W związku z publikacją obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 stycznia 2022 r. przedstawiamy szczegółowe raporty wprowadzonych zmian.
Z najnowszym wykazem leków refundowanych jak i wykazami archiwalnymi można zapoznać się korzystając z naszej aplikacji MEDI.base.
Wykaz na dzień 1 listopada 2021 vs projekt wykazu na dzień 1 stycznia 2022 r. (wersja 1)
Projekt wykazu leków refundowanych - styczeń 2022
Wykaz na dzień 1 listopada 2021 vs wykaz na dzień 1 stycznia 2022 r.
Wykaz leków refundowanych - styczeń 2022