W związku z publikacją obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2017 r. przedstawiamy szczegółowe raporty wprowadzonych zmian na rynku aptecznym oraz w programach lekowych i chemioterapii.
Wrześniową listę leków refundowanych można przeglądać korzystając z naszej aplikacji MEDI.base.