W latach 2012-2015 odbyło się 330 procesów refundacyjnych oceniających zasadność refundacji produktu leczniczego nieposiadającego refundowanego odpowiednika we wnioskowanym wskazaniu. Jakich obszarów terapeutycznych one dotyczyły oraz które firmy zrealizowały najwięcej raportów HTA w poszczególnych obszarach?

Obszary terapeutyczne procesów refundacyjnych

Obszary terapeutyczne wyznaczone zostały w oparciu o klasyfikację ATC wnioskowanego do refundacji produktu leczniczego. Poza tą klasyfikacją pozostają środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego (śsspż), które uwzględniono dodatkowo.
opis
W ostatnich 4 latach najczęściej wnioskowane do refundacji były produkty lecznicze przynależące do grup:
 • L - 36% procesów refundacyjnych,
 • J - 12% procesów refundacyjnych,
 • A - 11% procesów refundacyjnych,
 • N - 10% procesów refundacyjnych.
Klasyfikacja ATC to system porządkujący produkty lecznicze, dzieląc je na 14 głównych grup określających miejsce terapeutycznego zastosowania danego produktu w medycynie. Ich listę podano na końcu artykułu.

Mapa doświadczenia HTA

Wszystkie z 330 rozpoczętych w latach 2012-2015 postępowań refundacyjnych zostały zmapowane według wykonawcy raportu HTA oraz kodu ATC. Uzyskane wyniki przedstawione zostały za pomocą mapy cieplnej. Intensywność koloru na mapie obrazuje liczbę zrealizowanych projektów w skali od 1 (najjaśniejszy kolor zielony) do 32 (najciemniejszy kolor zielony). Kolor biały oznacza 0.
opis

Grupy ATC

 • A - Przewód pokarmowy i metabolizm
 • B - Krew i układ krwiotwórczy
 • C - Układ sercowo-naczyniowy
 • D - Leki stosowane w dermatologii
 • G - Układ moczowo-płciowy i hormony płciowe
 • H - Hormony stosowane ogólnie z wyłączeniem hormonów płciowych i insuliny
 • J - Leki przeciwinfekcyjne stosowane ogólnie
 • L - Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące
 • M - Układ mięśniowo-szkieletowy
 • N - Układ nerwowy
 • P - Leki przeciwpasożytnicze, środki owadobójcze i repelenty
 • R - Układ oddechowy
 • S - Narządy zmysłów
 • V - Różne