GET MEDI - Zlecenia MZ - Refundacja - ostra białaczka szpikowa (AML)
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Zaloguj się
Szanowny Użytkowniku, Twój dostęp do tej funkcji został tymczasowo wstrzymany.

Do bezpłatnego dostępu uprawnieni są Użytkownicy, którzy zgodnie z regulaminem serwisu w procesie rejestracji podali pełne i prawdziwe dane: imię, nazwisko, firma oraz służbowy adres e-mail.

W celu przywrócenia dostępu uzupełnij prawidłowo swój profil. W razie jakichkolwiek pytań
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Nie posiadasz jeszcze dostępu do tej funkcjonalności. Zapytaj o warunki pełnego dostępu.
Skontaktuj się z nami
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Skontaktuj się z nami, aby otrzymać dostęp do tej funkcjonalności. Jeżeli posiadasz już dostęp, funkcjonalność dostępna będzie po zalogowaniu.
Zaloguj się

Klasyfikacja GET MEDI
stanowisk i rekomendacji refundacyjnych


?
 
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Podstawa prawna
Filtruj
ostra białaczka szpikowa (AML)
1-10 z 36
Treść zlecenia:
Xospata, gilteritynib, tabletki á 40 mg
Wskazanie:
ostra białaczka szpikowa (wysokie ryzyko cytogenetyczno-molekularne, FLT3 ) (ICD10: C92.0) – wznowa po allotransplantacji
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Revolade, Eltrombopag, tabletki a 50 mg
Wskazanie:
ostra białaczka szpikowa (ICD-10: C92.0) z rozwinięciem choroby GVHD
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 129/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie oceny zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku Revolade (eltrombopag) we wskazaniu: ostra białaczka szpikowa, stan po allogenicznej transplantacji szpiku kostnego od dawcy rodzinnego, choroba przeszczep przeciw biorcy - late acute GvHD/overlap, zła funkcja przeszczepu (poor graft function) – aplazja / hypoplazja szpiku po allogenicznej transplantacji, brak odpowiedzi na leczenie immunosupresyjne, nietolerancja inhibitorów kalcyneuryny z powodu mikroangiopatii poprzeszczepowej (ICD-10 określono na C92.0.)

Uzasadnienie:
Tytuł:

Opinia nr 57/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku Revolade (eltrombopag) we wskazaniu: ostra białaczka szpikowa, stan po allogenicznej transplantacji szpiku kostnego od dawcy rodzinnego, choroba przeszczep przeciw biorcy - late acute GvHD/overlap, zła funkcja przeszczepu (poor graft function) – aplazja / hypoplazja szpiku po allogenicznej transplantacji, brak odpowiedzi na leczenie immunosupresyjne, nietolerancja inhibitorów kalcyneuryny z powodu mikroangiopatii poprzeszczepowej (ICD-10 określono na C92.0.)

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Venclyxto, venetoclaxum, tabletki powlekane
Wskazanie:
ostra białaczka szpikowa (ICD-10: C92.0)
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 97/2020 z dnia 4 maja 2020 roku w sprawie oceny zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku Venclyxto (venetoclaxum), we wskazaniu: ostra białaczka szpikowa (ICD-10: C92.0)

Uzasadnienie:
Tytuł:

Opinia nr 48/2020 z dnia 7 maja 2020 r. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku Venclyxto (venetoclaxum) we wskazaniu: ostra białaczka szpikowa (ICD-10: C92.0), w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Vyxeos liposomowy 44mg/100mg proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuizji, daunorubicyna/cytarabina, filoteowa, zliofinilizowana bryłka., Każda fiolka zawiera 44 mg daunorubicyny i 100 mg cytarabiny Dawka w induckji: daunorubinyna 44 mg/m2 i cytabina 100 mg/m2 Dawka w konsolidacji daunorubicyna 29 mg/m2 i cytarabina 65 mg/m2, 1, mg, kod EAN: 00368727109827
Wskazanie:
we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji: leczenie nowo rozpoznanej ostrej białaczki szpikowej zależnej od terapii lub ostrej białaczki szpikowej z cechami zależnymi od mielodysplazji u osób dorosłych
Dotyczy:
przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 38/2020 z dnia 6 lipca 2020 roku w sprawie oceny leku Vyxeos liposomowy (daunorubicyna/cytarabina) we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 38/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny leku Vyxeos liposomal (daunorubicyna/cytarabina) we wskazaniu: w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Mylotarg, gemtuzumabum ozogamicinum, proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 5 mg, 1 fiol., kod EAN: 05415062328576
Wskazanie:
w ramach programu lekowego „Leczenie ostrej białaczki szpikowej gemtuzumabem ozogamycyny (ICD-10 C92.0)”
Dotyczy:
przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 42/2020 z dnia 13 lipca 2020 roku w sprawie oceny leku Mylotarg (gemtuzumab ozogamycyny) w ramach programu lekowego: „Leczenie ostrej białaczki szpikowej gemtuzumabem ozogamycyny (ICD-10 C92.0)”

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 42/2020 z dnia 17 sierpnia 2020 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny leku Mylotarg (gemtuzumab ozogamycyny) w ramach program lekowego "Leczenie ostrej białaczki szpikowej gemtuzumabem ozogamycyny (ICD-10 C92.0)"

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Darzalex, daratumumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka 400 mg / 20 ml
Wskazanie:
nowotwór układu krwiotwórczego z blastycznych plazmocytoidalnych komórek dendrytycznych z zajęciem szpiku, skóry i węzłów chłonnych (ICD-10: C92)
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 367/2019 z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie oceny zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku Darzalex (daratumumab) we wskazaniu: nowotwór układu krwiotwórczego z blastycznych plazmocytoidalnych komórek dendrytycznych z zajęciem szpiku, skóry i węzłów chłonnych (ICD-10: C92)

Uzasadnienie:
Tytuł:

Opinia nr 100/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku Darzalex (daratumumab) we wskazaniu: nowotwór układu krwiotwórczego z blastycznych plazmocytoidalnych komórek dendrytycznych z zajęciem szpiku, skóry i węzłów chłonnych (ICD-10: C92) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Kineret, anakinra, roztwór do iniekcji, ampułkostrzykawka à 100 mg/0,67 ml
Wskazanie:
młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów o początku uogólnionym w okresie transformacji do ostrej białaczki szpikowej (ICD-10: M08.2)
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 208/2019 z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie oceny zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku Kineret (anakinra) we wskazaniu: młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów o początku uogólnionym

Uzasadnienie:
Tytuł:

Opinia nr 52/2019 z dnia 11 lipca 2019 r. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku Kineret (anakinra), roztwór do iniekcji, ampułkostrzykawka á 100 mg/0,67 ml, we wskazaniu: młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów o początku uogólnionym (ICD-10: M08.2), w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Dacogen, decytabinum, proszek do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka à 50 mg
Wskazanie:
zespół mielodysplastyczny RAEB-2 w okresie transformacji do ostrej białaczki szpikowej (ICD-10: D46.9 / C92.0)
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 134/2019 z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie oceny zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku Dacogen (decytabinum) we wskazaniu: zespół mielodysplastyczny RAEB-2 w okresie transformacji do ostrej białaczki szpikowej (ICD-10: D46.9/ C92.0)

Uzasadnienie:
Tytuł:

Opinia nr 40/2019 z dnia 24 maja 2019 r. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku Dacogen (decytabinum) we wskazaniu: zespół mielodysplastyczny RAEB-2 w okresie transformacji do ostrej białaczki szpikowej (ICD-10: D46.9/C92.0), w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Oncaspar, pegasparagasum, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji, 750 j./ml, 1, fiol. proszku, EAN: 0642621070989
Wskazanie:
lek stosowany w ramach chemioterapii we wskazaniu określonym stanem klinicznym poprzez załącznik C.48. PEGASPARGASUM
Dotyczy:
przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 29/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 roku w sprawie oceny leku Oncaspar (pegaspargaza) we wskazaniu: leczenie chłoniaków nieziarniczych (kod ICD-10: C82, C83, C84, C85), białaczki limfatycznej (kod ICD-10: C91) oraz białaczki szpikowej (kod ICD-10: C92)

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 26/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny leku Oncaspar (pegaspargaza), proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji, we wskazaniu: leczenie chłoniaków nieziarniczych (kod ICD-10: C82, C83, C84, C85), białaczki limfatycznej (kod ICD-10: C91) oraz białaczki szpikowej (kod ICD-10: C92)

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Evoltra, clofarabinum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka à 1 mg/ml
Wskazanie:
ostra białaczka szpikowa mieloblastyczna, FLT3, NPM1 (ICD-10: C92.0) u pacjenta dorosłego
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 52/2019 z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie oceny zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku Evoltra (klofarabina) we wskazaniu: ostra białaczka szpikowa (mieloblastyczna) FLT3+ NPM1+ (ICD10: C92.0) u pacjentów dorosłych

Uzasadnienie:
Tytuł:

Opinia nr 12/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku Evoltra (klofarabina) we wskazaniu: ostra białaczka szpikowa (mieloblastyczna) FLT3+ NPM1+ (ICD10: C92.0) u pacjentów dorosłych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Uzasadnienie:
1-10 z 36