GET MEDI - Zlecenia MZ - Refundacja - mięsaki tkanek miękkich
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Zaloguj się
Szanowny Użytkowniku, Twój dostęp do tej funkcji został tymczasowo wstrzymany.

Do bezpłatnego dostępu uprawnieni są Użytkownicy, którzy zgodnie z regulaminem serwisu w procesie rejestracji podali pełne i prawdziwe dane: imię, nazwisko, firma oraz służbowy adres e-mail.

W celu przywrócenia dostępu uzupełnij prawidłowo swój profil. W razie jakichkolwiek pytań
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Nie posiadasz jeszcze dostępu do tej funkcjonalności. Zapytaj o warunki pełnego dostępu.
Skontaktuj się z nami
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Skontaktuj się z nami, aby otrzymać dostęp do tej funkcjonalności. Jeżeli posiadasz już dostęp, funkcjonalność dostępna będzie po zalogowaniu.
Zaloguj się

Klasyfikacja GET MEDI
stanowisk i rekomendacji refundacyjnych


?
 
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Podstawa prawna
Filtruj
mięsaki tkanek miękkich
1-10 z 18
Treść zlecenia:
Alecensa, alektynib, kapsułki twarde 150 mg
Wskazanie:
mięsak nieresekcyjny (ICD-10: C49.8)
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Tecentriq, atezolizumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka à 1200 mg
Wskazanie:
mięsak pęcherzykowy tkanek miękkich, progresja choroby (ICD-10: C49.2)
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 232/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 roku w sprawie oceny zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku Tecentriq (atezolizumab) we wskazaniu: mięsak pęcherzykowy tkanek miękkich, progresja choroby (ICD-10: C49.2)

Uzasadnienie:
Tytuł:

Opinia nr 63/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 r. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku Tecentriq (atezolizumab) we wskazaniu: mięsak pęcherzykowy tkanek miękkich (ICD-10: C49.2), w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Yondelis, trabectedinum
Wskazanie:
w ramach programu lekowego: leczenie mięsaków tkanek miękkich (ICD-10 C48, C49)
Dotyczy:
wydania opinii Prezesa w zakresie skuteczności klinicznej i praktycznej oraz bezpieczeństwa stosowania leku
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Sutent, sunitinibum, kaps.twarde, 12,5 mg, 28 kaps., EAN 5909990079377; Sutent, sunitinibum, kaps.twarde, 25 mg, 28 kaps., EAN 5909990079384
Wskazanie:
w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania (określonych w załaczniku do pisma) odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego (Leczenie mięsaków tkanek miękkich (ICD-10 C48, C49))
Dotyczy:
przygotowania opinii Rady Przejrzystości
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 206/2016 z dnia 18 lipca 2016 roku w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną sunitynibum, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Sutent, sunitinibum, kaps. twarde, 12,5 mg, 28 kaps., kod EAN: 5909990079377; Sutent, sunitinibum, kaps. twarde, 25 mg, 28 kaps., kod EAN: 5909990079384
Wskazanie:
Leczenie mięsaków tkanek miękkich (ICD- 10 C48, C49)
Dotyczy:
przygotowania materiałów analitycznych pozwalających ocenić zasadnośc dalszego finansowania ze środków publicznych
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Idarubicini (p.o.)
Wskazanie:
we wskaznaiach zakwalifikowanych do kodów ICD-10 C47 i C49 w przypadku mięsaków tkanek miękkich
Dotyczy:
przygotowania rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Etoposidum (p.o.)
Wskazanie:
we wskazaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10 C47 i C49 w przypadku mięsaków tkanek miękkich
Dotyczy:
przygotowania rekomendacji dla zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego
Dokumenty:
Treść zlecenia:
doksorubicyna liposomalna niepegylowana
Wskazanie:
ICD-10: C49.4 Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich - Tkanka łączna i inne tkanki miękkie brzucha, C49.6 Tkanka łączna i inne tkanki miękkie tułowia, umiejscowienie nieokreślone, C56 Nowotwór złośliwy jajnika
Dotyczy:
wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Myocet (Doxorubicin), proszek, dyspersja i rozpuszczalnik do sporządzania koncentratu dyspersji do infuzji, 50 mg, EAN: 5909990213559
Wskazanie:
we wskazaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C49.4 Nowotwory złośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich - Tkanka łączna i tkanka miękka brzucha; C49.6 Tkanka łączna i tkanka miękka tułowia, nieokreślona; C56 Nowotwór złośliwy jajnika w przypadku współistnienia istotnych czynników ryzyka poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych takich jak: Choroba wieńcowa, Łagodna dysfunkcja skurczowa lewej komory serca EF=45-50%, Cukrzyca insulinozależna, Utrwalone migotanie przedsionków, Arytmia komorowa, Umiarkowane zwężenie zastawki aortalnej, Nadciśnienie tętnicze z powikłaniami, Przebyta w przeszłości terapia doksorubicyną konwencjonalną z wykorzystaniem dawki łącznej ≥ 200 mg/m² z uwzględnieniem przeciwwskazań: Objawowa niewydolność serca (klasa III lub IV wg NYHA), Dysfunkcja skurczowa lewej komory serca z EF
Dotyczy:
przygotowania opinii Rady Przejrzystości w sprawie wydania z urzędu decyzji MZ o objęciu refundacją leków wymienionych w załączniku do pisma, przy danych klinicznych, w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 219/2014 z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie objęcia refundacją leku Myocet (doxorubicin) w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Doksorubicyna liposomalna niepegylowana
Wskazanie:
w rozpoznaniu określonym kodem ICD-10: C49.9, Tkanka łączna i inne tkanki miękkie, umiejscowienie nieokreślone; C90.0 Szpiczak mnogi, Choroba Kahlera, Szpiczakowatość
Dotyczy:
wydania rekomendacji w sprawie usunięcia świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych rozumianych, jako wchodzących w skłąd programu chemioterapii niestandardowej wraz z jednoczesnym określeniem maksymalnego akceptowalnego poziomu finansowania ze środków publicznych
Dokumenty:
1-10 z 18