Rynek refundacji leków, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w 2016 roku osiągnął wartość 11,2 mld złotych. Ponad 200 firm farmaceutycznych miało łącznie w obrocie ponad 5000 opakowań produktów leczniczych.
W niniejszym wpisie przedstawiamy wyniki finansowe wszystkich firm farmaceutycznych za 2016 rok.

Liderzy rynku, lista TOP 5

Ponad 25% puli środków wydanych w 2016 roku przez NFZ na refundację przeznaczona została na sfinansowanie produktów leczniczych 5 firm farmaceutycznych.
TOP 5 - Liderzy rynku 2016 według kwoty uzyskanej refundacji
Liderzy rynku to firmy:
 1. ROCHE z kwotą refundacji 1 013 mln PLN i udziałem w rynku 9,1%
 2. NOVARTIS z kwotą refundacji 524 mln PLN i udziałem w rynku 4,7%
 3. SANOFI-AVENTIS z kwotą refundacji 506 mln PLN i udziałem w rynku 4,5%
 4. TEVA z kwotą refundacji 407 mln PLN i udziałem w rynku 3,6%
 5. BAYER z kwotą refundacji 386 mln PLN i udziałem w rynku 3,5%
Tabela poniżej przedstawia wyniki firm TOP 5 osiągnięte w poszczególnych sektorach refundacji.
TOP 5 - Liderzy rynku 2016 według kwoty uzyskanej refundacji

Udziały w rynku pozostałych firm

Aby poznać wyniki finansowe za 2016 rok pozostałych firm farmaceutycznych skorzystaj ze stworzonego przez nas rankomatu.
Rankomat wskazuje pozycję firmy w rynku refundacji według kwoty refundacji osiągniętej w 2016 roku oraz informuje o:
 • trybie refundacji produktów wybranej firmy:
  • A1: wykaz otwarty: leki na receptę,
  • A2: wykaz otwarty: środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
  • A3: wykaz otwarty: wyroby medyczne,
  • B: program lekowy,
  • C: chemioterapia;
 • liczbie opakowań objętych refundacją w 2016 roku;
 • wartości uzyskanej refundacji (wg NFZ), w tym wynikającej ze sprzedaży leków w lecznictwie zamkniętym (B/C);
 • całkowitym udziale w rynku.
Wyniki rankomatu możesz otrzymać w arkuszu kalkulacyjnym -> napisz do nas.

O analizie

 • Źródłem danych o wielkości kwoty refundacji jest komunikat NFZ z dnia 14 czerwca 2017 r. prezentujący dane (po korekcie) za okres styczeń - grudzień 2016 r.;
 • Informacje o firmach i ich przyporządkowanie do produktów leczniczych z wykazu wykonane zostało w oparciu o dane opublikowane w katalogu KBPOZ w polu "Firma w Polsce" (data dostępu: 29.08.2017). Jego wartość może być odmienna od wartości pola "Podmiot odpowiedzialny / Producent" np. Brand Ziperid: PHARMASWISS jako podmiot odpowiedzialny, a VP VALEANT SP. Z O.O. SP. J. jako firma w Polsce;
 • Zaprezentowana kwota refundacji nie uwzględnia zależności pomiędzy firmami tworzącymi grupę kapitałowo-inwestycyjną.