GET MEDI - Zlecenia MZ - Refundacja - atopowe zapalenie skóry (AZS)
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Zaloguj się
Szanowny Użytkowniku, Twój dostęp do tej funkcji został tymczasowo wstrzymany.

Do bezpłatnego dostępu uprawnieni są Użytkownicy, którzy zgodnie z regulaminem serwisu w procesie rejestracji podali pełne i prawdziwe dane: imię, nazwisko, firma oraz służbowy adres e-mail.

W celu przywrócenia dostępu uzupełnij prawidłowo swój profil. W razie jakichkolwiek pytań
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Nie posiadasz jeszcze dostępu do tej funkcjonalności. Zapytaj o warunki pełnego dostępu.
Skontaktuj się z nami
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Skontaktuj się z nami, aby otrzymać dostęp do tej funkcjonalności. Jeżeli posiadasz już dostęp, funkcjonalność dostępna będzie po zalogowaniu.
Zaloguj się

Klasyfikacja GET MEDI
stanowisk i rekomendacji refundacyjnych


?
 
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Podstawa prawna
Filtruj
atopowe zapalenie skóry (AZS)
1-10 z 10
Treść zlecenia:
Dupixent, Dupilumabum, roztwór do wstrzykiwań, 300 mg (150 mg/ml), 2 amp.-strzyk. 2 ml z osłonką na igłę, EAN: 05909991341435
Wskazanie:
w ramach programu lekowego: „Leczenie ciężkiej postaci atopowego zapalenia skóry (ICD10 L20)”
Dotyczy:
przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Nalcrom, natrii cromogicas, kapsułki ana 100 mg
Wskazanie:
alergia pokarmowa, atopowe zapalenie skóry (AZS), zapalenie jelit
Dotyczy:
-
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 108/2017 z dnia 23 października 2017 roku w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację w ramach importu docelowego leku Nalcrom (natrii cromoglicas) we wskazaniach: alergia pokarmowa, atopowe zapalenie skóry (AZS), zapalenie jelit

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 63/2017 z dnia 27 października 2017r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego Nalcrom (Natrii cromoglicas), kapsułki á 100 mg, we wskazaniach: alergia pokarmowa, atopowe zapalenie skóry, zapalenie jelit

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Momecutan, mometasoni furoas maść, 1 mg/g, 50g, kod EAN: 5909991137441
Wskazanie:
leczenie wszelkich stanów zapalnych i świądu skóry, reagujących na leczenie miejscowe glikokortykosteroidami, takich jak łuszczyca, atopowe zapalenie skóry oraz kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia lub alergiczne
Dotyczy:
przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 50/2016 z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie oceny leku Momecutan (furoinian mometazonu) kod EAN: 5909991137441, we wskazaniu: leczenie wszelkich stanów zapalnych i świądu skóry, reagujących na leczenie miejscowe glikokortykosteroidami, takich jak łuszczyca, atopowe zapalenie skóry oraz kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia lub alergiczne

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 33/2016 z dnia 15 czerwca 2016 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego Momecutan, mometasoni furoas, maść, 1mg/g, 50g we wskazaniu: leczenie wszelkich stanów zapalnych i świądu skóry, reagujących na leczenie miejscowe glikokortykosteroidami, takich jak łuszczyca, atopowe zapalenie skóry oraz kontaktowe zapalenie skóry z podrażnienia lub alergiczne

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Aleric Lora Claritine Flonidan Loratadyna Galena Loratan, Loratadinum
Wskazanie:
atopowe zapalenie skóry - u pacjentów od 2 roku życia; alergia pokarmowa - u pacjentów od 2 roku życia; reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quinckego - u pacjentów od 2 roku życia
Dotyczy:
przygotowania opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji MZ o objęciu refundacją leków wymienionych w załączniku do pisma, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 272/2014 z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zasadności finansowania produktów leczniczych zawierających substancję czynną loratadinum w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Ahist Cezera Contrahist Lecetax Nossin Votrezin Xyzal Zenaro Zyx, Levocetirizini dihydrochloridum
Wskazanie:
atopowe zapalenie skóry; alergia pokarmowa - u pacjentów od 6 miesiąca życia; reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quinckego - u pacjentów od 6 miesiąca życia
Dotyczy:
przygotowania opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji MZ o objęciu refundacją leków wymienionych w załączniku do pisma, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 271/2014 z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zasadności finansowania produktów leczniczych zawierających substancję czynną levocetirizini dihydrochloridum w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Alermed, Allertec, Amertil, CetAlergin, Cetigran, Cetirizine, Genoptim, Letizen, Zyrtec, Cetirizinum
Wskazanie:
atopowe zapalenie skóry; alergia pokarmowa - u pacjentów od 6 miesiąca życia; reakcja anafilaktyczna objawiająca się pokrzywką lub obrzękiem naczynioruchowym Quinckego - u pacjentów od 6 miesiąca życia
Dotyczy:
przygotowania opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji MZ o objęciu refundacją leków wymienionych w załączniku do pisma, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 265/2014 z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zasadności finansowania produktów leczniczych zawierających substancję czynną cetirizinum w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Nalcrom (acidum cromoglicicum), kapsułki a 100 mg
Wskazanie:
alergia pokarmowa, wieloważna oraz atopowe zapalenie skóry o ciężkim przebiegu
Dotyczy:
zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 301/2014 z dnia 13 października 2014 r. w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego Nalcrom (acidum cromoglicicum) we wskazaniach: alergia pokarmowa wieloważna oraz atopowe zapalenie skóry o ciężkim przebiegu

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 229/2014 z dnia 13 października 2014 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego Nalcrom (acidum cromoglicicum), kapsułki a 100 mg, we wskazaniu: alergia pokarmowa, wieloważna oraz atopowe zapalenie skóry o ciężkim przebiegu

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Ponowna pogłębiona analiza wskazań pozarejestracyjnych dotychczas objętych refundacją:  1.określenie populacji docelowej i szacowanych kosztów dla podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń ze środków publicznych w odniesieniu do każdego z takich wskazań;  2.zebranie jak największej ilości dowodów naukowych uzasadniających refundację każdego z takich wskazań;  3.analizę warunków i sposobu refundacji każdego z takich wskazań w innych krajach;  4.dokonanie pogłębionej analizyzasadności utrzymania refundacji każdego z takich wskazań;  5.wydanie opinii, o których mowa na wstępie, w tym zgłoszenie uwag do obecnego brzmienia refundowanych wskazań pozarejestracyjnych
Wskazanie:
-
Dotyczy:
wydania opinii Prezesa Agencji poprzedzonej opinią Rady Przejrzystości odnośnie zasadności dalszego finansowania ze środków publicznych leków we wskazaniach innych niż ujęte w charakterystyce produktu leczniczego, dla których wydano decyzje o objęciu refundacją na podstawie art. 40 ustawy o refundacji leków (...)
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Advantan (methylprednisoloni aceponas) - maść, krem, emulsja
Wskazanie:
wyprysk (atopowe zapalenie skóry, neurodermit), kontaktowe zapalenie skóry, wyprysk potnicowy, wyprysk niealergiczny, wyprysk u dzieci
Dotyczy:
dokonanie oceny technologii lekowej w ramach wykazu leków refundowanych
Dokumenty:
Treść zlecenia:
takrolimus (Protopic®)
Wskazanie:
w leczeniu umiarkowanych i ciężkich postaci atopowego zapalenia skóry u dorosłych oraz u dzieci w wieku dwóch lat i powyżej w przypadkach, gdy konwencjonalne leczenie, takie jak miejscowe stosowanie glikokortykosteroidów nie przyniosło oczekiwanego rezultatu, lub występuje nadwrażliwość na glikokortykosteroidy
Dotyczy:
wniosek o wpisanie na wykazy leków refundowanych
Dokumenty:
1-10 z 10