W związku z publikacją obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 listopada 2021 r. przedstawiamy szczegółowe raporty wprowadzonych zmian.
Z najnowszym wykazem leków refundowanych jak i wykazami archiwalnymi można zapoznać się korzystając z naszej aplikacji MEDI.base.
Wykaz obecny vs projekt wykazu na dzień 1 listopada
Projekt wykazu leków refundowanych - listopad 2021
Wykaz obecny vs ostateczna wersja wykazu na dzień 1 listopada
Wykaz leków refundowanych - wrzesień 2021