Zespół GET MEDI uprzejmie informuje
o uruchomieniu nowego narzędzia
Zlecenia MZ codziennie monitorującego stronę AOTMiT pod kątem:
  • nowych zleceń Ministra Zdrowia,
  • nowych dokumentów procesowych.
Wyszukiwarka oraz liczne tagi wspierają
identyfikację interesujących
procesów refundacyjnych.
Zapraszamy!
STY 2021
Cena detaliczna [PLN]:
min:  max:
Cena hurtowa brutto [PLN]:
min:  max:
Dopłata pacjenta [PLN]:
min:  max:
Urzędowa cena zbytu [PLN]:
min:  max:
Limit finansowania [PLN]:
min:  max:
LP EAN Nazwa Substancja czynna ATC Postać D. Pod. Dawka Opakowanie Podmiot Odp. Gr. Limit.
1 05906745439141 Pernazinum Perazinum N05AB10 tabl.O25 mg 60 szt. LABOR 176.0
2 05907529463284 Aribit Aripiprazolum N05AX12 tabl.O10 mg 56 szt. MEDANA PHARMA 178.7
3 05909990199518 Pernazinum Perazinum N05AB10 tabl.O100 mg 30 szt. LABOR 176.0
4 05909990277919 Myleran Busulfanum L01AB01 tabl. powl.O2 mg 25 szt. ASPEN 236.0
5 05909990281312 Gyno-Femidazol Miconazolum G01AF04 tabl. dopochw.V100 mg 15 szt. GEDEON RICHTER POLSKA 59.0
6 05909990283514 Alkeran Melphalanum L01AA03 tabl. powl.O2 mg 25 szt. ASPEN 235.0
7 05909990285419 Glucobay 50 Acarbosum A10BF01 tabl.O50 mg 30 szt. BAYER 17.0
8 05909991120948 Deprexolet Mianserinum N06AX03 tabl. powl.O10 mg 30 szt. ADAMED 225.0
9 05909991120962 Deprexolet Mianserinum N06AX03 tabl. powl.O10 mg 90 szt. ADAMED 225.0
10 05909990430567 Glidiamid Glimepiridum A10BB12 tabl.O4 mg 30 szt. PHARMASWISS 16.0
11 05909990858514 Perazin 100 mg Perazinum N05AB10 tabl.O100 mg 30 szt. HASCO-LEK 176.0
12 05909990863013 Indapen Indapamidum C03BA11 tabl. powl.O2.5 mg 20 szt. POLPHARMA 36.0
13 05909990883820 Miansegen Mianserinum N06AX03 tabl. powl.O10 mg 90 szt. MYLAN 225.0
14 05903060613973 Mizetib Ezetimibum C10AX09 tabl.O10 mg 28 tabl. POLPHARMA 48.0
15 05903060615922 Auglavin PPH Amoxicillinum + Acidum clavulanicum J01CR02 tabl. powl.O500+125 mg 14 szt. POLPHARMA 89.1
16 05903060615953 Auglavin PPH Amoxicillinum + Acidum clavulanicum J01CR02 tabl. powl.O875+125 mg 14 szt. POLPHARMA 89.1
17 05903546007524 Vizilatan Latanoprostum S01EE01 krople do oczu, roztw.Oph50 µg/ml 2,5 ml BAUSCH HEALTH 214.0
18 05903546007531 Vizilatan Latanoprostum S01EE01 krople do oczu, roztw.Oph50 µg/ml 7,5 ml BAUSCH HEALTH 214.0
19 05907553017897 Oculobrim Brimonidini tartras S01EA05 krople do oczu, roztw.Oph2 mg/ml 15 ml SYNOPTIS 212.2
20 05907587609235 Uprox Tamsulosini hydrochloridum G04CA02 kaps. o zmod. uwaln., twar.O0.4 mg 90 szt. RECORDATI 76.0
1-20 z 4054

RPL
Pernazinum (Perazinum)
EAN: 05906745439141 tabl., 25 mg, 60 szt.
Cena zbytu
netto:
Urzędowa cena zbytu:
Cena hurtowa brutto:
Cena
detaliczna:
Wysokość limitu finansowania:
2,18 PLN
2,35 PLN
2,47 PLN
3,47 PLN
3,47 PLN
bezpłatny
ryczałt
30%
50%
Cena detaliczna:
0,00 PLN
x
x
x
3,47 PLN
bezpłatny
Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe
2020-11-01
(3 lata)
choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe
Liczba zrefundowanych opakowań

Wielkość
kwoty
refundacji

Kwota
dopłat
pacjentów

Dotacja
do listy S


RPL
Aribit (Aripiprazolum)
EAN: 05907529463284 tabl., 10 mg, 56 szt.
Cena zbytu
netto:
Urzędowa cena zbytu:
Cena hurtowa brutto:
Cena
detaliczna:
Wysokość limitu finansowania:
128,00 PLN
138,24 PLN
145,15 PLN
160,77 PLN
154,25 PLN
bezpłatny
ryczałt
30%
50%
Cena detaliczna:
x
10,50 PLN
x
x
160,77 PLN
ryczałt
Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa

POZAREJESTRACYJNE:
zespół Tourette'a
Liczba zrefundowanych opakowań

Wielkość
kwoty
refundacji

Kwota
dopłat
pacjentów

Dotacja
do listy S


RPL
Pernazinum (Perazinum)
EAN: 05909990199518 tabl., 100 mg, 30 szt.
Cena zbytu
netto:
Urzędowa cena zbytu:
Cena hurtowa brutto:
Cena
detaliczna:
Wysokość limitu finansowania:
6,99 PLN
7,55 PLN
7,93 PLN
9,93 PLN
6,99 PLN
bezpłatny
ryczałt
30%
50%
Cena detaliczna:
2,94 PLN
x
x
x
9,93 PLN
bezpłatny
Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe
2019-01-01
(3 lata)
choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe
Liczba zrefundowanych opakowań

Wielkość
kwoty
refundacji

Kwota
dopłat
pacjentów

Dotacja
do listy S


RPL
Myleran (Busulfanum)
EAN: 05909990277919 tabl. powl., 2 mg, 25 szt.
Cena zbytu
netto:
Urzędowa cena zbytu:
Cena hurtowa brutto:
Cena
detaliczna:
Wysokość limitu finansowania:
306,79 PLN
331,33 PLN
347,90 PLN
369,10 PLN
369,10 PLN
bezpłatny
ryczałt
30%
50%
Cena detaliczna:
0,00 PLN
x
x
x
369,10 PLN
bezpłatny
Nowotwory złośliwe
2019-11-01
(3 lata)
nowotwory złośliwe
Liczba zrefundowanych opakowań

Wielkość
kwoty
refundacji

Kwota
dopłat
pacjentów

Dotacja
do listy S


RPL
Gyno-Femidazol (Miconazolum)
EAN: 05909990281312 tabl. dopochwowe, 100 mg, 15 szt.
Cena zbytu
netto:
Urzędowa cena zbytu:
Cena hurtowa brutto:
Cena
detaliczna:
Wysokość limitu finansowania:
15,21 PLN
16,43 PLN
17,25 PLN
22,20 PLN
22,20 PLN
bezpłatny
ryczałt
30%
50%
Cena detaliczna:
x
x
x
11,10 PLN
22,20 PLN
50%
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
2019-01-01
(3 lata)
we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Liczba zrefundowanych opakowań

Wielkość
kwoty
refundacji

Kwota
dopłat
pacjentów

Dotacja
do listy S


RPL
Alkeran (Melphalanum)
EAN: 05909990283514 tabl.powl., 2 mg, 25 szt.
Cena zbytu
netto:
Urzędowa cena zbytu:
Cena hurtowa brutto:
Cena
detaliczna:
Wysokość limitu finansowania:
216,33 PLN
233,64 PLN
245,32 PLN
263,95 PLN
263,95 PLN
bezpłatny
ryczałt
30%
50%
Cena detaliczna:
0,00 PLN
x
x
x
263,95 PLN
bezpłatny
Nowotwory złośliwe
2019-11-01
(3 lata)
nowotwory złośliwe
Liczba zrefundowanych opakowań

Wielkość
kwoty
refundacji

Kwota
dopłat
pacjentów

Dotacja
do listy S


RPL
Glucobay 50 (Acarbosum)
EAN: 05909990285419 tabl., 50 mg, 30 szt. (2 blist.po 15 szt.)
Cena zbytu
netto:
Urzędowa cena zbytu:
Cena hurtowa brutto:
Cena
detaliczna:
Wysokość limitu finansowania:
6,90 PLN
7,45 PLN
7,82 PLN
10,41 PLN
9,12 PLN
bezpłatny
ryczałt
30%
50%
Cena detaliczna:
x
x
4,03 PLN
x
10,41 PLN
30%
Cukrzyca
2019-01-01
(3 lata)
cukrzyca
Liczba zrefundowanych opakowań

Wielkość
kwoty
refundacji

Kwota
dopłat
pacjentów

Dotacja
do listy S


RPL
Deprexolet (Mianserinum)
EAN: 05909991120948 tabl. powl., 10 mg, 30 szt.
Cena zbytu
netto:
Urzędowa cena zbytu:
Cena hurtowa brutto:
Cena
detaliczna:
Wysokość limitu finansowania:
6,00 PLN
6,48 PLN
6,80 PLN
9,34 PLN
8,65 PLN
bezpłatny
ryczałt
30%
50%
Cena detaliczna:
x
x
3,29 PLN
x
9,34 PLN
30%
Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe
2019-01-01
(3 lata)
choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe
Liczba zrefundowanych opakowań

Wielkość
kwoty
refundacji

Kwota
dopłat
pacjentów

Dotacja
do listy S


RPL
Deprexolet (Mianserinum)
EAN: 05909991120962 tabl. powl., 10 mg, 90 tabl.
Cena zbytu
netto:
Urzędowa cena zbytu:
Cena hurtowa brutto:
Cena
detaliczna:
Wysokość limitu finansowania:
18,00 PLN
19,44 PLN
20,41 PLN
25,97 PLN
25,96 PLN
bezpłatny
ryczałt
30%
50%
Cena detaliczna:
x
x
7,80 PLN
x
25,97 PLN
30%
Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe
2018-03-01
(5 lat)
choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe
Liczba zrefundowanych opakowań

Wielkość
kwoty
refundacji

Kwota
dopłat
pacjentów

Dotacja
do listy S


RPL
Glidiamid (Glimepiridum)
EAN: 05909990430567 tabl., 4 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.)
Cena zbytu
netto:
Urzędowa cena zbytu:
Cena hurtowa brutto:
Cena
detaliczna:
Wysokość limitu finansowania:
11,65 PLN
12,58 PLN
13,21 PLN
17,20 PLN
16,46 PLN
bezpłatny
ryczałt
30%
50%
Cena detaliczna:
x
7,14 PLN
x
x
17,20 PLN
ryczałt
Cukrzyca
2019-01-01
(3 lata)
cukrzyca
Liczba zrefundowanych opakowań

Wielkość
kwoty
refundacji

Kwota
dopłat
pacjentów

Dotacja
do listy S


RPL
Perazin 100 mg (Perazinum)
EAN: 05909990858514 tabl., 100 mg, 30 szt.
Cena zbytu
netto:
Urzędowa cena zbytu:
Cena hurtowa brutto:
Cena
detaliczna:
Wysokość limitu finansowania:
4,40 PLN
4,75 PLN
4,99 PLN
6,99 PLN
6,99 PLN
bezpłatny
ryczałt
30%
50%
Cena detaliczna:
0,00 PLN
x
x
x
6,99 PLN
bezpłatny
Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe
2019-01-01
(3 lata)
choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe
Liczba zrefundowanych opakowań

Wielkość
kwoty
refundacji

Kwota
dopłat
pacjentów

Dotacja
do listy S


RPL
Indapen (Indapamidum)
EAN: 05909990863013 tabl. powl., 2.5 mg, 20 szt.
Cena zbytu
netto:
Urzędowa cena zbytu:
Cena hurtowa brutto:
Cena
detaliczna:
Wysokość limitu finansowania:
5,99 PLN
6,47 PLN
6,79 PLN
9,05 PLN
8,20 PLN
bezpłatny
ryczałt
30%
50%
Cena detaliczna:
x
x
3,31 PLN
x
9,05 PLN
30%
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
2019-01-01
(3 lata)
we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Liczba zrefundowanych opakowań

Wielkość
kwoty
refundacji

Kwota
dopłat
pacjentów

Dotacja
do listy S


RPL
Miansegen (Mianserinum)
EAN: 05909990883820 tabl. powl., 10 mg, 90 szt.
Cena zbytu
netto:
Urzędowa cena zbytu:
Cena hurtowa brutto:
Cena
detaliczna:
Wysokość limitu finansowania:
17,99 PLN
19,43 PLN
20,40 PLN
25,96 PLN
25,96 PLN
bezpłatny
ryczałt
30%
50%
Cena detaliczna:
x
x
7,79 PLN
x
25,96 PLN
30%
Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe
2019-01-01
(3 lata)
choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe
Liczba zrefundowanych opakowań

Wielkość
kwoty
refundacji

Kwota
dopłat
pacjentów

Dotacja
do listy S


RPL
Mizetib (Ezetimibum)
EAN: 05903060613973 tabletki, 10 mg, 28 tabl.
Cena zbytu
netto:
Urzędowa cena zbytu:
Cena hurtowa brutto:
Cena
detaliczna:
Wysokość limitu finansowania:
22,00 PLN
23,76 PLN
24,95 PLN
28,31 PLN
12,83 PLN
bezpłatny
ryczałt
30%
50%
Cena detaliczna:
x
x
19,33 PLN
x
28,31 PLN
30%
Hipercholesterolemia LDL-C powyżej 130 mg/dl utrzymująca się pomimo terapii statynami w przypadku: stanu po zawale serca lub rewaskularyzacji wieńcowej (przezskórnej lub kardiochirurgicznej), stanu po rewaskularyzacji obwodowej lub amputacji obwodowej z powodu choroby miażdżycowej, hipercholesterolemii rodzinnej
2018-07-01
(3 lata)
hipercholesterolemia LDL-C powyżej 130 mg/dl utrzymująca się pomimo terapii statynami w przypadku: stanu po zawale serca lub rewaskularyzacji wieńcowej (przezskórnej lub kardiochirurgicznej), stanu po rewaskularyzacji obwodowej lub amputacji obwodowej z powodu choroby miażdżycowej, hipercholesterolemii rodzinnej
Liczba zrefundowanych opakowań

Wielkość
kwoty
refundacji

Kwota
dopłat
pacjentów

Dotacja
do listy S


RPL
Auglavin PPH (Amoxicillinum + Acidum clavulanicum)
EAN: 05903060615922 tabl. powl., 500+125 mg, 14 szt.
Cena zbytu
netto:
Urzędowa cena zbytu:
Cena hurtowa brutto:
Cena
detaliczna:
Wysokość limitu finansowania:
10,79 PLN
11,65 PLN
12,23 PLN
16,18 PLN
15,50 PLN
bezpłatny
ryczałt
30%
50%
Cena detaliczna:
x
x
x
8,43 PLN
16,18 PLN
50%
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

POZAREJESTRACYJNE:
zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka
Liczba zrefundowanych opakowań

Wielkość
kwoty
refundacji

Kwota
dopłat
pacjentów

Dotacja
do listy S


RPL
Auglavin PPH (Amoxicillinum + Acidum clavulanicum)
EAN: 05903060615953 tabl. powl., 875+125 mg, 14 szt.
Cena zbytu
netto:
Urzędowa cena zbytu:
Cena hurtowa brutto:
Cena
detaliczna:
Wysokość limitu finansowania:
18,89 PLN
20,40 PLN
21,42 PLN
27,13 PLN
27,13 PLN
bezpłatny
ryczałt
30%
50%
Cena detaliczna:
x
x
x
13,57 PLN
27,13 PLN
50%
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

POZAREJESTRACYJNE:
zakażenia u pacjentów z niedoborami odporności - profilaktyka
Liczba zrefundowanych opakowań

Wielkość
kwoty
refundacji

Kwota
dopłat
pacjentów

Dotacja
do listy S


RPL
Vizilatan (Latanoprostum)
EAN: 05903546007524 krople do oczu, roztwór, 50 µg/ml, 1 but.a 2,5 ml
Cena zbytu
netto:
Urzędowa cena zbytu:
Cena hurtowa brutto:
Cena
detaliczna:
Wysokość limitu finansowania:
24,33 PLN
26,28 PLN
27,59 PLN
34,23 PLN
31,81 PLN
bezpłatny
ryczałt
30%
50%
Cena detaliczna:
x
5,62 PLN
x
x
34,23 PLN
ryczałt
Jaskra
2020-01-01
(3 lata)
jaskra
Liczba zrefundowanych opakowań

Wielkość
kwoty
refundacji

Kwota
dopłat
pacjentów

Dotacja
do listy S


RPL
Vizilatan (Latanoprostum)
EAN: 05903546007531 krople do oczu, roztwór, 50 µg/ml, 3 but.a 2,5 ml
Cena zbytu
netto:
Urzędowa cena zbytu:
Cena hurtowa brutto:
Cena
detaliczna:
Wysokość limitu finansowania:
73,00 PLN
78,84 PLN
82,78 PLN
95,42 PLN
95,42 PLN
bezpłatny
ryczałt
30%
50%
Cena detaliczna:
x
8,00 PLN
x
x
95,42 PLN
ryczałt
Jaskra
2020-01-01
(3 lata)
jaskra
Liczba zrefundowanych opakowań

Wielkość
kwoty
refundacji

Kwota
dopłat
pacjentów

Dotacja
do listy S


RPL
Oculobrim (Brimonidini tartras)
EAN: 05907553017897 krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml, 3 butelki po 5 ml
Cena zbytu
netto:
Urzędowa cena zbytu:
Cena hurtowa brutto:
Cena
detaliczna:
Wysokość limitu finansowania:
45,70 PLN
49,36 PLN
51,83 PLN
62,33 PLN
62,33 PLN
bezpłatny
ryczałt
30%
50%
Cena detaliczna:
x
8,00 PLN
x
x
62,33 PLN
ryczałt
Jaskra
2018-07-01
(3 lata)
jaskra
Liczba zrefundowanych opakowań

Wielkość
kwoty
refundacji

Kwota
dopłat
pacjentów

Dotacja
do listy S


RPL
Uprox (Tamsulosini hydrochloridum)
EAN: 05907587609235 kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0.4 mg, 90 szt.
Cena zbytu
netto:
Urzędowa cena zbytu:
Cena hurtowa brutto:
Cena
detaliczna:
Wysokość limitu finansowania:
49,97 PLN
53,97 PLN
56,67 PLN
66,84 PLN
66,84 PLN
bezpłatny
ryczałt
30%
50%
Cena detaliczna:
x
9,60 PLN
x
x
66,84 PLN
ryczałt
Przerost gruczołu krokowego
2020-01-01
(3 lata)
przerost gruczołu krokowego
Liczba zrefundowanych opakowań

Wielkość
kwoty
refundacji