Czy wiesz, że leki mające zastosowanie w onkologii są najczęściej wnioskowanymi produktami o objęcie finansowaniem ze środków publicznych w Polsce? Co trzeci wniosek o objęcie refundacją dotyczył produktu leczniczego, który według klasyfikacji ATC, należy do grupy anatomicznej L - Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące.

Klasyfikacja ATC

Klasyfikacja ATC to system podlegający Światowej Organizacji Zdrowia, który dzieli leki i środki medyczne na 14 głównych grup określających miejsce terapeutycznego zastosowania danego produktu w medycynie. Klasyfikacja ma postać drzewa, gdzie poszczególne gałęzie informują o:
  • grupie anatomicznej (pierwsza litera kodu),
  • funkcji terapeutycznej (kolejne dwie cyfry),
  • podgrupie farmakologicznej i chemicznej (kolejne dwie litery),
  • substancji czynnej (ostatnie dwie cyfry).
W sumie na kod ATC składa się do 7 znaków (cyfr i liter).

Procesy refundacyjne według klasyfikacji ATC

Analiza 340 procesów podejmowania decyzji o objęciu refundacją, pod kątem terapeutycznego zastosowania wnioskowanych produktów leczniczych wskazuje, że najczęściej (35%) wnioski o refundację składane były dla produktów przypisanych do grupy L - Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące. Zdecydowana większość tych procesów, ponad 80%, dotyczyła finansowania w ramach programu lekowego.
Szczegółowy rozkład procesów refundacyjnych według terapeutycznego obszaru wnioskowanych produktów leczniczych przedstawia poniższy wykres.
Procesy o objęcie refundacją według obszarów terapeutycznych w okresie styczeń 2012 - październik 2015