W związku z publikacją projektu obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r. przedstawiamy raporty projektowanych zmian w refundacji aptecznej, programach lekowych i chemioterapii.
Z projektem listy leków refundowanych można zapoznać się korzystając z naszej aplikacji MEDI.base. Projekt udostępniamy do czasu opublikowania wykazu właściwego.
Wersja projektu z dnia 21 grudnia 2018 r.
Projekt listy leków refundowanych - styczeń 2019
Wersja projektu z dnia 14 grudnia 2018 r.
Projekt listy leków refundowanych - styczeń 2019
Wersja projektu z dnia 12 grudnia 2018 r. - zawierała nieprawidłowo wyznaczone ceny detaliczne, limity i dopłaty pacjenta (komunikat MZ).
Projekt listy leków refundowanych - styczeń 2019