Z dniem 31 grudnia 2015 roku wygasły decyzje refundacyjne dla większości (57%) produktów leczniczych dostępnych w wykazie otwartym. Przedłużenie refundacji z dniem 1 stycznia 2016 roku nastąpiło dla 93% z tych produktów. Jak zmieniły się urzędowe ceny zbytu w wyniku re-refundacji?

Wygasająca refundacja

W refundacji aptecznej zidentyfikowano:
  • 2 133 opakowania leków,
  • 94 opakowania wyrobów medycznych,
  • 43 opakowania środków spożywczych
- którym z dniem 31 grudnia 2015 roku wygasła dotychczasowa decyzja o objęciu refundacją. Mowa tu o wygasaniu decyzji dotyczących wskazań rejestracyjnych, gdyż to one są formalnym przedmiotem wnioskowania w procesie ubiegania się o wpis na wykaz leków refundowanych.
Uwzględniając fakt, że refundacja produktu leczniczego może odbywać się w oparciu o więcej niż jedną decyzję administracyjną, zbadano także stopień wygasania refundacji. Wskazuje on, że pełne wygasanie refundacji (1/1 decyzję, 2/2 decyzje) w analizowanym czasie dotyczyło zdecydowanej większości leków (96%) oraz wszystkich wyrobów medycznych i środków spożywczych s.p.ż.

Odnowienia decyzji refundacyjnych

Z dniem 1 stycznia 2016 roku przedłużenie wygasających refundacji nastąpiło dla 93% produktów leczniczych dostępnych w wykazie otwartym. Większość przypadków dotyczy kolejnego, drugiego już przedłużenia refundacji. Pierwsza re-refundacja w styczniu 2016 roku dotyczyła 3% produktów leczniczych.
odnowienie decyzji refundacyjnych wygasających z końcem grudnia 2015

Ilu produktom leczniczym obniżono ceny?

W związku z re-refundacją mają miejsce ponowne negocjacje cenowych warunków finansowania, w trakcie których decydenci oczekują od producentów leków obniżenia ich cen. W styczniu 2016 roku, w wyniku odnowienia decyzji o refundacji, spadki cen odnotowane zostały dla:
  • 40% pierwszych re-refundacji,
  • 63% kolejnych re-refundacji.
W sumie obniżone zostały ceny dla 1 313 produktów leczniczych (62% wszystkich re-refundacji), w tym dla 1 231 opakowań leków. Pozostałe produkty lecznicze zachowały swoje dotychczasowe ceny (38%). Nie odnotowano żadnych podwyżek cen.

Skala obniżek cen za opakowanie

Średnia wartość zmiany urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego dostępnego w refundacji aptecznej wyniosła:
  • -1,91% w przypadku pierwszej re-refundacji (mediana -1,04%),
  • -7,37% w przypadku kolejnej re-refundacji (mediana -4,13%).
Produkty lecznicze, dla których decyzja o refundacji odnowiona została po raz kolejny, w wielu przypadkach także po raz kolejny obniżają swoje ceny.
Rozkład skali obniżek obserwowany w styczniu 2016 roku przedstawiono poniżej.
skala obniżek urzędowej ceny zbytu z tytuły re-refundacji
Jak obrazuje wykres powyżej, dla dużej części refundowanych produktów leczniczych nastąpiło większe niż symboliczne obniżenie ceny. Obniżki urzędowej ceny o więcej niż 5% jej dotychczasowej wartości dotyczyły w sumie 564 opakowań, w tym 2 podlegających pierwszej re-refundacji. W zbiorze obniżek cen znajdują się także leki, których cena w wyniku re-refundacji spadła więcej niż o połowę.