W związku z publikacją projektu obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 listopada 2023 r. przedstawiamy raporty zmian.
Projekt wykazu na dzień 1 listopada 2023 r. vs wykaz na dzień 1 września 2023 r.
Projekt wykazu leków refundowanych - listopad 2023
Wykaz na dzień 1 listopada 2023 vs wykaz na dzień 1 września 2023 r.
Wykaz leków refundowanych - listopad 2023