GET MEDI - Zlecenia MZ - Refundacja - rak nerki
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Zaloguj się
Szanowny Użytkowniku, Twój dostęp do tej funkcji został tymczasowo wstrzymany.

Do bezpłatnego dostępu uprawnieni są Użytkownicy, którzy zgodnie z regulaminem serwisu w procesie rejestracji podali pełne i prawdziwe dane: imię, nazwisko, firma oraz służbowy adres e-mail.

W celu przywrócenia dostępu uzupełnij prawidłowo swój profil. W razie jakichkolwiek pytań
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Nie posiadasz jeszcze dostępu do tej funkcjonalności. Zapytaj o warunki pełnego dostępu.
Skontaktuj się z nami
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Skontaktuj się z nami, aby otrzymać dostęp do tej funkcjonalności. Jeżeli posiadasz już dostęp, funkcjonalność dostępna będzie po zalogowaniu.
Zaloguj się

Klasyfikacja GET MEDI
stanowisk i rekomendacji refundacyjnych


?
 
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Podstawa prawna
Filtruj
rak nerki
1-10 z 55
Treść zlecenia:
Afinitor, everolimus, tabletki á 10 mg
Wskazanie:
nowotwór złośliwy nerki (ICD10: C64) – II linia leczenia
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Sutent, sunitynib, kapsułki á 50 mg
Wskazanie:
rak nerkowokomórkowy niejasnokomórkowy (ICD-10: C64) w stadium rozsiewu w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych produktu leczniczego
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Yervoy, ipilimumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka á 5 mg/ml
Wskazanie:
sarkomatoidny rak nerkowokomórkowy G4 (ICD-10: C64)
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 103/2020 z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie oceny zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku Yervoy (impilimumab) w skojarzeniu z lekiem Opdivo (niwolumab) we wskazaniu: sarkomatoidny rak nerkowokomórkowy G4 (ICD-10: C64)

Uzasadnienie:
Tytuł:

Opinia nr 50/2020 z dnia 14 maja 2020 r. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku Yervoy (ipilimumab) w skojarzeniu z Opdivo (niwolumab) we wskazaniu: sarkomatoidny rak nerkowokomórkowy G4 (ICD10: C64), w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Votrient, pazopanib, tabletki á 400 mg
Wskazanie:
rak nerki (ICD-10: C64)
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 115/2020 z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie oceny zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku Votrient (pazopanib) we wskazaniu: rak nerki (ICD-10: C64)

Uzasadnienie:
Tytuł:

Opinia nr 52/2020 z dnia 21 maja 2020 r. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku Votrient (pazopanib) we wskazaniu rak nerki (ICD-10 C64)

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Opdivo, nivolumab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka á 10 mg/ml
Wskazanie:
sarkomatoidny rak nerkowokomórkowy G4 (ICD-10: C64)
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 102/2020 z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie oceny zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku Opdivo (niwolumab) w skojarzeniu z lekiem Yervoy (impilimumab) we wskazaniu: sarkomatoidny rak nerkowokomórkowy G4 (ICD-10: C64)

Uzasadnienie:
Tytuł:

Opinia nr 49/2020 z dnia 14 maja 2020 r. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku Opdivo (niwolumab) w skojarzeniu z Yervoy (ipilimumab) we wskazaniu: sarkomatoidny rak nerkowokomórkowy G4 (ICD10: C64), w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Fotivda, tivozanib hydrochloride monohydrate, kapsułki twarde, 890 mcg, 21, tabletka, kod EAN: 05060146291712; Fotivda, tivozanib hydrochloride monohydrate, kapsułki twarde, 1340 mcg, 21, tabletka, kod EAN: 05060146291699
Wskazanie:
w ramach programu lekowego „Leczenie raka nerki (ICD-10 C.64)”
Dotyczy:
przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 25/2020 z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie oceny leku Fotivda (tivozanib hydrochloride monohydrate) w ramach programu lekowego „Leczenie raka nerki (ICD-10 C64)”

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 25/2020 z dnia 25 marca 2020 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego: Fotivda (tiwozanib) w ramach programu lekowego: „Leczenie raka nerki (ICD-10: C.64)”

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Opdivo, niwolumabum, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, 10mg/ml, jedna fiolka 4 ml zawiera 40 mg niwolumabu
Wskazanie:
leczenie raka urotelialnego miedniczki nerkowej w stadium uogólnienia u pacjentów w II linii leczenia (ICD-10: C65)
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 415/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie oceny zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku Opdivo (niwolumab) we wskazaniu: leczenie raka urotelialnego miedniczki nerkowej w stadium uogólnienia u pacjentów w II linii leczenia (ICD-10: C65)

Uzasadnienie:
Tytuł:

Opinia nr 111/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku Opdivo (niwolumab), we wskazaniu: leczenie raka urotelialnego miedniczki nerkowej w stadium uogólnienia u pacjentów w II linii leczenia (ICD-10: C65), w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Przygotowanie opinii w sprawie substancji czynnej: peginterferon alfa 2a
Wskazanie:
nowotwór złośliwy nerki, z wyjątkiem miedniczki nerkowej (ICD-10: C64)
Dotyczy:
przygotowania opinii Rady Przejrzystości
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 393/2019 z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie substancji czynnej peginterferon alfa 2a we wskazaniach pozarejestracyjnych

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Przygotowanie materiałów analitycznych, zgodnych z wytycznymi HTA, dotyczących zastosowania substancji czynnej: peginterferon alfa 2a
Wskazanie:
nowotwór złośliwy nerki, z wyjątkiem miedniczki nerkowej (ICD-10: C64)
Dotyczy:
przygotowania materiałów analitycznych
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Cabometyx, kabozantynib, tabletki à 60 mg
Wskazanie:
rak nerki (ICD-10: C64) III linia leczenia
Dotyczy:
zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych
Dokumenty:
Tytuł:

Opinia Rady Przejrzystości nr 366/2019 z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie oceny zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku Cabometyx (kabozantynib) we wskazaniu: rak nerki (ICD-10: C64) – III linia leczenia

Uzasadnienie:
Tytuł:

Opinia nr 99/2019 z dnia 14 listopada 2019 r. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych leku Cabometyx (kabozantynib), we wskazaniu: rak nerki (ICD-10: C64) - III linia leczenia, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowej

Uzasadnienie:
1-10 z 55