Wydatki na refundację leków objętych programami lekowymi oraz stosowanych w chemioterapii wyniosły w 2015 roku ponad 3 mld PLN - o 10% więcej niż w roku poprzednim. Które leki wygenerowały największe wydatki dla płatnika?
Zobacz TOP listę 10 Brandów o największej wartości refundacji w 2015 roku.

Kilka liczb podsumowujących rok 2015

wartość refundacji leków w programach lekowych i chemioterapii w 2015 roku
W 2015 roku w programach lekowych i chemioterapii dostępnych było łącznie 775 różnych opakowań leków, będących przedstawicielami 326 różnych Brandów, zawierających 164 różnych substancji czynnych. 16 opakowań leków występowała w obydwu trybach refundacji: równolegle, albo w wyniku przesunięcia finansowania z jednego trybu do drugiego.
Z uwagi na fakt, że publikowane przez NFZ dane o wielkości kwoty refundacji i ilości zrefundowanych opakowań dotyczą łącznej wartości wykonanych świadczeń z użyciem leków wykorzystywanych w programach lekowych i chemioterapii, nie sposób w oparciu o nie określić jaka wartość refundacji przypada na poszczególne tryby. Stąd dalsza analiza prezentuje wyniki w ujęciu łącznym dla obydwu trybów refundacji.
Łączna wartość refundacji opakowań produktów leczniczych dostępnych w 2015 roku w trybie programu lekowego lub chemioterapii wyniosła 3 013,92 mln PLN, co stanowi 96,6% kwoty przewidzianej w ostatecznej wersji planu finansowego NFZ na 2015 rok. Zdecydowanie większa część tej kwoty przypadła na refundację opakowań leków dostępnych wyłącznie w programach lekowych.
planowane przez NFZ koszty refundacji leków objętych programami lekowymi oraz stosowanych w chemioterapii w 2015 roku

TOP-10 Brandów o największej wartości refundacji

Ich łączna wartość refundacji w 2015 roku wyniosła 1 186,87 mln PLN co stanowi 39,4% wydatków NFZ poniesionych na refundację produktów dostępnych w programach lekowych oraz w chemioterapii. Są to:
 1. Herceptin (trastuzumabum) firmy ROCHE, wartość refundacji wyniosła 279 021 858 PLN, dostępność w 2 programach lekowych:
  • Leczenie raka piersi (B.9),
  • Leczenie zaawansowanego raka żołądka (B.58);
 2. MabThera (rituximabum) firmy ROCHE, wartość refundacji wyniosła 200 803 265 PLN, dostępność w 3 programach lekowych oraz w chemioterapii:
  • Leczenie chłoniaków złośliwych (B.12),
  • Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (B.33),
  • Leczenie aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA) (B.75, z terminem wejścia w życie decyzji 1 września 2015 r.),
  • zgodnie z załącznikiem C.51 zawierającym 22 kody ICD-10;
 3. Humira (adalimumabum) firmy ABBVIE, wartość refundacji wyniosła 115 404 548 PLN, dostępność w 5 programach lekowych:
  • Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (chLC) (B.32),
  • Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (B.33),
  • Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS) (B.35),
  • Leczenie inhibitorami TNF alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK) (B.36),
  • Leczenie ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej (B.47);
 4. Revlimid (lenalidomidum) firmy CELGENE, wartość refundacji wyniosła 110 209 268 PLN, dostępność w 1 programie lekowym:
  • Lenalidomid w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego (B.54);
 5. Viekirax (ombitasvirum + paritaprevirum + ritonavirum) firmy ABBVIE, wartość refundacji wyniosła 96 455 420 PLN, dostępność w 1 programie lekowym:
  • Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu c terapią bezinterferonową (B.71, z terminem wejścia w życie decyzji 1 lipca 2015 r.);
 6. Pegasys (peginterferonum alfa-2a) firmy ROCHE, wartość refundacji wyniosła 85 729 177 PLN, dostępność w 2 programach lekowych:
  • Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B (B.1),
  • Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C (B.2);
 7. Enbrel (etanerceptum) firmy PFIZER, wartość refundacji wyniosła 81 431 237 PLN, dostępność w 4 programach lekowych:
  • Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (B.33),
  • Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS) (B.35),
  • Leczenie inhibitorami TNF alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK) (B.36),
  • Leczenie ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej (B.47);
 8. Glivec (imatinibum) firmy NOVARTIS, wartość refundacji wyniosła 75 514 302 PLN, dostępność w 1 programie lekowym oraz w chemioterapii:
  • Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) (B.3),
  • zgodnie z załącznikami C.70.a (przewlekła białaczka szpikowa) i C.70.b. (zaawansowany włókniakomięsak guzowaty skóry);
 9. Betaferon (interferonum beta-1b) firmy BAYER, wartość refundacji wyniosła 72 594 280 PLN, dostępność w 1 programie lekowym:
  • Leczenie stwardnienia rozsianego (B.29);
 10. Sutent (sunitinibum) firmy PFIZER, wartość refundacji wyniosła 69 706 079 PLN, dostępność w 4 programach lekowych:
  • Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) (B.3),
  • Leczenie mięsaków tkanek miękkich (B.8),
  • Leczenie raka nerki (B.10),
  • Leczenie wysoko zróżnicowanego nowotworu neuroendokrynnego trzustki (B.53).
TOP-10 Brandów o największej wartości refundacji w programach lekowych i chemioterapii. 2015

Czy wiesz, że...

Refundacyjna Baza Danych MEDI.base oferuje wygodny dostęp do załączników określających zakres refundacji leków w trybie programu lekowego oraz chemioterapii. Więcej o dostępie do załączników dowiesz się tu.
Pamiętaj, że w MEDI.base masz dostęp do wszystkich archiwalnych wykazów leków refundowanych wydanych w oparciu o obwieszczenie Ministra Zdrowia, w tym także do towarzyszących im załączników.

O analizie

 • W statystyce uwzględniono wszystkie unikalne opakowania produktów leczniczych podlegające refundacji w 2015 roku w trybie programu lekowego oraz chemioterapii;
 • Źródłem danych o wielkości kwoty refundacji jest komunikat NFZ z dnia 23 marca 2016 r. prezentujący dane za okres styczeń - grudzień 2015 r.;
 • Kwalifikacja produktów do Brandów dokonana została z uwzględnieniem takich elementów jak:
  • ta sama nazwa handlowa, z pominięciem specyfiki danego opakowania wyrażonej np. wielkością dawki,
  • ta sama substancja czynna,
  • ten sam (lub podobny) podmiot odpowiedzialny.