GET MEDI - Zlecenia MZ - Refundacja - udar mózgu
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Zaloguj się
Szanowny Użytkowniku, Twój dostęp do tej funkcji został tymczasowo wstrzymany.

Do bezpłatnego dostępu uprawnieni są Użytkownicy, którzy zgodnie z regulaminem serwisu w procesie rejestracji podali pełne i prawdziwe dane: imię, nazwisko, firma oraz służbowy adres e-mail.

W celu przywrócenia dostępu uzupełnij prawidłowo swój profil. W razie jakichkolwiek pytań
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Nie posiadasz jeszcze dostępu do tej funkcjonalności. Zapytaj o warunki pełnego dostępu.
Skontaktuj się z nami
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Skontaktuj się z nami, aby otrzymać dostęp do tej funkcjonalności. Jeżeli posiadasz już dostęp, funkcjonalność dostępna będzie po zalogowaniu.
Zaloguj się

Klasyfikacja GET MEDI
stanowisk i rekomendacji refundacyjnych


?
 
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Podstawa prawna
Filtruj
udar mózgu
1-10 z 17
Treść zlecenia:
Przygotowanie rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego z zakresu leczenia szpitalnego
Wskazanie:
monitorowanie zdarzeń arytmicznych przy użyciu wszczepialnych rejestratorów zdarzeń (ILR)”: (1) u chorych po kryptogennym udarze mózgu, (2) u chorych po nawracających utratach przytomności, których przyczyny nie udało się ustalić pomimo rozszerzonej diagnostyki
Dotyczy:
Przygotowania rekomendacji
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Xeomin, toxinum botulinicum typum A ad iniectabile, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 100 jedn. LD50, 1 fiol. Proszku, EAN: 059509990643950
Wskazanie:
w ramach programu lekowego B.57 "Leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A (ICD-10: I61, I63, I69)"
Dotyczy:
przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 78/2019 z dnia 9 września 2019 roku w sprawie oceny leku Xeomin (toxinum botulinicum typum A ad iniectabile) w ramach programu lekowego: B.57. „Leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A (ICD-10 I61, I63, I69)”

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 76/2019 z dnia 10 września 2019 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego Xeomin (toksyna botulinowa typu A) w ramach programu lekowego „Leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A (ICD-10: I61; I63; I69)”

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Przygotowanie rekomendacji, o których mowa w art. 48aa ust. 5 ustawy z 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresach zgodnych z realizowanymi przez Ministerstwo Zdrowia programami: "Ogólnopolski program profilaktyki chorób naczyń mózgowych (ICD-10: I60-I69)". Problem zdrowotny: choroby naczyń mózgowych (ICD-10: I60-I69), w szczególności udar mózgu.
Wskazanie:
choroby naczyń mózgowych (ICD-10: I60-I69), w szczególności udar mózgu
Dotyczy:
przygotowania rekomendacji Prezesa Agencji
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Nutilis Clear, produkt do szybkiego zagęszczania płynów, proszek, 175 g, EAN: 5016533647815
Wskazanie:
terapia dysfagii u dorosłych pacjentów po udarze mózgu oraz z aspiracją o nasileniu 10-14 pkt w skali GUSS
Dotyczy:
przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 41/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie oceny środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego Nutilis Clear we wskazaniu: terapia dysfagii u dorosłych pacjentów po udarze mózgu oraz z aspiracją o nasileniu 10- 14 pkt w skali GUSS

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 40/2018 z dnia 27 kwietnia 2018r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie objęcia refundacją środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego Nutilis Clear we wskazaniu: terapia dysfagii u dorosłych pacjentów po udarze mózgu oraz z aspiracją o nasileniu 10-14 pkt w skali GUSS

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Dysport 300 j Clostridium botulinum typ A, 1 fiolka oraz Dysport 500 j Clostridium botulinum typ A, 1 fiolka
Wskazanie:
w ramach programu lekowego "Leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu"
Dotyczy:
przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 148/2017 z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie oceny leku Dysport (kompleks neurotoksyny clostridium botulinum typ A) kod EAN: 5909990729227, w ramach programu lekowego: „Spastyczność kończyny dolnej po udarze mózgu u dorosłych”

Uzasadnienie:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 149/2017 z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie oceny leku Dysport (kompleks neurotoksyny clostridium botulinum typ A) kod EAN: 5909991072094, w ramach programu lekowego: „Spastyczność kończyny dolnej po udarze mózgu u dorosłych”

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 82/2017 z dnia 8 grudnia 2017 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie objęcia refundacją leku Dysport 300 j. (Clostridium botulinum typ A) proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1 fiolka oraz leku Dysport 500 j. (Clostridium botulinum typ A) proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 1 fiolka w ramach programu lekowego: „Leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu”

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Jardiance, empagliflozium, tabletki powlekane, 10 mg, 28 tabletek, EAN 5909991138509
Wskazanie:
leczenie pacjentów stosujących leki hipoglikemizujące z wyłączeniem insuliny z niewystarczająco kontrolowaną cukrzycą typu 2 oraz udokumentowaną chorobą układu sercowo-naczyniowego (zawał serca lub niestabilna dławica piersiowa lub choroba niedokrwienna serca potwierdzona w koronarografii lub testami wysiłkowymi lub udar mózgu lub choroba zarostowa tętnic obwodowych)
Dotyczy:
przygotowania rekomendacji Prezesa Agencji poprzedzonej opinią Rady Przejrzystości
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 43/2017 z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie oceny leku Jardiance (empagliflozyna), kod EAN 5909991138509, w leczeniu pacjentów stosujących leki hipoglikemizujące z wyłączeniem insuliny z niewystarczająco kontrolowaną cukrzycą typu 2 oraz udokumentowaną chorobą układu sercowo-naczyniowego

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 27/2017 z dnia 5 maja 2017 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego Jardiance, empagliflozinum, tabletki powlekane, 10 mg, 28 tabletek, we wskazaniu: leczenie pacjentów stosujących leki hipoglikemizujące z wyłączeniem insuliny z niewystarczająco kontrolowaną cukrzycą typu 2 oraz udokumentowaną chorobą układu sercowo-naczyniowego (zawał serca lub niestabilna dławica piersiowa lub choroba niedokrwienna serca potwierdzona w koronarografii lub testami wysiłkowymi lub udar mózgu lub choroba zarostowa tętnic obwodowych)

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Terapia łączona mechanicznego udrażniania domózgowych lub wewnątrzmózgowych tętnic z podaniem leku fibrynolitycznego
Wskazanie:
ostra faza udaru niedokrwiennego
Dotyczy:
przygotowanie rekomendacji Prezesa Agencji dla zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Pradaxa (dabigatran elexilate), 110 mg EAN 5909990641277; Pradaxa (dabigatran elexilate), 150 mg EAN 5909990887460
Wskazanie:
prewencja udarów i zatorowości systemowej u dorosłych pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków, u których ryzyko udaru mózgu wynosi 3 lub więcej punktów w skali CHADS2
Dotyczy:
przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 185/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie oceny leku Pradaxa (eteksylan dabigatranu) (kod EAN: 5909990641277) we wskazaniach: prewencja udarów i zatorowości systemowej u dorosłych pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków, u których ryzyko udaru mózgu wynosi 3 lub więcej punktów w skali CHADS2

Uzasadnienie:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 186/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie oceny leku Pradaxa (eteksylan dabigatranu) (kod EAN: 5909990887460) we wskazaniach: prewencja udarów i zatorowości systemowej u dorosłych pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków, u których ryzyko udaru mózgu wynosi 3 lub więcej punktów w skali CHADS2

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 150/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego Pradaxa (eteksylan dabigatranu), 60 kapsułek, 110mg; Pradaxa (eteksylan dabigatranu), 60 kapsułek, 150mg; we wskazaniu: prewencja udarów i zatorowości systemowej u dorosłych pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków, u których ryzyko udaru mózgu wynosi 3 lub więcej punktów w skali CHADS2

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Botox, toxinum botulinicum typum A ad iniectabile, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 100 jednostek Allergan kompleksu neurotoksyny Clostridum botulinum typu A/fiolkę, fiolka z proszkiem, EAN 5909990674817
Wskazanie:
leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A (ICD-10: I61; I63; I69) w ramach programu lekowego
Dotyczy:
przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 132/2014 z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie oceny leku Botox (toksyna botulinowa typu A) (kod EAN: 5909990674817) we wskazaniu: program lekowy „Leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu (ICD-10: I63; I61; I69)”

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 118/2014 z dnia 12 maja 2014 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego Botox, toxinum botulinicum typum A ad iniectabile, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 100 jednostek Allergan kompleksu neurotoksyny Clostridum botulinum typu A/fiolkę, fiolka z proszkiem, we wskazaniu leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A (ICD-10: I61; I63; I69) w ramach programu lekowego

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Xarelto; rivaroxabanum; tabl.; 20 mg; 14 szt; Xarelto; rivaroxabanum; tabl.; 15 mg; 14 szt; Xarelto; rivaroxabanum; tabl.; 20 mg; 42 szt
Wskazanie:
Profilaktyka udaru i zatorowości obwodowej u dorosłych pacjentów z migotaniem przedsionków niezwiązanych z wadą zastawkową z jednym lub kilkoma czynnikami ryzyka, takimi jak zastoinowa niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze krwi, wiek ≥ 75 lat, cukrzyca, udar lub przemijający udar niedokrwienny w wywiadzie ; leczenie zatorowości płucnej (ZP) oraz profilaktyka nawrotowej ZŻG i ZP u dorosłych
Dotyczy:
dokonanie analiz w zakresie wpływu na budżet płatnika publicznego w przypadku objęcia refundacją produktu leczniczego oraz dokonanie analiz z podziałem na koszty bezpośrednie wynikające z refundacji substancji czynnych oraz koszty pośrednie.
Status zlecenia:
Zlecenie zakończono pismem AOTM-BP-434-2(2)/GOS/2014 z dn. 31.01.2014
Dokumenty:
1-10 z 17