Zobacz dla ilu produktów leczniczych dostępnych w wykazie otwartym oraz w trybie programu lekowego i chemioterapii, wygasa z dniem 29 lutego 2016 roku decyzja ustanawiająca ich refundację we wskazaniu rejestracyjnym.
Liczba produktów z wygasającą w lutym refundacją (w stopniu pełnym lub częściowym) jest zdecydowanie mniejsza od liczby produktów, których refundacja wygasała z końcem 2015 roku. Procedura przedłużenia, z dniem 1 marca 2016 roku, terminu ważności decyzji refundacyjnej dla wskazania rejestracyjnego, dotyczyć może ok 6% wszystkich produktów leczniczych, aktualnie obecnych w wykazie leków refundowanych, tj.:
  • 252 opakowań leków (łącznie w 3 trybach dostępności refundacyjnej),
  • 19 opakowań wyrobów medycznych oraz
  • 2 opakowań środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.
Wygasające decyzje refundacyjne dla produktów leczniczych we wskazaniach rejestracyjnych. Luty 2016
Już niedługo, wraz z opublikowaniem wykazu leków refundowanych obowiązującego od dnia 1 marca 2016 r., poznamy efekty renegocjacji urzędowych cen produktów leczniczych, które uzyskają przedłużenie refundacji.
A tymczasem...

Zgłoś się po raport

Chcesz wiedzieć jak zmieniły się ceny leków ubiegających się o re-refundację z dniem 1 stycznia 2016 roku w ramach programów lekowych oraz chemioterapii?
Napisz do mnie korzystając z formularza albo bezpośrednio na mój adres:
sabina.wierzganowska(at)getmedi.pl.
Raport GET MEDI: Zmiany cen leków w wyniku re-refundaci. Chemioterapia. Styczeń 2016
Raport GET MEDI: Zmiany cen leków w wyniku re-refundaci. Programy Lekowe. Styczeń 2016
Zawartość raportów
  1. Liczba opakowań z wygasającą refundacją
  2. Stopień wygasania refundacji
  3. Odnowienie decyzji refundacyjnych
  4. Zmiany urzędowych cen
  5. Skala obniżek cen za opakowanie
  6. Opakowania z największym spadkiem ceny