Od dnia 1 stycznia 2016 roku zaczęła obowiązywać nowa lista leków refundowanych. Do refundacji dodanych zostało łącznie 60 nowych opakowań produktów leczniczych. Czy wprowadzone do refundacji leki oferują nowe opcje terapeutyczne? Sprawdzamy jak długo nowo dodane produkty dostępne są na rynku oraz czy są wśród nich leki innowacyjne.

Lista leków refundowanych: 60 nowych opakowań

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2016 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. 2015.86) wprowadziło do wykazu 60 nowych opakowań produktów leczniczych, z czego:
  • 50 opakowań leków trafiło do aptecznej części wykazu,
  • 8 opakowań leków trafiło do części dotyczącej programów lekowych,
  • 2 opakowania leków trafiły do części dotyczącej chemioterapii.

Wyłącznie odpowiedniki dotychczas refundowanych leków dostępnych w aptece

Wśród 50 nowych opakowań produktów leczniczych dodanych do aptecznej części wykazu leków refundowanych znajdują się wyłącznie pierwsze lub kolejne odpowiedniki dotychczas refundowanych 26 substancji czynnych. Ich szczegółową listę (oraz opis innych zmian) sprawdzić można w raporcie zamieszczonym we wpisie Wykaz leków refundowanych. Zmiany od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Jak długo na rynku?

Większość nowo dodanych do refundacji opakowań leków posiada rejestrację z lat 2014-2015. Są wśród nich jednak także leki dłużej obecne na rynku.
Najstarsze wśród nowo dodanych, posiadają rejestrację sprzed ponad 20 lat. Są to: produkt o nazwie Furaginum Adamed, znajdujący się w obrocie od 1991 roku, oraz lek Nitromint zarejestrowany w 1992 roku.
Liczba dni od rejestracji do refundacji - nowe leki w aptece
10 nowych produktów to leki dostępne w Polsce w oparciu o procedurę importu równoległego. Opakowania te nie zostały uwzględnione w prezentowanej statystyce.

1 lek innowacyjny w programie lekowym

Wśród 8 nowych opakowań leków dodanych do refundacji w trybie programów lekowych, 6 zawiera nową substancję czynną w wykazie - turoctocog alfa (nazwa handlowa NovoEight). Lek ten poszerza opcję terapeutyczną we wskazaniu zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B.
Pozostałe dwa nowo dodane opakowania to produkty stanowiące rozszerzenie dotychczas refundowanych brandów (Exjade oraz Ventavis).
Szczegółowe informacje o nowych opakowaniach oraz pozostałych zmianach sprawdzić można w raporcie zamieszczonym we wpisie Wykaz leków refundowanych. Zmiany od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Jak długo na rynku?

Innowacyjny w wykazie lek NovoEight zarejestrowany został pod koniec 2013 roku. Pozostałe produkty dodane do programu lekowego zarejestrowane zostały w 2003 roku (Ventavis) oraz w 2006 roku (Exjade).
Liczba dni od rejestracji do refundacji - nowe leki w programie lekowym

1 lek innowacyjny w chemioterapii

W wykazie leków refundowanych, w części dotyczącej chemioterapii, od stycznia 2016 roku znajdują się 2 nowe opakowania leków, z których jeden zawiera dotychczas nierefundowaną wykazowo substancję czynną mitoxantronum (nazwa handlowa Mitoxantron-Ebewe). Wprowadzenie go do refundacji poszerza opcje terapeutyczne dla osób chorych na chłoniaki i białaczkę szpikową.
Drugi wprowadzony do refundacji lek (nazwa handlowa Vfend) to kolejny odpowiednik dotychczas refundowanych leków zawierających substancję czynną voriconazolum.
Szczegółowe informacje o nowych opakowaniach oraz pozostałych zmianach sprawdzić można w raporcie zamieszczonym we wpisie Wykaz leków refundowanych. Zmiany od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Jak długo na rynku?

Lek Mitoxantron-Ebewe dostępny jest w obrocie w drodze procedury narodowej od 2012 roku. Produkt leczniczy Vfend zarejestrowany został w procedurze centralnej w 2002 roku jako pierwszy na rynku lek zawierający substancję czynną voriconazolum. Do refundacji trafił jednak później niż jego rynkowe generyki.
Liczba dni od rejestracji do refundacji - nowe leki w chemioterapii