Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Zaloguj się
Szanowny Użytkowniku, Twój dostęp do tej funkcji został tymczasowo wstrzymany.

Do bezpłatnego dostępu uprawnieni są Użytkownicy, którzy zgodnie z regulaminem serwisu w procesie rejestracji podali pełne i prawdziwe dane: imię, nazwisko, firma oraz służbowy adres e-mail.

W celu przywrócenia dostępu uzupełnij prawidłowo swój profil. W razie jakichkolwiek pytań
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Nie posiadasz jeszcze dostępu do tej funkcjonalności. Zapytaj o warunki pełnego dostępu.
Skontaktuj się z nami
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Skontaktuj się z nami, aby otrzymać dostęp do tej funkcjonalności. Jeżeli posiadasz już dostęp, funkcjonalność dostępna będzie po zalogowaniu.
Zaloguj się

Klasyfikacja GET MEDI
stanowisk i rekomendacji refundacyjnych


?
 
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.


Jak nowelizacja ustawy refundacyjnej zmieni dopłaty pacjenta do cen leków?

4 Lip 2023
Jednym z często poruszanych zagadnień przy okazji dużej nowelizacji ustawy refundacyjnej jest wartość dopłat pacjentów do leków. Czy zapłacą oni więcej z powodu planowanego wzrostu marż hurtowych i detalicznych? Politycy zapewniają, że pacjenci nie odczują podwyżek, gdyż wdrożony zostanie mechanizm, który ma je zrekompensować. Mechanizmem tym ma być podniesienie do 25% pułapu, przy którym wyznaczana jest podstawa limitu finansowania.
Czy nowy mechanizm limitowania rzeczywiście ma moc, by ochronić pacjentów przed wzrostem kosztów nabycia leków?

Wyznaczanie podstawy limitu
Uznaniowość czy przypadek?

14 Paź 2016
Kategoria: Grupy limitowe
Zdefiniowany w ustawie o refundacji algorytm wyznaczania podstawy limitu nie jest w pełni precyzyjny. W przypadku gdy kilka produktów leczniczych o takiej samej cenie hurtowej za DDD dopełnia do 15% obrotu ilościowego w grupie, nie określono który z nich powinien zająć pozycję podstawy limitu. A wybór ten nie pozostaje bez znaczenia dla ostatecznej wysokości limitu finansowania.

Oblicza refundacji
Dlaczego leki bezpłatne nie są bezpłatne?

16 Lis 2015
Kategoria: Oblicza refundacji
W listopadowym wykazie leków refundowanych, blisko pół tysiąca leków i wyrobów medycznych zakwalifikowano do bezpłatnego poziomu odpłatności. W praktyce jednak tylko niewielka część z nich dostępna jest dla świadczeniobiorców bez ponoszenia kosztów ich nabycia. Za inne trzeba zapłacić, w skrajnym przypadku nawet 170,10 PLN. Dlaczego leki bezpłatne nie zawsze są bezpłatne?

Oblicza refundacji
Wartość refundacji 0 zł

3 Lis 2015
Kategoria: Oblicza refundacji
Umieszczenie produktu leczniczego na liście leków refundowanych, dokonywane w oparciu o dogłębną analizę zasadności, ma na celu ułatwienie świadczeniobiorcom dostępu do terapii poprzez obniżenie kosztów zakupu leków. Świadczeniobiorca za lek refundowany powinien zapłacić mniej niż wynikałoby z jego ceny detalicznej. Istnieją jednak leki "refundowane", za które w praktyce zapłacić trzeba pełną cenę.
1-4 z 4