W związku z publikacją obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 maja 2023 r. przedstawiamy szczegółowe raporty wprowadzonych zmian.
Z najnowszym wykazem leków refundowanych jak i wykazami archiwalnymi można zapoznać się korzystając z naszej aplikacji MEDI.base.
Projekt wykazu na dzień 1 maja 2023 r. vs wykaz na dzień 1 marca 2023 r.
Projekt wykazu leków refundowanych - maj 2023
Wykaz na dzień 1 maja 2023 vs wykaz na dzień 1 marca 2023 r.
Wykaz leków refundowanych - maj 2023