ryczałt
30%
50%
Cena detaliczna:
0,00 PLN
x
x
x
6,99 PLN
bezpłatny
Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe
2016-01-01
(3 lata)
choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe
Liczba zrefundowanych opakowań

Wielkość
kwoty
refundacji


RPL
Pernazinum (Perazinum)
EAN: 5909990202614 tabl., 25 mg, 20 szt.
Cena zbytu
netto:
Urzędowa cena zbytu:
Cena hurtowa brutto:
Cena
detaliczna:
Wysokość limitu finansowania:
1,32 PLN
1,43 PLN
1,50 PLN
1,83 PLN
1,17 PLN
bezpłatny
ryczałt
30%
50%
Cena detaliczna:
0,66 PLN
x
x
x
1,83 PLN
bezpłatny
Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe
2016-01-01
(3 lata)
choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe
Liczba zrefundowanych opakowań

Wielkość
kwoty
refundacji


RPL
Chlorprothixen Zentiva (Chlorprothixenum)
EAN: 5909990203017 tabl. powl., 15 mg, 50 szt. (5 blist.po 10 szt.)
Cena zbytu
netto:
Urzędowa cena zbytu:
Cena hurtowa brutto:
Cena
detaliczna:
Wysokość limitu finansowania:
6,90 PLN
7,45 PLN
7,82 PLN
9,57 PLN
5,72 PLN
bezpłatny
ryczałt
30%
50%
Cena detaliczna:
x
7,05 PLN
5,57 PLN
x
9,57 PLN
ryczałt
Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe
30%
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Liczba zrefundowanych opakowań

Wielkość
kwoty
refundacji


RPL
Chlorprothixen Zentiva (Chlorprothixenum)
EAN: 5909990203116 tabl. powl., 50 mg, 50 szt. (5 blist.po 10 szt.)
Cena zbytu
netto:
Urzędowa cena zbytu:
Cena hurtowa brutto:
Cena
detaliczna:
Wysokość limitu finansowania:
12,90 PLN
13,93 PLN
14,63 PLN
19,06 PLN
19,06 PLN
bezpłatny
ryczałt
30%
50%
Cena detaliczna:
x
3,20 PLN
5,72 PLN
x
19,06 PLN
ryczałt
Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe
30%
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Liczba zrefundowanych opakowań

Wielkość
kwoty
refundacji


RPL
Tialorid (Amiloridum + Hydrochlorothiazidum)
EAN: 5909990206025 tabl., 5+50 mg, 50 tabl.
Cena zbytu
netto:
Urzędowa cena zbytu:
Cena hurtowa brutto:
Cena
detaliczna:
Wysokość limitu finansowania:
5,18 PLN
5,59 PLN
5,87 PLN
8,59 PLN
8,59 PLN
bezpłatny
ryczałt
30%
50%
Cena detaliczna:
x
x
2,58 PLN
x
8,59 PLN
30%
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

POZAREJESTRACYJNE:
<1>przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 roku życia; <2>moczówka nerkopochodna
Liczba zrefundowanych opakowań

Wielkość
kwoty
refundacji