GET MEDI - Zlecenia MZ - Refundacja - stwardnienie rozsiane
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Zaloguj się
Szanowny Użytkowniku, Twój dostęp do tej funkcji został tymczasowo wstrzymany.

Do bezpłatnego dostępu uprawnieni są Użytkownicy, którzy zgodnie z regulaminem serwisu w procesie rejestracji podali pełne i prawdziwe dane: imię, nazwisko, firma oraz służbowy adres e-mail.

W celu przywrócenia dostępu uzupełnij prawidłowo swój profil. W razie jakichkolwiek pytań
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Nie posiadasz jeszcze dostępu do tej funkcjonalności. Zapytaj o warunki pełnego dostępu.
Skontaktuj się z nami
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Skontaktuj się z nami, aby otrzymać dostęp do tej funkcjonalności. Jeżeli posiadasz już dostęp, funkcjonalność dostępna będzie po zalogowaniu.
Zaloguj się

Klasyfikacja GET MEDI
stanowisk i rekomendacji refundacyjnych


?
 
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Podstawa prawna
Filtruj
stwardnienie rozsiane
1-10 z 57
Treść zlecenia:
Lemtrada, alemtuzumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka 12 mg
Wskazanie:
stwardnienie rozsiane – postać rzutowo-remisyjna (ICD-10: G35.0)
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Mayzent, siponimodum, tabletki powlekane, 2 mg, 28, tabl., kod EAN:07613421024581
Wskazanie:
w ramach programu lekowego: Leczenie postaci wtórnie postępującej stwardnienia rozsianego (ICD-10 G35)
Dotyczy:
przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 77/2020 z dnia 26 października 2020 roku w sprawie oceny leku Mayzent (siponimod) w ramach programu lekowego „Leczenie postaci wtórnie postępującej stwardnienia rozsianego (ICD-10 G35)”

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Mayzent, siponimodum, tabletki powlekane, 0,25 mg, 120, tabl., kod EAN:07613421034931
Wskazanie:
we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego
Dotyczy:
przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Mayzent, Siponimodum, tabletki powlekane, 0,25 mg, 12, tabl., kod EAN: 07613421024598
Wskazanie:
W ramach programu lekowego we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego
Dotyczy:
przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Betaferon, interferon beta-1b, Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 300 mcg, 15, mcg, kod EAN: 05909990619375
Wskazanie:
w ramach programu lekowego "Leczenie stwardnienia rozsianego w postaci wtórnie postępującej (ICD-10 G 35)"
Dotyczy:
przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 45/2020 z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie oceny leku Betaferon (interferon beta-1b) w ramach programu lekowego „Leczenie stwardnienia rozsianego w postaci wtórnie postępującej (ICD-10 G 35)”

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 45/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny leku Betaferon (interferon beta-1b) w ramach programu lekowego: „Leczenie stwardnienia rozsianego w postaci wtórnie postępującej (ICD-10 G35)”

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Przygotowanie materiałów analitycznych zgodnych z HTA, dotyczących zmian w programach lekowych B.29 i B.46 oraz wydanie opinii Prezesa Agencji poprzedzonej opinią Rady Przejrzystości, oceniającej zasadność wprowadzenia zmian w dotychczasowych opisach ww. programów lekowych
Wskazanie:
B.29 Leczenie stwardnienia rozsianego (ICD-10: G35)
B.46 Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci twardnienia rozsianego (ICD-10: G35)"
Dotyczy:
przygotowania materiałów analitycznych, opinii Prezesa Agencji i Rady Przejrzystości
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Gilenya, fingolimodum, kapsułki twarde, 0,5 mg, 28, kaps. EAN: 5909990856480
Wskazanie:
w ramach programu lekowego: „B.46. Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego (ICD-10 G 35)” (złagodzone kryteria kwalifikacji)
Dotyczy:
przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 61/2019 z dnia 29 lipca 2019 roku w sprawie oceny leku Gilenya (fingolimodum) w ramach programu lekowego: „B.46 Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego (ICD-10 G 35)”

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 59/2019 z dnia 29 lipca 2019 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego Gilenya, fingolimodum, kapsułki twarde, 0,5 mg, 28 kaps., w ramach programu lekowego „Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego (ICD-10 G 35)”

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Fumaderm, fumaran dimethylu, tabletki à 120 mg
Wskazanie:
stwardnienie rozsiane
Dotyczy:
zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 12/2019 z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację leku Fumaderm (fumaran dimethylu) we wskazaniu: stwardnienie rozsiane

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 9/2019 z dnia 13 lutego 2019 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego: Fumaderm (fumaran dimethylu), tabletki à 120 mg, we wskazaniu: stwardnienie rozsiane

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Ocrevus, ocrelizumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 30 mg/ml, 1 fiol. 10 ml, EAN 5902768001174
Wskazanie:
w ramach programu lekowego: "Leczenie pierwotnie postępującej postaci stwardnienia rozsianego (ICD-10: G35)"
Dotyczy:
przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji
Status zlecenia:
Pismem z dn. 28.09.2018 r. znak: PLR.4600.1625.2018.11.KG zawieszono postępowanie.
Pismem z dn. 20.11.2018 r. znak: PLR.4600.1625.2018.13.KG podjęto postępowanie.
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 1/2019 z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie oceny leku Ocrevus (okrelizumab) w ramach programu lekowego „Leczenie pierwotnie postępującej postaci stwardnienia rozsianego(ICD-10 G35)”

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 1/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego Ocrevus (ocrelizumab) koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 30 mg/ml, 1 fiol. 10 ml, w ramach programu lekowego: „Leczenie pierwotnie postępującej postaci stwardnienia rozsianego (ICD-10 G.35)”

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Przygotowanie opinii Rady Przejrzystości w sprawie zastosowania fingolimodu
Wskazanie:
w ramach programu lekowego "Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu leczenia lekami terapii pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego (ICD-10: G35)" dla populacji pacjentów w wieku od 12 do 18 roku życia
Dotyczy:
przygotowania opinii Rady Przejrzystości
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 227/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie substancji czynnej fingolimod we wskazaniach pozarejestracyjnych

Uzasadnienie:
1-10 z 57