GET MEDI - Zlecenia MZ - Refundacja - hipercholesterolemia
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Zaloguj się
Szanowny Użytkowniku, Twój dostęp do tej funkcji został tymczasowo wstrzymany.

Do bezpłatnego dostępu uprawnieni są Użytkownicy, którzy zgodnie z regulaminem serwisu w procesie rejestracji podali pełne i prawdziwe dane: imię, nazwisko, firma oraz służbowy adres e-mail.

W celu przywrócenia dostępu uzupełnij prawidłowo swój profil. W razie jakichkolwiek pytań
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Nie posiadasz jeszcze dostępu do tej funkcjonalności. Zapytaj o warunki pełnego dostępu.
Skontaktuj się z nami
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Skontaktuj się z nami, aby otrzymać dostęp do tej funkcjonalności. Jeżeli posiadasz już dostęp, funkcjonalność dostępna będzie po zalogowaniu.
Zaloguj się

Klasyfikacja GET MEDI
stanowisk i rekomendacji refundacyjnych


?
 
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Podstawa prawna
Filtruj
hipercholesterolemia
1-10 z 25
Treść zlecenia:
Repatha, evolocumabum, roztwór do wstrzykiwań, 140 mg, 2 wstrzykiwacze, kod EAN: 05909991224370; Repatha, evolocumabum, roztwór do wstrzykiwań, 140 mg, 1 wstrzykiwacz, kod EAN: 05909991224363
Wskazanie:
w ramach programu lekowego we wskazaniu wynikającym ze złożonego wniosku i treści uzgodnionego programu lekowego
Dotyczy:
przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Przygotowanie rekomendacji, o których mowa w art. 48aa ust. 5 i 6 ustawy z 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresach zgodnych z przygotowanymi przez Ministerstwo Zdrowia programami profilaktycznymi: "Ogólnopolski program profilaktyki w zakresie miażdżycy tętnic i chorób serca poprzez edukację osób z podwyższonymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego (KORDIAN)".
Wskazanie:
hipercholesterolemia rodzinna, nadciśnienie tętnicze, choroby układu sercowo-naczyniowego
Dotyczy:
przygotowania rekomendacji Prezesa Agencji
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Repatha, evolocumabum, roztwór do wstrzykiwań, 140 mg, 2 wstrzykiwacze, EAN: 5909991224370; Repatha, evolocumabum, roztwór do wstrzykiwań, 140 mg, 1 wstrzykiwacz, EAN: 5909991224363
Wskazanie:
w ramach programu lekowego: "Leczenie heterozygotycznej hipercholesterolemii rodzinnej (ICD-10: E78.0)"
Dotyczy:
przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 35/2019 z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie oceny leku Repatha (ewolokumab) w ramach programu lekowego „Leczenie hipercholesterolemii rodzinnej (ICD-10 E78.01)”

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 33/2019 z dnia 7 maja 2019 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny leku Repatha (ewolokumab) w ramach programu lekowego „Leczenie hipercholesterolemii rodzinnej (ICD-10 E78.01)”

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Przygotowanie rekomendacji, o których mowa w art. 48aa ust. 5 ustawy z 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresach zgodnych z realizowanymi przez Ministerstwo Zdrowia programami: "Ogólnopolski program profilaktyki w zakresie miażdżycy tętnic i chorób serca poprzez edukację osób z podwyższonymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego (KORDIAN)". Problem zdrowotny: hipercholesterolemia rodzinna, nadciśnienie tętnicze, choroby układu sercowo-naczyniowego.
Wskazanie:
hipercholesterolemia rodzinna, nadciśnienie tętnicze, choroby układu sercowo-naczyniowego
Dotyczy:
przygotowania rekomendacji Prezesa Agencji
Dokumenty:
Treść zlecenia:
Ezehron Duo, rosuvastatinum ezetimibum, tabletki, 20 mg 10 mg, 56 tabl., EAN 5906414003390; Ezehron Duo, rosuvastatinum ezetimibum, tabletki, 20 mg 10 mg, 28 tabl., EAN 5906414003383; Ezehron Duo, rosuvastatinum ezetimibum, tabletki, 10 mg 10 mg, 56 tabl., EAN 5906414003369; Ezehron Duo, rosuvastatinum ezetimibum, tabletki, 10 mg 10 mg, 28 tabl., EAN 5906414003352; Ezehron Duo, rosuvastatinum ezetimibum, tabletki, 5 mg 10 mg, 56 tabl., EAN 5906414003338; Ezehron Duo, rosuvastatinum ezetimibum, tabletki, 5 mg 10 mg, 28 tabl., EAN 5906414003321
Wskazanie:
zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym, leczenie substytucyjne pierwotnej hipercholesterolemii
Dotyczy:
przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 121/2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie oceny leku Ezehron Duo (rozuwastatyna + ezetymib) we wskazaniach: leczenie substytucyjne pierwotnej hipercholesterolemii, zapobieganie zdarzeniom sercowonaczyniowym

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 119/2018 z dnia 23 listopada 2018 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny leku Ezehron Duo (rozuwastatyna + ezetymib) we wskazaniach: leczenie substytucyjne pierwotnej hipercholesterolemii, zapobieganie zdarzeniom sercowonaczyniowym

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Valarox, valsartanum rosuvastatinum, tabletki powlekane, 80 mg 10 mg, 30 tabl., kod EAN: 5909991304874
Wskazanie:
we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Dotyczy:
przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 62/2018 z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie oceny leków VALAROX (valsartanum + rosuvastatinum) we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 61/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego Valarox (valsartanum + rosuvastatinum), tabletki powlekane, 80 mg + 10 mg, 30 tabl; Valarox (valsartanum + rosuvastatinum), tabletki powlekane, 80 mg + 20 mg, 30 tabl; Valarox (valsartanum + rosuvastatinum), tabletki powlekane, 160 mg + 10 mg, 30 tabl; Valarox (valsartanum + rosuvastatinum), tabletki powlekane, 160 mg + 20 mg, 30 tabl., we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Valarox, valsartanum rosuvastatinum, tabletki powlekane, 160 mg 10 mg, 30 tabl., kod EAN: 5909991305079; Valarox, valsartanum rosuvastatinum, tabletki powlekane, 80 mg 20 mg, 30 tabl., kod EAN: 5909991304973; Valarox, valsartanum rosuvastatinum, tabletki powlekane, 160 mg 20 mg, 30 tabl., kod EAN: 5909991305178
Wskazanie:
we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Dotyczy:
przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji
Status zlecenia:
Pismami z dn. 30.04.2018 r. znaki: PLR.4600.150.2018.9.KW, PLR.4600.151.2018.8.KW, PLR.4600.152.2018.11.KW zawieszono postępowanie. Pismami z dn. 21.05.2018 r. (data wpłwu do AOTMiT), znaki: PLR.4600.150.2018.10.KW, PLR.4600.151.2018.9.KW, PLR.4600.152.2018.12.KW podjęto postępowanie
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 62/2018 z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie oceny leków VALAROX (valsartanum + rosuvastatinum) we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 61/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego Valarox (valsartanum + rosuvastatinum), tabletki powlekane, 80 mg + 10 mg, 30 tabl; Valarox (valsartanum + rosuvastatinum), tabletki powlekane, 80 mg + 20 mg, 30 tabl; Valarox (valsartanum + rosuvastatinum), tabletki powlekane, 160 mg + 10 mg, 30 tabl; Valarox (valsartanum + rosuvastatinum), tabletki powlekane, 160 mg + 20 mg, 30 tabl., we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Praluent, alirocumabum, 150 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 2 wstrzykiwacze, każdy zawierający wkład po 1 ml, EAN 5909991236618
Wskazanie:
w ramach programu lekowego: "Leczenie hipercholesterolemii rodzinnej alirokumabem (ICD-10 E78.01)"
Dotyczy:
przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 10/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie oceny leku Praluent (alirokumab), w ramach programu lekowego „Leczenie hipercholesterolemii rodzinnej alirokumabem (ICD-10 E78.01)”

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 9/2018 z dnia 17 stycznia 2018r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego: Praluent (alirokumab), 150 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 2 wstrzykiwacze, każdy zawierający wkład po 1 ml, w ramach programu lekowego: „Leczenie hipercholesterolemii rodzinnej alirokumabem (ICD-10 E78.01)”

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Efektywność produktów leczniczych zawierających ezetimib w połączeniu z atorwastatyną, z grupy limitowej 48.0, Leki hamujące wchłanianie cholesterolu z przewodu pokarmowego, wydawanych z 30% poziomem odpłatności z uwzględnieniem ich limitu finansowania, w populacji osób powyżej 75 roku życia, w zakresie wskazań: Hipercholesterolemia LDL-C powyżej 130 mg/dl utrzymująca się pomimo terapii statynami w przypadku: stanu po zawale serca lub rewaskularyzacji obwodowej lub amputacji obwodowej z powodu choroby miażdżycowej, hipercholesterolemii rodzinnej, z uwzględnieniem: A. znaczenia jednostki chorobowej w ramach potrzeb zdrowotnych pacjentów z populacji powyżej 75 r.ż. na podstawie podręczników medycznych, danych o chorobie, obciążeniu pacjenta chorobą, tj. wpływem choroby podstawowej na stan pacjenta; B. skuteczności i bezpieczeństwa oraz siły zaleceń dotyczących stosowania leku na podstawie najnowszych rekomendacji klinicznych; C. aktualnej dostępności dla świadczeniobiorców do wskazanych terapii w oparciu o wielkość dopłat do wymienionych leków.
Wskazanie:
Hipercholesterolemia LDL-C powyżej 130 mg/dl utrzymująca się pomimo terapii statynami w przypadku: stanu po zawale serca lub rewaskularyzacji obwodowej lub amputacji obwodowej z powodu choroby miażdżycowej, hipercholesterolemii rodzinnej
Dotyczy:
przygotowanie opinii Rady Przejrzystości i Prezesa Agencji
Dokumenty:
Treść zlecenia:
LDL-afereza
Wskazanie:
hipercholesterolemia homozygotyczna lub heterozygotyczna po 3 miesiącach nieskutecznego leczenia dietą i lekami obniżającymi stężenie cholesterolu
Dotyczy:
przygotowania opinii Rady Przejrzystości oraz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie skuteczności oraz kryteriów włączenia pacjentów do terapii wraz z przygotowaniem stanowiska dotyczącego wpływu na budżet płatnika, z uwzględnieniem kilku scenariuszy populacyjnych i różnych warunków realizacji świadczenia (ambulatoryjna opieka specjalistyczna w porónaniu z leczeniem szpitalnym); w analizie wpływu na budżet płatnika, w scenariuszu umożliwiającym leczenie LDL-aferezą w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej należy dokonać oceny ryzyka przekroczeń wydatków
Dokumenty:
1-10 z 25