Wiemy już jak odnowienie decyzji refundacyjnych wpłynęło na ceny leków: w styczniu 2016 roku obniżono ceny dla 62% produktów leczniczych dostępnych w refundacji aptecznej. Wśród nich są leki, które zanotowały spadek ceny nawet o ponad 50%.

5 opakowań z największym spadkiem ceny

Spadek urzędowej ceny zbytu przy okazji re-refundacji dotknął w sumie 1 313 różnych opakowań produktów leczniczych. Przyjrzyjmy się tym, które przeceniono w największym stopniu.
5 opakowań, które zanotowały największą zmianę ceny to opakowania marki:
  • Vendal retard (Morphinum) - spadek ceny o 61%,
  • Exelon (Rivastigminum) - spadek ceny o 59%,
  • Doltard (Morphinum) - spadek ceny o 53%,
  • Lacipil (Lacidipinum) - spadek ceny o 51%,
  • Plendil (Felodipinum) - spadek ceny o 50%.
opis

Obniżka ceny opakowania czy całego Brandu?

Czy zaobserwowane tak duże ustępstwa cenowe ze strony producentów przekładają się na analogicznej skali obniżki w przypadku pozostałych opakowań tej samej marki leku, różniących się jedynie dawką substancji czynnej?
Poniżej zestawiono zmiany urzędowych cen za opakowanie wszystkich refundowanych "prezentacji" analizowanych Brandów. Wszystkie one podlegały re-refundacji z dniem 1 stycznia 2016 roku.
Porównanie cen za opakowanie nie wskazuje, aby obserwowana przecena dotyczyła całej marki produktu leczniczego. W przypadku leku Vendal retard, o najwyższej obserwowanej obniżce ceny za opakowanie, przecena dotknęła tylko jedno z 5 dostępnych w refundacji opakowań. Wśród analizowanych, jedynie lek o nazwie Plendil zanotował obniżkę ceny tej samej skali dla obydwu dostępnych w refundacji opakowań.
Skąd zatem wynika taka różnorodność w skali obniżek cen w obrębie leku tej samej marki? Jaki jest klucz wyboru produktów, dla których skłonność producentów do rezygnacji z części dotychczas osiąganego przychodu okazała się największa?
Urzędowe ceny / opakowanie
opis
Spójrzmy na ceny tych samych leków, ale w przeliczeniu na DDD.
Ich zestawienie wskazuje, że w obrębie analizowanych Brandów, wysoka przecena dotyczy tych opakowań produktów leczniczych, których dotychczasowa wycena za DDD wyraźnie odstawała od wyceny pozostałych opakowań tej samej marki.
Po przecenie nastąpiło znaczne zmniejszenie rozbieżności cen w przeliczeniu na DDD, a w niektórych przypadkach, tak jak dla leku Lacipil, całkowite ich wyrównanie.
Urzędowe ceny / DDD
opis
Jak wynika z analizy 5 największych obserwowanych w styczniu obniżek cen, re-refundacja stanowi między innymi okazję do niwelowania wysokich różnic w wycenie dobowej dawki leku pomiędzy poszczególnymi opakowaniami.
W praktyce zmiana urzędowych cen występuje jednak nie tylko w momencie przedłużania decyzji o refundacji. Ich zmienność, w tym także podwyżki, obserwowana jest także w trakcie obowiązywania danej decyzji (często bez zmiany daty jej wejścia w życie).