W związku z publikacją projektu obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 lipca 2024 r. przedstawiamy raporty zmian.
Projekt wykazu na dzień 1 lipca 2024 r. vs wykaz na dzień 1 kwietnia 2024 r.
Projekt wykazu leków refundowanych - lipiec 2024