W związku z publikacją obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 września 2021 r. przedstawiamy szczegółowe raporty wprowadzonych zmian.
Z najnowszym wykazem leków refundowanych jak i wykazami archiwalnymi można zapoznać się korzystając z naszej aplikacji MEDI.base.
Projekt wykazu
Projekt wykazu leków refundowanych - wrzesień 2021
Ostateczna wersja wykazu
Wykaz leków refundowanych - wrzesień 2021