Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Zaloguj się
Szanowny Użytkowniku, Twój dostęp do tej funkcji został tymczasowo wstrzymany.

Do bezpłatnego dostępu uprawnieni są Użytkownicy, którzy zgodnie z regulaminem serwisu w procesie rejestracji podali pełne i prawdziwe dane: imię, nazwisko, firma oraz służbowy adres e-mail.

W celu przywrócenia dostępu uzupełnij prawidłowo swój profil. W razie jakichkolwiek pytań
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Nie posiadasz jeszcze dostępu do tej funkcjonalności. Zapytaj o warunki pełnego dostępu.
Skontaktuj się z nami
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Skontaktuj się z nami, aby otrzymać dostęp do tej funkcjonalności. Jeżeli posiadasz już dostęp, funkcjonalność dostępna będzie po zalogowaniu.
Zaloguj się

Klasyfikacja GET MEDI
stanowisk i rekomendacji refundacyjnych


?
 
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.


Bezpłatne leki dla seniorów od listopada 2016 r.

26 Paź 2016
Kategoria: Zmiany w wykazie
Pierwszy wykaz bezpłatnych leków dla seniorów uruchomiony został we wrześniu 2016 roku. Na liście znalazło się wtedy 1 129 różnych opakowań. Ile produktów, zgodnie z projektem zmian w wykazie leków refundowanych, wydawanych będzie bezpłatnie seniorom od listopada 2016 roku? Czy nowy wykaz wprowadzi zmiany jakościowe?

Lista leków refundowanych: zmiany od listopada 2016 r.

26 Paź 2016
Kategoria: Zmiany w wykazie
W związku z publikacją obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 listopada 2016 r. prezentujemy raporty wprowadzonych zmian w poszczególnych trybach dostępności refundacyjnej: wykaz otwarty, programy lekowe, chemioterapia oraz raport zmian wysokości dopłaty świadczeniobiorcy do ceny refundowanego produktu.

Wyznaczanie podstawy limitu
Uznaniowość czy przypadek?

14 Paź 2016
Kategoria: Grupy limitowe
Zdefiniowany w ustawie o refundacji algorytm wyznaczania podstawy limitu nie jest w pełni precyzyjny. W przypadku gdy kilka produktów leczniczych o takiej samej cenie hurtowej za DDD dopełnia do 15% obrotu ilościowego w grupie, nie określono który z nich powinien zająć pozycję podstawy limitu. A wybór ten nie pozostaje bez znaczenia dla ostatecznej wysokości limitu finansowania.
1-3 z 3