W 2017 roku wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) związane z refundacją produktów leczniczych dostępnych w aptece na receptę przekroczyły 7,7 mld złotych. Przedstawiamy podział tej kwoty na poszczególne Brandy produktów leczniczych dostępne w wykazie leków refundowanych.

Wartość refundacji

Refundacja apteczna 2017. Podział wydatków NFZ.
W 2017 roku refundacją apteczną objętych było łącznie 4 259 różnych opakowań produktów leczniczych dostępnych na receptę. Liczba ta przekłada się na 1 440 różnych Brandów, wśród których obrót w refundacji wygenerowały 1 434 Brandy.
Łączna kwota refundacji aptecznych produktów leczniczych wyniosła w 2017 roku 7,7 mld zł - o 0,7% więcej niż w roku poprzednim. Refundacja leków stanowiła ponad 90% tej kwoty. Postała cześć to wydatki związane z refundacją dostępnych w aptece wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

TOP 10 - produkty o największej wartości refundacji

 1. Accu-Chek [ROCHE]: kwota refundacji 131,69 mln PLN -2,9%
  wyrób medyczny (paski do oznaczania glukozy we krwi) refundowany w cukrzycy;
 2. Neoparin [SCIENCEPHARMA]: kwota refundacji 126,11 mln PLN +1560,8%
  lek zawierający substancję czynną enoxaparinum natricum, refundowany we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji, a także w licznych wskazaniach pozarejestracyjnych;
 3. Clexane [SANOFI-AVENTIS]: kwota refundacji 125,90 mln PLN -55,2%
  lek zawierający substancję czynną enoxaparinum natricum, refundowany we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji, a także w licznych wskazaniach pozarejestracyjnych;
 4. Contour [BAYER]: kwota refundacji 124,06 mln PLN +10,5%
  wyrób medyczny (paski do oznaczania glukozy we krwi) refundowany w cukrzycy;
 5. Rispolept [JANSSEN-CILAG]: kwota refundacji 114,96 mln PLN +4,5%
  lek zawierający substancję czynną risperidonum, refundowany w schizofrenii;
 6. Fostex [CHIESI]: kwota refundacji 111,16 mln PLN +0,6%
  lek zawierający substancję czynną beclometasonum + formoterolum, refundowany w astmie, POChP oraz eozynofilowym zapaleniu oskrzeli;
 7. Gensulin [BIOTON]: kwota refundacji 109,28 mln PLN -1,7%
  lek zawierający substancję czynną insulinum humanum, refundowany w cukrzycy;
 8. Alvesco [TAKEDA]: kwota refundacji 81,56 mln PLN -0,6%
  lek zawierający substancję czynną ciclesonidum, refundowany w astmie, POChP oraz eozynofilowym zapaleniu oskrzeli;
 9. Salmex [CELON]: kwota refundacji 74,64 mln PLN +3,8%
  lek zawierający substancję czynną fluticasoni propionas + salmeterolum, refundowany w astmie, POChP oraz eozynofilowym zapaleniu oskrzeli;
 10. NovoRapid Penfill [NOVO NORDISK]: kwota refundacji 74,31 mln PLN +6,3%
  lek zawierający substancję czynną insulinum aspartum, refundowany w cukrzycy.
TOP10 - produkty lecznicze Rx o największej wartości refundacji w 2017 roku

Koszt refundacji pozostałych produktów Rx

Aby poznać kwotę przeznaczoną przez NFZ na współfinansowanie zakupu pozostałych produktów leczniczych dostępnych w aptece na receptę skorzystaj ze stworzonego przez nas rankomatu.
Rankomat wskazuje pozycję wybranego produktu w zestawieniu, uszeregowanym od największej do najmniejszej kwoty refundacji, oraz informuje o:
 • kategorii produktu leczniczego: lek, wyrób medyczny, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
 • liczbie opakowań objętych refundacją,
 • wartości uzyskanej refundacji zaraportowanej przez NFZ, w tym wartości refundacji z dystrybucji równoległej (IR),
 • udziale wydatków na Brand w całkowitych wydatkach NFZ na produkty w refundacji aptecznej.
Aby poznać miejsce oraz udział wśród produktów tej samej kategorii, użyj przełącznika umieszczonego pod wynikiem.
Prezentowaną tu statystykę udostępniamy także w pliku .pdf - możesz go bezpłatnie pobrać po zalogowaniu.
pobierz ranking w PDF