GET MEDI - Zlecenia MZ - Refundacja - ostra białaczka limfoblastyczna (ALL)
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Zaloguj się
Szanowny Użytkowniku, Twój dostęp do tej funkcji został tymczasowo wstrzymany.

Do bezpłatnego dostępu uprawnieni są Użytkownicy, którzy zgodnie z regulaminem serwisu w procesie rejestracji podali pełne i prawdziwe dane: imię, nazwisko, firma oraz służbowy adres e-mail.

W celu przywrócenia dostępu uzupełnij prawidłowo swój profil. W razie jakichkolwiek pytań
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Nie posiadasz jeszcze dostępu do tej funkcjonalności. Zapytaj o warunki pełnego dostępu.
Skontaktuj się z nami
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Skontaktuj się z nami, aby otrzymać dostęp do tej funkcjonalności. Jeżeli posiadasz już dostęp, funkcjonalność dostępna będzie po zalogowaniu.
Zaloguj się

Klasyfikacja GET MEDI
stanowisk i rekomendacji refundacyjnych


?
 
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Podstawa prawna
Filtruj
ostra białaczka limfoblastyczna (ALL)
1-10 z 48
Treść zlecenia:
Sprycel, dasatinib, tabletki powlekane á 100 mg
Wskazanie:
wznowa ostrej białaczki limfoblastycznej po allogenicznym przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych (ICD-10: C91.0)
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Tasigna, nilotinib, kapsułki á 200 mg
Wskazanie:
ostra białaczka limfoblastyczna Ph (ICD-10: C91.0) z obecnością mutacji V299LL
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 127/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie oceny zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku Tasigna (nilotinib) we wskazaniu: ostra białaczka limfoblastyczna Ph+ (ICD-10: C91.0) z obecnością mutacji V299LL

Uzasadnienie:
Tytuł:

Opinia nr 58/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku Tasigna (nilotynib) we wskazaniu: ostra białaczka limfoblastyczna Ph+ (ICD-10: C91.0) z obecnością mutacji V299L, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Blincyto, blinatumomab, proszek do sporządzenia koncentratu i roztwór do przygotowania roztworu do infuzji, fiolka á 38,5 µg
Wskazanie:
ostra białaczka limfoblastyczna B-komórkowa z chromosomem Philadelfia oporna na leczenie (ICD-10: C91.0)
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 88/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie oceny zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku Blincyto (blinatumomab) we wskazaniu: ostra białaczka limfoblastyczna B-komórkowa z chromosomem Philadelphia oporna na leczenie (ICD-10: C91.0)

Uzasadnienie:
Tytuł:

Opinia nr 40/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku Blincyto (blinatumomab) we wskazaniu: ostra białaczka limfoblastyczna B-komórkowa z chromosomem Philadelphia oporna na leczenie (ICD-10: C91.0), w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Kymriah, tisagenlecleucel, dyspersja do infuzji
Wskazanie:
ostra białaczka limfoblastyczna z komórek B (ICD-10: C91.0)
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 8/2020 z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie oceny zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku Kymriah (tisagenlecleucel) we wskazaniu: ostra białaczka limfoblastyczna z komórek B, oporna na leczenie (ICD-10L C91.0)

Uzasadnienie:
Tytuł:

Opinia nr 6/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku Kymriah (tisagenlecleucel) we wskazaniu: ostra białaczka limfoblastyczna z komórek B, oporna na leczenie (ICD-10: C91.0), w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Blincyto, blinatumomabum, proszek do sporządzania koncentratu roztowru do infuzji, 38,5 mcg, 1, fiol. Proszku 1 fiol. roztworu stabilizującego 10 ml, kod EAN: 05909991256371
Wskazanie:
w ramach programu lekowego "Leczenie blinatumomabem dorosłych chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną z minimalną chorobą resztkową"
Dotyczy:
przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji
Status zlecenia:
Pismem znak PLR.4600.1194.2019.21.MS z dn. 19.12.2019 zawieszono postępowanie.
Pismem znak PLR.4600.1194.2019.23.MS z dn. 03.01.2020 podjęto postępowanie.
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości Nr 14/2020 z dnia 10 lutego 2020 roku w sprawie oceny leku Blincyto (blinatumomabum) w ramach programu lekowego „ Leczenie blinatumomabem dorosłych chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną z minimalną chorobą resztkową”

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 14/2020 z dnia 11 lutego 2020 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny leku Blincyto (blinatumomab) w ramach programu lekowego: „Leczenie blinatumomabem dorosłych chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną z minimalną chorobą resztkową”

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Blincyto (blinatumomabum) , proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji, 38,5 mcg, 1, fiol. proszku 1 fiol. roztworu stabilizującego 10 ml, EAN: 05909991256371
Wskazanie:
w ramach programu lekowego: „Leczenie blinatumomabem chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną (dzieci)”
Dotyczy:
przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 105/2019 z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie oceny leku Blincyto (blinatumomab) w ramach programu lekowego: „Leczenie blinatumomabem chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną (dzieci)”

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 103/2019 z dnia 21 listopada 2019 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny leku Blincyto (blinatumomab) w ramach programu lekowego: „Leczenie blinatumomabem chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną (dzieci)”

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Bosulif, Bosutinib, tabletki powlekane à 100 µg
Wskazanie:
ostra białaczka limfoblastyczna Ph (ICD-10: C91.0)
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 270/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie oceny zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku BOSULIF (bosutynib) we wskazaniu: ostra białaczka limfoblastyczna Ph+ (ICD-10: C91.0)

Uzasadnienie:
Tytuł:

Opinia nr 69/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku Bosulif (bosutynib) we wskazaniu: ostra białaczka limfoblastyczna Ph+ (ICD-10: C91.0), w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Blincyto, Blinatumomab, proszek do sporządzania koncentratu do infuzji, fiolka à 38,5 µg
Wskazanie:
ostra białaczka limfoblastyczna z komórek B typu common PH- - leczenie choroby resztkowej (ICD-10: C91.0)
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 233/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 roku w sprawie oceny zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku Blincyto (blinatumomab) we wskazaniu: ostra białaczka limfoblastyczna z komórek B typu common Ph(-) – leczenie choroby resztkowej (ICD-10: C91.0)

Uzasadnienie:
Tytuł:

Opinia nr 64/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku Blincyto (blinatumomab) we wskazaniu: ostra białaczka limfoblastyczna z komórek B typu common Ph(-) – leczenie choroby resztkowej (ICD-10: C91.0), w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Blincyto, blinatumomab, proszek do sporządzania koncentratu do infuzji, fiolka à 38,5 µg
Wskazanie:
ostra białaczka limfoblastyczna pacjentów pediatrycznych w wieku 3-18 lat (ICD-10: C91.0)
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 229/2019 z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie oceny zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku Blincyto (blinatumomab) we wskazaniu: ostra białaczka limfoblastyczna pacjentów pediatrycznych w wieku 3-18 lat (ICD-10: C91.0)

Uzasadnienie:
Tytuł:

Opinia nr 60/2019 z dnia 31 lipca 2019 r. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku Blincyto (blinatumomab) we wskazaniu: ostra białaczka limfoblastyczna u pacjentów pediatrycznych w wieku 3-18 lat (ICD10: C91.0), w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Przygotowanie opinii Rady Przejrzystości w sprawie substancji czynnych peginterferonum alfa-2a oraz peginterferonum alfa-2b
Wskazanie:
peginterferonum alfa-2a (C64 nowotwór złośliwy nerki, z wyjątkiem miedniczki nerkowej, C84 obwodowy i skórny chłoniak z komórek T, C84.0 ziarniniak grzybiasty, C84.1 choroba Sezary'ego, C84.2 chłoniak strefy T, C84.3 chłoniak limfoepitelioidalny, C84.4 obwodowy chłoniak z komórek T, C84.5 inne i nieokreślone chłoniaki T, C85 inne i nieokreślone postacie chłoniaków nieziarniczych, C85.1 chłoniak z komórek B, nieokreślony, C85.7 inne określone postacie chłoniakka nieziarniczego, C85.9 chłoniak nieziarniczy, nieokreślony, C91.4 białaczka włochatokomórkowa (hairy-cell), C96.2 guzy złośliwe z komórek tucznych, D45 czerwienica prawdziwa, D47.1 przewlekła choroba układu wytwórczego szpiku, D75.2 nadpłytkowość samoistna),
peginterferonum alfa-2b (C43 czerniak złośliwy skóry, C43.0 czerniak złośliwy wargi, C43.1 czerniak złośliwy powieki, łącznie z kątem oka, C43.2 czerniak złośliwy ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego, C43.3 czerniak złośliwy innych i nieokreślonych części twarzy, C43.4 czerniak złośliwy skóry owłosionej głowy i skóry szyi, C43.5 czerniak złośliwy tułowia, C43.6 czerniak złośliwy kończyny górnej łącznie z barkiem, C43.7 czerniak złośliwy kończyny dolnej łącznie z biodrem, C43.8 czerniak złośliwy skóry przekraczający wyżej określone granice, C43.9 czerniak złośliwy skóry, nieokreślony, C82 chłoniak nieziarniczy guzkowy (grudkowy), C82.0 z małych wpuklonych (szczelinowatych=cleaved) komórek, guzkowy, C82.7 inne postacie chłoniaka nieziarniczego guzkowego, C90.0 szpiczak mnogi, C91.0 ostra białaczka limfoblastyczna, C91.1 przewlwkła białaczka limfocytowa, C91.3 białaczka prolimfocytarna, C91.5 białączka dorosłych z komórek T, C92.1 przewlekła białaczka szpikowa, E85 amyloidoza /skrobiawica/, E85.3 wtórne amyloidozy narządowe, E85.4 zlokalizowane (narządowe) odkładanie się mas skrobiowatych, E85.8 inne amyloidozy, E85.9 amyloidoza, nieokreślona, C64 nowotwór złośliwy nerki, z wyjątkiem miedniczki nerkowej, C84 obwodowy i skórny chłoniak z komórek T, C84.0 ziarniniak grzybiasty, C84.1 choroba Sezary'ego, C84.2 chłoniak strefy T, C84.3 chłoniak limfoepitelioidalny, C84.4 obwodowy chłoniak z komórek T, C84.5 inne i nieokreślone chłoniaki T, C91.4 białaczka włochatokomórkowa (hairy-cell), D45 czerwienica prawdziwa, D47.1 przewlekła choroba układu wytwórczego szpiku, D75.2 nadpłytkowość samoistna)
Dotyczy:
przygotowania opinii Rady Przejrzystości
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 155/2019 z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie substancji czynnych peginterferonum alfa-2a oraz peginterferonum alfa-2b we wskazaniach pozarejestracyjnych

Uzasadnienie:
1-10 z 48