Zespół GET MEDI uprzejmie informuje
o uruchomieniu nowego narzędzia
Zlecenia MZ codziennie monitorującego stronę AOTMiT pod kątem:
  • nowych zleceń Ministra Zdrowia,
  • nowych dokumentów procesowych.
Wyszukiwarka oraz liczne tagi wspierają
identyfikację interesujących
procesów refundacyjnych.
Zapraszamy!
MAR 2021
Cena detaliczna [PLN]:
min:  max:
Cena hurtowa brutto [PLN]:
min:  max:
Dopłata pacjenta [PLN]:
min:  max:
Urzędowa cena zbytu [PLN]:
min:  max:
Limit finansowania [PLN]:
min:  max:
LP EAN Nazwa Substancja czynna ATC Postać D. Pod. Dawka Opakowanie Podmiot Odp. Gr. Limit.
1 05909990911127 Diazidan Gliclazidum A10BB09 tabl.O80 mg 60 szt. PHARMASWISS 16.0
2 05909991120948 Deprexolet Mianserinum N06AX03 tabl. powl.O10 mg 30 szt. ADAMED 225.0
3 05909991120962 Deprexolet Mianserinum N06AX03 tabl. powl.O10 mg 90 szt. ADAMED 225.0
4 05909990186525 Betoptic S Betaxololum S01ED02 krople do oczu, zaw.Oph2.5 mg/ml 10 ml ALCON 213.0
5 05909990187713 Cusimolol 0,5% Timololum S01ED01 krople do oczu, roztw.Oph5 mg/ml 5 ml ALCON CUSI 213.0
6 05909990186518 Betoptic S Betaxololum S01ED02 krople do oczu, zaw.Oph2.5 mg/ml 5 ml ALCON 213.0
7 05909990780068 Topiramat Bluefish Topiramatum N03AX11 tabl. powl.O100 mg 28 szt. BLUEFISH 164.0
8 05909990780136 Topiramat Bluefish Topiramatum N03AX11 tabl. powl.O200 mg 28 szt. BLUEFISH 164.0
9 05909990858514 Perazin 100 mg Perazinum N05AB10 tabl.O100 mg 30 szt. HASCO-LEK 176.0
10 05909990863013 Indapen Indapamidum C03BA11 tabl. powl.O2.5 mg 20 szt. POLPHARMA 36.0
11 05909990769315 Neurontin 300 Gabapentinum N03AX12 kaps. twar.O300 mg 100 szt. PFIZER 165.0
12 05909990769414 Neurontin 400 Gabapentinum N03AX12 kaps. twar.O400 mg 100 szt. PFIZER 165.0
13 05909990770038 Apo-Doperil Donepezilum N06DA02 tabl. powl.O5 mg 28 szt. APOTEX 186.0
14 05909990770045 Apo-Doperil Donepezilum N06DA02 tabl. powl.O10 mg 28 szt. APOTEX 186.0
15 05909990770182 Opamid Indapamidum C03BA11 tabl. o przedł. uwaln.O1.5 mg 30 szt. ORION 36.0
16 05909990770311 Fluoxetin Polpharma Fluoxetinum N06AB03 kaps. twar.O20 mg 30 szt. POLPHARMA 184.0
17 05909991018429 Telmisartan Mylan Telmisartanum C09CA07 tabl.O40 mg 28 szt. MYLAN 45.0
18 05909991365868 Glimepiride Aurovitas Glimepiridum A10BB12 tabl.O3 mg 30 szt. AUROVITAS 16.0
19 05909991364083 Lackepila Lacosamidum N03AX18 tabl. powl.O150 mg 56 szt. SYMPHAR 244.0
20 05909991364137 Lackepila Lacosamidum N03AX18 tabl. powl.O200 mg 56 szt. SYMPHAR 244.0
1-20 z 4047

RPL
Diazidan (Gliclazidum)
EAN: 05909990911127 tabl., 80 mg, 60 szt. (3 blist.po 20 szt.)
Cena zbytu
netto:
Urzędowa cena zbytu:
Cena hurtowa brutto:
Cena
detaliczna:
Wysokość limitu finansowania:
12,50 PLN
13,50 PLN
14,18 PLN
16,55 PLN
8,23 PLN
bezpłatny
ryczałt
30%
50%
Cena detaliczna:
x
11,52 PLN
x
x
16,55 PLN
ryczałt
Cukrzyca
W przebudowie...
Liczba zrefundowanych opakowań

Wielkość
kwoty
refundacji

Kwota
dopłat
pacjentów

Dotacja
do listy S


RPL
Deprexolet (Mianserinum)
EAN: 05909991120948 tabl. powl., 10 mg, 30 szt.
Cena zbytu
netto:
Urzędowa cena zbytu:
Cena hurtowa brutto:
Cena
detaliczna:
Wysokość limitu finansowania:
6,00 PLN
6,48 PLN
6,80 PLN
9,33 PLN
9,30 PLN
bezpłatny
ryczałt
30%
50%
Cena detaliczna:
x
x
2,82 PLN
x
9,33 PLN
30%
Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe
W przebudowie...
Liczba zrefundowanych opakowań

Wielkość
kwoty
refundacji

Kwota
dopłat
pacjentów

Dotacja
do listy S


RPL
Deprexolet (Mianserinum)
EAN: 05909991120962 tabl. powl., 10 mg, 90 tabl.
Cena zbytu
netto:
Urzędowa cena zbytu:
Cena hurtowa brutto:
Cena
detaliczna:
Wysokość limitu finansowania:
18,00 PLN
19,44 PLN
20,41 PLN
25,96 PLN
25,96 PLN
bezpłatny
ryczałt
30%
50%
Cena detaliczna:
x
x
7,79 PLN
x
25,96 PLN
30%
Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe
W przebudowie...
Liczba zrefundowanych opakowań

Wielkość
kwoty
refundacji

Kwota
dopłat
pacjentów

Dotacja
do listy S


RPL
Betoptic S (Betaxololum)
EAN: 05909990186525 krople do oczu, zawiesina, 2.5 mg/ml, 10 ml
Cena zbytu
netto:
Urzędowa cena zbytu:
Cena hurtowa brutto:
Cena
detaliczna:
Wysokość limitu finansowania:
18,92 PLN
20,43 PLN
21,45 PLN
24,02 PLN
9,66 PLN
bezpłatny
ryczałt
30%
50%
Cena detaliczna:
x
x
17,26 PLN
x
24,02 PLN
30%
Jaskra
W przebudowie...
Liczba zrefundowanych opakowań

Wielkość
kwoty
refundacji

Kwota
dopłat
pacjentów

Dotacja
do listy S


RPL
Cusimolol 0,5% (Timololum)
EAN: 05909990187713 krople do oczu, roztwór, 5 mg/ml, 1 but.po 5 ml
Cena zbytu
netto:
Urzędowa cena zbytu:
Cena hurtowa brutto:
Cena
detaliczna:
Wysokość limitu finansowania:
4,51 PLN
4,87 PLN
5,11 PLN
6,49 PLN
4,83 PLN
bezpłatny
ryczałt
30%
50%
Cena detaliczna:
x
x
3,11 PLN
x
6,49 PLN
30%
Jaskra
W przebudowie...
Liczba zrefundowanych opakowań

Wielkość
kwoty
refundacji

Kwota
dopłat
pacjentów

Dotacja
do listy S


RPL
Betoptic S (Betaxololum)
EAN: 05909990186518 krople do oczu, zawiesina, 2.5 mg/ml, 5 ml
Cena zbytu
netto:
Urzędowa cena zbytu:
Cena hurtowa brutto:
Cena
detaliczna:
Wysokość limitu finansowania:
9,45 PLN
10,21 PLN
10,72 PLN
12,10 PLN
4,83 PLN
bezpłatny
ryczałt
30%
50%
Cena detaliczna:
x
x
8,72 PLN
x
12,10 PLN
30%
Jaskra
W przebudowie...
Liczba zrefundowanych opakowań

Wielkość
kwoty
refundacji

Kwota
dopłat
pacjentów

Dotacja
do listy S


RPL
Topiramat Bluefish (Topiramatum)
EAN: 05909990780068 tabl. powl., 100 mg, 28 szt.
Cena zbytu
netto:
Urzędowa cena zbytu:
Cena hurtowa brutto:
Cena
detaliczna:
Wysokość limitu finansowania:
19,80 PLN
21,38 PLN
22,45 PLN
29,25 PLN
29,25 PLN
bezpłatny
ryczałt
30%
50%
Cena detaliczna:
x
3,20 PLN
x
x
29,25 PLN
ryczałt
Padaczka oporna na leczenie
W przebudowie...
Liczba zrefundowanych opakowań

Wielkość
kwoty
refundacji

Kwota
dopłat
pacjentów

Dotacja
do listy S


RPL
Topiramat Bluefish (Topiramatum)
EAN: 05909990780136 tabl. powl., 200 mg, 28 szt.
Cena zbytu
netto:
Urzędowa cena zbytu:
Cena hurtowa brutto:
Cena
detaliczna:
Wysokość limitu finansowania:
39,70 PLN
42,88 PLN
45,02 PLN
55,26 PLN
55,26 PLN
bezpłatny
ryczałt
30%
50%
Cena detaliczna:
x
3,20 PLN
x
x
55,26 PLN
ryczałt
Padaczka oporna na leczenie
W przebudowie...
Liczba zrefundowanych opakowań

Wielkość
kwoty
refundacji

Kwota
dopłat
pacjentów

Dotacja
do listy S


RPL
Perazin 100 mg (Perazinum)
EAN: 05909990858514 tabl., 100 mg, 30 szt.
Cena zbytu
netto:
Urzędowa cena zbytu:
Cena hurtowa brutto:
Cena
detaliczna:
Wysokość limitu finansowania:
6,90 PLN
7,45 PLN
7,82 PLN
10,61 PLN
10,61 PLN
bezpłatny
ryczałt
30%
50%
Cena detaliczna:
0,00 PLN
x
x
x
10,61 PLN
bezpłatny
Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe
W przebudowie...
Liczba zrefundowanych opakowań

Wielkość
kwoty
refundacji

Kwota
dopłat
pacjentów

Dotacja
do listy S


RPL
Indapen (Indapamidum)
EAN: 05909990863013 tabl. powl., 2.5 mg, 20 szt.
Cena zbytu
netto:
Urzędowa cena zbytu:
Cena hurtowa brutto:
Cena
detaliczna:
Wysokość limitu finansowania:
5,99 PLN
6,47 PLN
6,79 PLN
9,05 PLN
8,20 PLN
bezpłatny
ryczałt
30%
50%
Cena detaliczna:
x
x
3,31 PLN
x
9,05 PLN
30%
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
W przebudowie...
Liczba zrefundowanych opakowań

Wielkość
kwoty
refundacji

Kwota
dopłat
pacjentów

Dotacja
do listy S


RPL
Neurontin 300 (Gabapentinum)
EAN: 05909990769315 kaps. twarde, 300 mg, 100 szt. (10 blist.po 10 szt.)
Cena zbytu
netto:
Urzędowa cena zbytu:
Cena hurtowa brutto:
Cena
detaliczna:
Wysokość limitu finansowania:
49,50 PLN
53,46 PLN
56,13 PLN
64,71 PLN
49,40 PLN
bezpłatny
ryczałt
30%
50%
Cena detaliczna:
x
18,51 PLN
x
x
64,71 PLN
ryczałt
Padaczka oporna na leczenie

POZAREJESTRACYJNE:
ból inny niż określony w ChPL - leczenie wspomagające u chorych na nowotwory
W przebudowie...
Liczba zrefundowanych opakowań

Wielkość
kwoty
refundacji

Kwota
dopłat
pacjentów

Dotacja
do listy S


RPL
Neurontin 400 (Gabapentinum)
EAN: 05909990769414 kaps. twarde, 400 mg, 100 szt. (10 blist.po 10 szt.)
Cena zbytu
netto:
Urzędowa cena zbytu:
Cena hurtowa brutto:
Cena
detaliczna:
Wysokość limitu finansowania:
64,80 PLN
69,98 PLN
73,48 PLN
83,42 PLN
65,87 PLN
bezpłatny
ryczałt
30%
50%
Cena detaliczna:
x
20,75 PLN
x
x
83,42 PLN
ryczałt
Padaczka oporna na leczenie

POZAREJESTRACYJNE:
ból inny niż określony w ChPL - leczenie wspomagające u chorych na nowotwory
W przebudowie...
Liczba zrefundowanych opakowań

Wielkość
kwoty
refundacji

Kwota
dopłat
pacjentów

Dotacja
do listy S


RPL
Apo-Doperil (Donepezilum)
EAN: 05909990770038 tabl. powl., 5 mg, 28 szt.
Cena zbytu
netto:
Urzędowa cena zbytu:
Cena hurtowa brutto:
Cena
detaliczna:
Wysokość limitu finansowania:
18,15 PLN
19,60 PLN
20,58 PLN
25,03 PLN
18,20 PLN
bezpłatny
ryczałt
30%
50%
Cena detaliczna:
x
x
12,29 PLN
x
25,03 PLN
30%
Choroba Alzheimera

POZAREJESTRACYJNE:
otępienie z ciałami Lewy'ego; otępienie w przebiegu choroby Parkinsona
W przebudowie...
Liczba zrefundowanych opakowań

Wielkość
kwoty
refundacji

Kwota
dopłat
pacjentów

Dotacja
do listy S


RPL
Apo-Doperil (Donepezilum)
EAN: 05909990770045 tabl. powl., 10 mg, 28 szt.
Cena zbytu
netto:
Urzędowa cena zbytu:
Cena hurtowa brutto:
Cena
detaliczna:
Wysokość limitu finansowania:
27,80 PLN
30,02 PLN
31,52 PLN
38,45 PLN
36,40 PLN
bezpłatny
ryczałt
30%
50%
Cena detaliczna:
x
x
12,97 PLN
x
38,45 PLN
30%
Choroba Alzheimera

POZAREJESTRACYJNE:
otępienie z ciałami Lewy'ego; otępienie w przebiegu choroby Parkinsona
W przebudowie...
Liczba zrefundowanych opakowań

Wielkość
kwoty
refundacji

Kwota
dopłat
pacjentów

Dotacja
do listy S


RPL
Opamid (Indapamidum)
EAN: 05909990770182 tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 1.5 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.)
Cena zbytu
netto:
Urzędowa cena zbytu:
Cena hurtowa brutto:
Cena
detaliczna:
Wysokość limitu finansowania:
5,75 PLN
6,21 PLN
6,52 PLN
8,61 PLN
7,38 PLN
bezpłatny
ryczałt
30%
50%
Cena detaliczna:
x
x
3,44 PLN
x
8,61 PLN
30%
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
W przebudowie...
Liczba zrefundowanych opakowań

Wielkość
kwoty
refundacji

Kwota
dopłat
pacjentów

Dotacja
do listy S


RPL
Fluoxetin Polpharma (Fluoxetinum)
EAN: 05909990770311 kaps. twarde, 20 mg, 30 szt. (3 blist.po 10 szt.)
Cena zbytu
netto:
Urzędowa cena zbytu:
Cena hurtowa brutto:
Cena
detaliczna:
Wysokość limitu finansowania:
13,99 PLN
15,11 PLN
15,87 PLN
19,26 PLN
13,03 PLN
bezpłatny
ryczałt
30%
50%
Cena detaliczna:
x
x
10,14 PLN
x
19,26 PLN
30%
Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe
W przebudowie...
Liczba zrefundowanych opakowań

Wielkość
kwoty
refundacji

Kwota
dopłat
pacjentów

Dotacja
do listy S


RPL
Telmisartan Mylan (Telmisartanum)
EAN: 05909991018429 tabl., 40 mg, 28 szt.
Cena zbytu
netto:
Urzędowa cena zbytu:
Cena hurtowa brutto:
Cena
detaliczna:
Wysokość limitu finansowania:
8,00 PLN
8,64 PLN
9,07 PLN
12,24 PLN
12,07 PLN
bezpłatny
ryczałt
30%
50%
Cena detaliczna:
x
x
3,79 PLN
x
12,24 PLN
30%
We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

POZAREJESTRACYJNE:
nadciśnienie tętnicze inne niż określone w ChPL - u dzieci do 18 roku życia; przewlekła choroba nerek u dzieci do 18 roku życia; leczenie renoprotekcyjne u dzieci do 18 roku życia
W przebudowie...
Liczba zrefundowanych opakowań

Wielkość
kwoty
refundacji

Kwota
dopłat
pacjentów

Dotacja
do listy S


RPL
Glimepiride Aurovitas (Glimepiridum)
EAN: 05909991365868 tabl., 3 mg, 30 szt.
Cena zbytu
netto:
Urzędowa cena zbytu:
Cena hurtowa brutto:
Cena
detaliczna:
Wysokość limitu finansowania:
7,83 PLN
8,46 PLN
8,88 PLN
12,19 PLN
12,19 PLN
bezpłatny
ryczałt
30%
50%
Cena detaliczna:
x
4,80 PLN
x
x
12,19 PLN
ryczałt
Cukrzyca
W przebudowie...
Liczba zrefundowanych opakowań

Wielkość
kwoty
refundacji

Kwota
dopłat
pacjentów

Dotacja
do listy S


RPL
Lackepila (Lacosamidum)
EAN: 05909991364083 tabletki powlekane, 150 mg, 56 tabl.
Cena zbytu
netto:
Urzędowa cena zbytu:
Cena hurtowa brutto:
Cena
detaliczna:
Wysokość limitu finansowania:
104,95 PLN
113,35 PLN
119,02 PLN
132,87 PLN
132,87 PLN
bezpłatny
ryczałt
30%
50%
Cena detaliczna:
x
3,20 PLN
x
x
132,87 PLN
ryczałt
Terapia dodana u chorych powyżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej dwóch prób terapii dodanej

POZAREJESTRACYJNE:
terapia dodana u chorych poniżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej trzech prób terapii dodanej
W przebudowie...
Liczba zrefundowanych opakowań

Wielkość
kwoty
refundacji

Kwota
dopłat
pacjentów

Dotacja
do listy S


RPL
Lackepila (Lacosamidum)
EAN: 05909991364137 tabletki powlekane, 200 mg, 56 tabl.
Cena zbytu
netto:
Urzędowa cena zbytu:
Cena hurtowa brutto:
Cena
detaliczna:
Wysokość limitu finansowania:
139,95 PLN
151,15 PLN
158,71 PLN
174,34 PLN
174,34 PLN
bezpłatny
ryczałt
30%
50%
Cena detaliczna:
x
3,98 PLN
x
x
174,34 PLN
ryczałt
Terapia dodana u chorych powyżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej dwóch prób terapii dodanej

POZAREJESTRACYJNE:
terapia dodana u chorych poniżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej trzech prób terapii dodanej
W przebudowie...
Liczba zrefundowanych opakowań

Wielkość
kwoty
refundacji

Kwota
dopłat
pacjentów

Dotacja
do listy S