W związku z publikacją obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 lipca 2022 r. przedstawiamy szczegółowe raporty wprowadzonych zmian.
Z najnowszym wykazem leków refundowanych jak i wykazami archiwalnymi można zapoznać się korzystając z naszej aplikacji MEDI.base.
Wykaz na dzień 1 maja 2022 vs projekt wykazu na dzień 1 lipca 2022 r.
Projekt wykazu leków refundowanych - lipiec 2022
Wykaz na dzień 1 maja 2022 vs wykaz na dzień 1 lipca 2022 r.
Wykaz leków refundowanych - lipiec 2022