Nowy wykaz leków refundowanych przynosi jakościowe zmiany na liście bezpłatnych leków dla seniorów. Refundacją objętych zostało 10 nowych substancji czynnych. Wśród nich są insuliny (ludzkie i analogi), pramipexolum - lek stosowany w leczeniu choroby Parkinsona oraz umeclidinii bromidum - cząsteczka stosowana w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc.

Nowości na liście 75+

Nowe opakowania

Styczniowa lista bezpłatnych leków dla seniorów zawiera 1167 opakowań leków. To o 18 więcej w porównaniu do listy listopadowej. Zmiana ta jest wynikiem dodania do listy 59 nowych opakowań leków oraz wycofania z niej 41 opakowań.
Wśród nowych opakowań 8 to kolejne odpowiedniki leków dotychczas znajdujących się na liście 75+. Pozostałe 51 zawiera nowe w tym wykazie substancje czynne.

Nowe substancje czynne i ich wskazania

Do styczniowej listy 75+ wprowadzono 10 nowych substancji czynnych:
 • Pramipexolum (brandy Hitoff, Oprymea)
 • - we wskazaniu "Leczenie objawów idiopatycznej choroby Parkinsona u dorosłych, w monoterapii (bez lewodopy) lub w skojarzeniu z lewodopą, tzn. w czasie trwania choroby, do jej późnych okresów, kiedy działanie lewodopy słabnie lub staje się nierówne i występują wahania skuteczności leczenia (wyczerpanie dawki lub efekt przełączania-zjawisko „on-off”)"
 • Umeclidinii bromidum (brand Incruse)
 • - we wskazaniu "Przewlekła obturacyjna choroba płuc – leczenie podtrzymujące u pacjentów powyżej 18 roku życia"
 • Insulinum humanum (brandy Gensulin, Humulin, Polhumin, Insuman)
 • - we wskazaniu "cukrzyca"
 • Insulini iniectio neutralis + Insulinum isophanum (brandy Insuman, Mixtard, Polhumin Mix)
 • - we wskazaniu "cukrzyca"
 • Insulinum aspartum (brandy NovoMix, NovoRapid)
 • - we wskazaniu "cukrzyca"
 • Insulinum glulisinum (brand Apidra)
 • - we wskazaniu "cukrzyca"
 • Insulini injectio neutralis (brandy Actrapid, Insuman Rapid)
 • - we wskazaniu "cukrzyca"
 • Insulinum isophanum (brandy Insulatard Penfill, Insuman Basal)
 • - we wskazaniu "cukrzyca"
 • Insulinum lisprum zinci protaminati injectio + Insulinum lisprum, injectio neutralis (brand Humalog Mix)
 • - we wskazaniu "cukrzyca"
 • Insulinum lisprum, injectio neutralis (brand Humalog)
 • - we wskazaniu "cukrzyca"

A co usunięto?

Na styczniowej liście 75+ nie znalazły się natomiast dwie dotychczas refundowane substancje: biperidenum (brand Akineton) - lek stosowany w chorobie i zespole Parkinsona oraz naproxenum (brandy Anapran, Anapran EC, Apo-Napro, Nalgesin Forte, Naproxen Hasco, Naproxen Polfarmex, Pabi-Naproxen) - niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ).

Wykaz bezpłatnych leków dla seniorów

Lista bezpłatnych leków dla seniorów publikowana jest od dnia 1 września 2016 roku w ramach wykazu leków refundowanych (katalog D), ogłaszanego co 2 miesiące obwieszczeniem ministra zdrowia. Jej zawartość można sprawdzić korzystając z Refundacyjnej Bazie Danych MEDI.base. Informacja o tym, że dany lek wydawany jest bezpłatnie osobom powyżej 75. roku życia, umieszczona jest w postaci niebieskiej etykietki "75+" przy jego nazwie handlowej.