Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Zaloguj się
Szanowny Użytkowniku, Twój dostęp do tej funkcji został tymczasowo wstrzymany.

Do bezpłatnego dostępu uprawnieni są Użytkownicy, którzy zgodnie z regulaminem serwisu w procesie rejestracji podali pełne i prawdziwe dane: imię, nazwisko, firma oraz służbowy adres e-mail.

W celu przywrócenia dostępu uzupełnij prawidłowo swój profil. W razie jakichkolwiek pytań
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Nie posiadasz jeszcze dostępu do tej funkcjonalności. Zapytaj o warunki pełnego dostępu.
Skontaktuj się z nami
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Skontaktuj się z nami, aby otrzymać dostęp do tej funkcjonalności. Jeżeli posiadasz już dostęp, funkcjonalność dostępna będzie po zalogowaniu.
Zaloguj się

Klasyfikacja GET MEDI
stanowisk i rekomendacji refundacyjnych


?
 
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.

Praktyka Refundacyjna w ostatnich 12 miesiącach
Aktualizacja: lipiec 2019

23 Lip 2019
Analiza cykliczna
W ostatnich 12 miesiącach 90% rekomendacji refundacyjnych wydanych przez Prezesa AOTMiT było pozytywnych. W większości przypadków rekomendacja Prezesa była zgodna ze stanowiskiem Rady Przejrzystości. Odmienność opinii odnotowano w co dwunastej rekomendacji.

O tym jak klasyfikujemy rekomendacje refundacyjne

12 Paź 2017
Analizując stanowiska i rekomendacje refundacyjne z ostatnich kilku lat wypracowaliśmy ich własną klasyfikację, która w naszej opinii najlepiej odpowiada obserwowanej w Polsce praktyce rekomendacyjnej. Stosujemy ją w naszych bazach i prezentowanych statystykach, chociaż nie zawsze w pierwotnym kształcie.

Projekt zmian ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej oraz niektórych innych ustaw

16 Gru 2016
Kategoria: Zmiany w prawie
W związku z opublikowaniem dnia 14 grudnia 2016 roku projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw przytaczamy fragment uzasadnienia projektu, w którym opisano różnice między stanem obecnym a projektowanym stanem prawnym.
Dla zwiększenia przejrzystości tekst został podzielony na bloki tematyczne. Po kliknięciu w nagłówek pojawi się oryginalne brzmienie uzasadnienia. Kolejność prezentacji jest zgodna z oryginałem.

2 na 5 rekomendacji miało pozytywny charakter

14 Mar 2016
W dalszym ciągu spada odsetek pozytywnych rekomendacji wydawanych przez Prezesa AOTMiT. W okresie marzec 2015 - luty 2016 było ich już tylko 42,2%. W tym samym okresie obserwowana jest także najniższa w historii zgodność Prezesa AOTMiT z Radą Przejrzystości.

Coraz więcej leków z negatywną rekomendacją refundacyjną

10 Gru 2015
W 2015 roku już ponad połowa rekomendacji refundacyjnych wydanych przez Prezesa AOTMiT miała negatywy charakter. To nawet 4-krotnie więcej niż w poprzednich latach. Jakie są okoliczności dla coraz częstszego wydawania negatywnych rekomendacji przez organy opiniodawczo-doradcze?
1-5 z 5