W związku z publikacją obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 września 2023 r. przedstawiamy szczegółowe raporty wprowadzonych zmian.
Projekt wykazu na dzień 1 września 2023 r. vs wykaz na dzień 1 lipca 2023 r.
Projekt wykazu leków refundowanych - wrzesień 2023
Wykaz na dzień 1 września 2023 vs wykaz na dzień 1 lipca 2023 r.
Wykaz leków refundowanych - wrzesień 2023