Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Zaloguj się
Szanowny Użytkowniku, Twój dostęp do tej funkcji został tymczasowo wstrzymany.

Do bezpłatnego dostępu uprawnieni są Użytkownicy, którzy zgodnie z regulaminem serwisu w procesie rejestracji podali pełne i prawdziwe dane: imię, nazwisko, firma oraz służbowy adres e-mail.

W celu przywrócenia dostępu uzupełnij prawidłowo swój profil. W razie jakichkolwiek pytań
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Nie posiadasz jeszcze dostępu do tej funkcjonalności. Zapytaj o warunki pełnego dostępu.
Skontaktuj się z nami
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Skontaktuj się z nami, aby otrzymać dostęp do tej funkcjonalności. Jeżeli posiadasz już dostęp, funkcjonalność dostępna będzie po zalogowaniu.
Zaloguj się

Klasyfikacja GET MEDI
stanowisk i rekomendacji refundacyjnych


?
 
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.


Wykaz leków refundowanych
Zmiany od dnia 1 stycznia 2016 roku

30 Gru 2015
Kategoria: Zmiany w wykazie
W związku z publikacją Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2016 r. prezentujemy raporty wprowadzonych zmian.

Coraz więcej leków z negatywną rekomendacją refundacyjną

10 Gru 2015
W 2015 roku już ponad połowa rekomendacji refundacyjnych wydanych przez Prezesa AOTMiT miała negatywy charakter. To nawet 4-krotnie więcej niż w poprzednich latach. Jakie są okoliczności dla coraz częstszego wydawania negatywnych rekomendacji przez organy opiniodawczo-doradcze?

Procedury rejestracyjne wśród leków refundowanych

1 Gru 2015
Kategoria: Rejestracje
Rejestracja leków, czyli dopuszczenie ich do obrotu na rynku polskim, odbywa się za pomocą różnych procedur rejestracyjnych. Jakie to procedury oraz które z nich przeważają wśród leków refundowanych?

Oblicza refundacji
Dlaczego leki bezpłatne nie są bezpłatne?

16 Lis 2015
Kategoria: Oblicza refundacji
W listopadowym wykazie leków refundowanych, blisko pół tysiąca leków i wyrobów medycznych zakwalifikowano do bezpłatnego poziomu odpłatności. W praktyce jednak tylko niewielka część z nich dostępna jest dla świadczeniobiorców bez ponoszenia kosztów ich nabycia. Za inne trzeba zapłacić, w skrajnym przypadku nawet 170,10 PLN. Dlaczego leki bezpłatne nie zawsze są bezpłatne?

Czy wnioskowany tryb dostępu do refundacji wpływa na czas procesu?

10 Lis 2015
Składając wniosek o objęcie refundacją leku należy wskazać dla niego wnioskowaną kategorię dostępności refundacyjnej: czy ma być to lek dostępny w aptece na receptę, lek stosowany w ramach programu lekowego a może lek stosowany w ramach chemioterapii. Czy wnioskowany tryb dostępności refundacyjnej wpływa w praktyce na czas trwania procesu refundacyjnego?
1-5 z 12