W związku z publikacją projektu obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 marca 2022 r. przedstawiamy raporty proponowanych zmian.
Z projektem listy leków refundowanych można zapoznać się korzystając z naszej aplikacji MEDI.base. Projekt udostępniamy do czasu opublikowania wykazu właściwego.
Wykaz na dzień 1 stycznia 2022 vs projekt wykazu na dzień 1 marca 2022 r.
Projekt wykazu leków refundowanych - marzec 2022