W związku z publikacją obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 lipca 2018 r. przedstawiamy szczegółowe raporty wprowadzonych zmian w refundacji aptecznej, w programach lekowych i w katalogu chemioterapii.
Z najnowszym wykazem leków refundowanych jak i wykazami archiwalnymi można zapoznać się korzystając z naszej aplikacji MEDI.base.