W związku z publikacją Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2016 r. prezentujemy raporty wprowadzonych zmian w poszczególnych trybach dostępności refundacyjnej (wykaz otwarty, programy lekowe i chemioterapia) oraz listę refundowanych produktów leczniczych, dla których nastąpi zmiana wysokości dopłaty świadczeniobiorcy do ceny produktu.