W 2016 roku w programach lekowych i chemioterapii aktywnie dostępne były 692 opakowania leków, reprezentujące 311 różnych Brandów i 176 różnych substancji czynnych. Ich refundacja wiązała się z wydatkami z budżetu NFZ w wysokości ponad 3,5 mld złotych.
Zobacz ile kosztuje refundacja poszczególnych leków, oraz które z nich w największym stopniu obciążają budżet płatnika.

TOP 10 Brandów 2016

Ich łączna wartość refundacji w 2016 roku wyniosła 1 437,24 mln PLN co stanowi 40,7% wydatków NFZ poniesionych na refundację produktów dostępnych w programach lekowych oraz w chemioterapii. Te leki to:
TOP 10 Brandów o największej wartości refundacji w programach lekowych i chemioterapii w 2016 roku
 1. Herceptin (trastuzumabum) [ROCHE], z kwotą refundacji 300,76 mln PLN i dostępnością w 2 programach lekowych:
  • Leczenie raka piersi (B.9),
  • Leczenie zaawansowanego raka żołądka (B.58);
 2. MabThera (rituximabum) [ROCHE], z kwotą refundacji 225,30 mln PLN i dostępnością w 3 programach lekowych oraz chemioterapii:
  • Leczenie chłoniaków złośliwych (B.12),
  • Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (B.33),
  • Leczenie aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA) (B.75),
  • zgodnie z załącznikiem C.51 zawierającym 22 kody ICD-10;
 3. Viekirax (ombitasvirum + paritaprevirum + ritonavirum) [ABBVIE], z kwotą refundacji 212,63 mln PLN i dostępnością w 1 programie lekowym:
  • Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową (B.71);
 4. Harvoni (ledipasvirum + sofosbuvirum) [GILEAD SCIENCES], z kwotą refundacji 153,56 mln PLN i dostępnością w 1 programie lekowym:
  • Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C terapią bezinterferonową (B.71);
 5. Revlimid (lenalidomidum) [CELGENE], z kwotą refundacji 122,44 mln PLN i dostępnością w 1 programie lekowym:
  • Lenalidomid w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego (B.54);
 6. Humira (adalimumabum) [ABBVIE], z kwotą refundacji 110,67 mln PLN i dostępnością w 5 programach lekowych:
  • Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna (chLC) (B.32),
  • Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (B.33),
  • Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS) (B.35),
  • Leczenie inhibitorami TNF alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK) (B.36),
  • Leczenie ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej (B.47);
 7. Glivec (imatinibum) [NOVARTIS], z kwotą refundacji 80,23 mln PLN i dostępnością w 1 programie lekowym oraz chemioterapii:
  • Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) (B.3),
  • zgodnie z załącznikami C.70.a (przewlekła białaczka szpikowa) i C.70.b. (zaawansowany włókniakomięsak guzowaty skóry) - przez pierwszą połowę roku;
 8. Avastin (bevacizumabum) [ROCHE], z kwotą refundacji 79,75 mln PLN i dostępnością w 2 programach lekowych:
  • Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego (B.4),
  • Leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika (B.50);
 9. Betaferon (interferonum beta-1b) [BAYER], z kwotą refundacji 77,39 mln PLN i dostępnością w 1 programie lekowym:
  • Leczenie stwardnienia rozsianego (B.29);
 10. Enbrel (etanerceptum) [PFIZER], z kwotą refundacji 74,52 mln PLN i dostępnością w 4 programach lekowych:
  • Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (B.33),
  • Leczenie łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS) (B.35),
  • Leczenie inhibitorami TNF alfa świadczeniobiorców z ciężką, aktywną postacią zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK) (B.36),
  • Leczenie ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej (B.47).

Wartość refundacji pozostałych Brandów

Aby poznać wydatki NFZ na finansowanie pozostałych produktów leczniczych programów lekowych i chemioterapii, skorzystaj ze stworzonego przez nas rankomatu.
Rankomat informuje o:
 • kategorii produktu leczniczego: lek / wyrób medyczny / środek spożywczy
 • trybie refundacji: program lekowy (B) / chemioterapia (C)
 • liczbie opakowań Brandu objętych refundacją w 2016 roku
 • wartości uzyskanej refundacji zaraportowanej przez NFZ, w tym wartości refundacji z dystrybucji równoległej (IR)
 • udziale wydatków na Brand w całkowitych wydatkach NFZ na leki stosowane w programach lekowych i chemioterapii
- oraz wskazuje pozycję wybranego produktu w zestawieniu, uszeregowanym od największej do najmniejszej wartości uzyskanej refundacji.
Wyniki rankomatu możesz otrzymać w arkuszu kalkulacyjnym -> napisz do nas.