GET MEDI - Zlecenia MZ - Refundacja - miażdżyca
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Zaloguj się
Szanowny Użytkowniku, Twój dostęp do tej funkcji został tymczasowo wstrzymany.

Do bezpłatnego dostępu uprawnieni są Użytkownicy, którzy zgodnie z regulaminem serwisu w procesie rejestracji podali pełne i prawdziwe dane: imię, nazwisko, firma oraz służbowy adres e-mail.

W celu przywrócenia dostępu uzupełnij prawidłowo swój profil. W razie jakichkolwiek pytań
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Nie posiadasz jeszcze dostępu do tej funkcjonalności. Zapytaj o warunki pełnego dostępu.
Skontaktuj się z nami
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Skontaktuj się z nami, aby otrzymać dostęp do tej funkcjonalności. Jeżeli posiadasz już dostęp, funkcjonalność dostępna będzie po zalogowaniu.
Zaloguj się

Klasyfikacja GET MEDI
stanowisk i rekomendacji refundacyjnych


?
 
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Podstawa prawna
Filtruj
miażdżyca
1-9 z 9
Treść zlecenia:
Repatha, ewolokumab, roztwór do wstrzykiwań, wstrzykiwacz á 140 mg
Wskazanie:
choroba serca i naczyń krwionośnych w przebiegu miażdżycy (ICD-10:I25.0) – stan po przebytym zawale
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Praluent (alirocumabum), roztwór do wstrzykiwań, 150 mg, 2 wstrzykiwacze, kod EAN: 05909991236618
Wskazanie:
w ramach programu lekowego „Leczenie pacjentów z bardzo wysokim ryzykiem chorób układu sercowonaczyniowego”
Dotyczy:
przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 46/2020 z dnia 27 lipca 2020 roku w sprawie oceny leku Praluent (alirocumabum) w ramach programu lekowego „Leczenie pacjentów z bardzo wysokim ryzykiem chorób układu sercowo-naczyniowego”

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 46/2020 z dnia 7 sierpnia 2020 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego: Praluent (alirokumab) w ramach programu lekowego „Leczenie pacjentów z bardzo wysokim ryzykiem chorób układu sercowo-naczyniowego”

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Praluent, alirokumab, roztwór do wstrzykiwań, 150 mg
Wskazanie:
miażdżyca wielopoziomowa (ICD-10: I70)
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 55/2020 z dnia 9 marca roku w sprawie oceny zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku Praluent (alirokumab) we wskazaniu: miażdżyca wielopoziomowa (ICD-10: I70)

Uzasadnienie:
Tytuł:

Opinia nr 28/2020 z dnia 12 marca 2020 r. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku Praluent (alirokumab) we wskazaniu: miażdżyca wielopoziomowa (ICD-10: I70), w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Przygotowanie rekomendacji, o których mowa w art. 48aa ust. 5 i 6 ustawy z 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresach zgodnych z przygotowanymi przez Ministerstwo Zdrowia programami profilaktycznymi: "Ogólnopolski program profilaktyki w zakresie miażdżycy tętnic i chorób serca poprzez edukację osób z podwyższonymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego (KORDIAN)".
Wskazanie:
hipercholesterolemia rodzinna, nadciśnienie tętnicze, choroby układu sercowo-naczyniowego
Dotyczy:
przygotowania rekomendacji Prezesa Agencji
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Przygotowanie rekomendacji, o których mowa w art. 48aa ust. 5 ustawy z 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresach zgodnych z realizowanymi przez Ministerstwo Zdrowia programami: "Ogólnopolski program profilaktyki w zakresie miażdżycy tętnic i chorób serca poprzez edukację osób z podwyższonymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego (KORDIAN)". Problem zdrowotny: hipercholesterolemia rodzinna, nadciśnienie tętnicze, choroby układu sercowo-naczyniowego.
Wskazanie:
hipercholesterolemia rodzinna, nadciśnienie tętnicze, choroby układu sercowo-naczyniowego
Dotyczy:
przygotowania rekomendacji Prezesa Agencji
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Ogólnopolski program profilaktyki w zakresie miażdżycy tętnic i chorób serca poprzez edukację osób z podwyższonymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego (KORDIAN)
Wskazanie:
profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca
Dotyczy:
zaopiniowania programu
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Skuteczność i bezpieczeństwo leczenia miażdżycy tętnic u ludzi z użyciem chelatonów (EDTA)
Wskazanie:
miażdżyca tętnic
Dotyczy:
Przygotowanie opinii Rady Przejrzystości i opinii Prezesa
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Pletal (Cilostazol), tabletki a 100 mg
Wskazanie:
miażdżyca zarostowa tętnic kończyn dolnych
Dotyczy:
zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego
Dokumenty:
Tytuł:

Rekomendacja nr 53/2013 z dnia 20 maja 2013 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego Pletal (cilostazol), tabletki a 100 mg, we wskazaniach: miażdżyca zarostowa tętnic kończyn dolnych, stwardnienie tętnic kończyn dolnych oraz tętniaki

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Efient (prasugrel) - 5mg, 10mg
Wskazanie:
miażdżyca objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki, do 12 miesięcy od implantacji stentu w celu zapobiegania zakrzepom
Dotyczy:
dokonania oceny technologii lekowej w ramach wykazu leków refundowanych.
Dokumenty:
1-9 z 9