Interaktywna tabela prezentująca wielkość kwoty refundacji uzyskanej w 2015 roku przez poszczególne podmioty odpowiedzialne za produkty lecznicze umieszczone w wykazie leków refundowanych. Poznaj liderów rynku oraz pozycję w rankingu dowolnej firmy w wybranym sektorze rynku refundacji.

Wielkość kwoty refundacji w 2015 roku: wyniki firm

Wielkość kwoty refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w 2015 roku wyniosła ponad 11 mld PLN. Jaki udział w tej kwocie przypadł poszczególnym podmiotom odpowiedzialnym za refundowane produkty lecznicze?
Przeprowadzona analiza wykazała, że w 2015 roku refundacją objęte były produkty lecznicze należące do 239 różnych podmiotów odpowiedzialnych. Wyniki uzyskanej przez nich kwoty refundacji zaprezentowane zostały w formie interaktywnej tabeli. Przedstawia ona wartość refundacji w 5 jej obszarach:
 • refundacja apteczna: leki Rx,
 • refundacja apteczna: wyroby medyczne Rx,
 • refundacja apteczna: środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego Rx,
 • programy lekowe + chemioterapia,
 • refundacja ogółem.
Posortuj wyniki według interesującego Cię obszaru.
Tabela domyślnie posortowana jest według całkowitej kwoty refundacji, w kolejności od największej do najmniejszej.
* na niektórych przeglądarkach funkcję separatora grupującego, ułatwiającego odczyt całkowitej kwoty w PLN, pełni przecinek

Kwota refundacji ogółem: TOP-10 firm

Łączna wartość refundacji ogółem uzyskanej w 2015 roku przez TOP-10 firm wyniosła 4 144 mln PLN co stanowi ok. 38% wszystkich wydatków NFZ poniesionych na refundację produktów leczniczych dostępnych w aptece na receptę oraz w ramach programów lekowych i chemioterapii. Te firmy to:
 1. ROCHE
 2. - uzyskana kwota refundacji to 1 043,41 mln PLN, z czego większa część wygenerowana została przez sprzedaż leków dostępnych w lecznictwie szpitalnym;
 3. SANOFI-AVENTIS
 4. - uzyskana kwota refundacji to 446,11 mln PLN, niemal w całości wygenerowana przez sprzedaż leków dostępnych w aptece na receptę;
 5. NOVARTIS
 6. - uzyskana kwota refundacji to 442,40 mln PLN, z czego większa część wygenerowana została przez sprzedaż leków dostępnych w lecznictwie szpitalnym;
 7. TEVA
 8. - uzyskana kwota refundacji to 369,75 mln PLN, z czego większa część wygenerowana została przez sprzedaż leków dostępnych w aptece na receptę;
 9. POLPHARMA
 10. - uzyskana kwota refundacji to 350,66 mln PLN, niemal w całości wygenerowana przez sprzedaż leków dostępnych w aptece na receptę;
 11. KRKA
 12. - uzyskana kwota refundacji to 305,60 mln PLN, niemal w całości wygenerowana przez sprzedaż leków dostępnych w aptece na receptę;
 13. PFIZER
 14. - uzyskana kwota refundacji to 303,06 mln PLN, z czego większa część wygenerowana została przez sprzedaż leków dostępnych w lecznictwie szpitalnym;
 15. JANSSEN-CILAG
 16. - uzyskana kwota refundacji to 300,82 mln PLN, z czego większa część wygenerowana została przez sprzedaż leków dostępnych w lecznictwie szpitalnym;
 17. BAYER
 18. - uzyskana kwota refundacji to 293,03 PLN, z czego większa część wygenerowana została przez sprzedaż leków i wyrobów medycznych dostępnych w aptece na receptę;
 19. ADAMED
 20. - uzyskana kwota refundacji to 289,13 PLN, niemal w całości wygenerowana przez sprzedaż leków dostępnych w aptece na receptę.
TOP-10 firm farmaceutycznych wg wartości uzyskanej refundacji w 2015 roku

Jak sprawdzić listę refundowanych produktów danej firmy?

Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych nie przedstawia informacji o podmiotach odpowiedzialnych.
Uzupełniamy zidentyfikowane luki informacyjne istotne z perspektywy monitorowania rynku refundacji. Aby sprawdzić listę refundowanych produktów leczniczych wybranej firmy przejdź do Refundacyjnej Bazy Danych MEDI.base i zastosuj filtr umieszczony obok nagłówka 'PODMIOT ODPOWIEDZIALNY'. Wśród wyników otrzymasz także informację o wystąpieniach użytego zapytania w pozostałych katalogach refundacji.

O analizie

 • W statystyce uwzględniono dane o wartości refundacji dla wszystkich unikalnych opakowań produktów leczniczych podlegających refundacji w 2015 roku;
 • Źródłem danych o wielkości kwoty refundacji jest komunikat NFZ z dnia 23 marca 2016 r. prezentujący dane za okres styczeń - grudzień 2015 r.;
 • Zaprezentowana kwota refundacji przypadająca na dany podmiot odpowiedzialny to suma wartości refundacji wszystkich produktów tej firmy objętych finansowaniem ze środków publicznych w roku 2015. Nie uwzględnia ona zależności pomiędzy firmami tworzącymi grupę kapitałowo-inwestycyjną;
 • Wartość refundacji generycznych produktów leczniczych sprowadzanych w drodze importu równoległego przez hurtownie farmaceutyczne przypisano importerom będącym podmiotami odpowiedzialnymi tych produktów.