W związku z publikacją Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 maja 2016 r. prezentujemy raporty wprowadzonych zmian jakie mają miejsc w poszczególnych trybach dostępności refundacyjnej oraz listę refundowanych produktów, dla których zmianie uległa wysokość dopłaty świadczeniobiorcy.