Od marca 2017 roku poszerzy się zakres bezpłatnych dla seniorów opcji terapeutycznych w leczeniu jaskry oraz choroby Parkinsona. Do listy 75+ włączono bowiem kolejne grupy cząsteczek: przeciwjaskrowe z grupy limitowej 212.2 (inhibitory anhydrazy węglanowej) i 214.0 (analogi prostaglandyn) oraz stosowane w chorobie Parkinsona z grupy limitowej 168.0 (lewodopa z inhibitorem dekarboksylazy) i 171.0 (selegilina).

Nowości na liście 75+

Nowe opakowania

Marcowa lista bezpłatnych leków dla seniorów zawiera 1264 opakowania leków. To o 97 więcej w porównaniu do listy styczniowej. Zmiana ta jest wynikiem dodania do listy 101 nowych opakowań leków oraz wycofania z niej 4 opakowań, których refundacja wygasła.
Większość nowo dodanych opakowań zawiera nowe w tym wykazie substancje czynne.

Nowe substancje czynne i ich wskazania

Do marcowej listy 75+ wprowadzono 15 nowych substancji czynnych (lub ich nowych złożeń z innymi substancjami), które poszerzają dotychczas dostępne bezpłatnie opcje terapeutyczne. Są to:
 • we wskazaniu "Jaskra":
  • Bimatoprostum - brandy Lumigan, Bimican, Treprovist
  • Bimatoprostum + Timololum - brand Ganfort
  • Brimonidinum - brandy Alphagan, Luxfen, Biprolast, Briglau PPH, Brymont
  • Brimonidinum + Timololum - brand Combigan
  • Brinzolamidum - brandy Azopt, Brinzolamide Sandoz, Optilamid, Brinzolamide Genoptim
  • Dorzolamidum - brandy Dolopt, Dorzolamide Genoptim, Dorzolamid STADA, Dorzostill, Dropzol, Nodom, Oftidor, Rozalin, Trusopt
  • Dorzolamidum + Timololum - brandy Cosopt, Dolopt Plus, Dorzolamide + Timolol, Dropzol Tim, Nodom Combi, Oftidorix, Rozacom, Tymolamid
  • Latanoprostum - brandy Akistan, Latalux, Latanoprost Arrow, Latanoprost Genoptim, Latanoprost STADA, Latanost, Monoprost, Polprost, Rozaprost, Xalatan, Xaloptic
  • Latanoprostum + Timololum - brandy Latacom, Latanoprost + Timolol, Polprost Plus, Tilaprox, Timlatan, Timprost, Xalacom, Xaloptic Combi
  • Travoprostum - brandy Travatan, Bondulc, Lytrescio, Travoprost Genoptim
  • Travoprostum + Timololum - brand DuoTrav
 • we wskazaniu "Choroba i zespół Parkinsona" oraz off-label "dystonia wrażliwa na lewodopę inna niż w przebiegu choroby i zespołu Parkinsona; niedobór hydroksylazy tyrozyny":
  • Levodopum + Benserazidum - brand Madopar
  • Levodopum + Carbidopum - brandy Nakom, Sinemet CR
 • we wskazaniu "Choroba i zespół Parkinsona":
  • Selegilinum - brandy Segan, Selgres
 • we wskazaniu "Hipercholesterolemia LDL-C powyżej 130 mg/dl utrzymująca się pomimo terapii statynami w przypadku: stanu po zawale serca lub rewaskularyzacji wieńcowej (przezskórnej lub kardiochirurgicznej), stanu po rewaskularyzacji obwodowej lub amputacji obwodowej z powodu choroby miażdżycowej, hipercholesterolemii rodzinnej":
  • Ezetimibum + Atorvastatinum - brand Atozet

Usunięte opakowania

Wszystkie substancje czynne wydawane bezpłatnie seniorom w styczniu obecne są także na marcowej liście 75+. Z listy zniknęły jedynie te opakowania leków, których refundacja wygasła i nie są w ogóle dostępne w marcowym wykazie leków refundowanych. Są to:
 • 1 opakowanie zawierające substancję czynną Donepezilum (brand Symepezil, EAN: 5909990662203) - na liście 75+ pozostaje nadal 41 innych opakowań z tą substancją czynną,
 • 3 opakowania zawierające substancję czynną Simvastatinum (brand Simgal, EAN: 5909990860210, 5909990860319, 5909990860418) - na liście 75+ pozostaje nadal 65 innych opakowań z tą substancją czynną.

Wykaz bezpłatnych leków dla seniorów

Lista bezpłatnych leków dla seniorów publikowana jest od dnia 1 września 2016 roku w ramach wykazu leków refundowanych (katalog D), ogłaszanego co 2 miesiące obwieszczeniem ministra zdrowia. Jej zawartość można sprawdzić korzystając z Refundacyjnej Bazie Danych MEDI.base. Informacja o tym, że dany lek wydawany jest bezpłatnie osobom powyżej 75. roku życia, umieszczona jest w postaci niebieskiej etykietki "75+" przy jego nazwie handlowej.