GET MEDI - Zlecenia MZ - Refundacja - dystrofia mięśniowa
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Zaloguj się
Szanowny Użytkowniku, Twój dostęp do tej funkcji został tymczasowo wstrzymany.

Do bezpłatnego dostępu uprawnieni są Użytkownicy, którzy zgodnie z regulaminem serwisu w procesie rejestracji podali pełne i prawdziwe dane: imię, nazwisko, firma oraz służbowy adres e-mail.

W celu przywrócenia dostępu uzupełnij prawidłowo swój profil. W razie jakichkolwiek pytań
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Nie posiadasz jeszcze dostępu do tej funkcjonalności. Zapytaj o warunki pełnego dostępu.
Skontaktuj się z nami
Poziom dostępu do funkcji: EASY DATA
Firma
Skontaktuj się z nami, aby otrzymać dostęp do tej funkcjonalności. Jeżeli posiadasz już dostęp, funkcjonalność dostępna będzie po zalogowaniu.
Zaloguj się

Klasyfikacja GET MEDI
stanowisk i rekomendacji refundacyjnych


?
 
Poziom dostępu do funkcji: OPEN+
Dostęp do tej funkcji mają Użytkownicy zalogowani. Rejestracja jest bezpłatna.
Podstawa prawna
Filtruj
dystrofia mięśniowa
1-10 z 12
Treść zlecenia:
Calcort, deflazacort, tabletki 6 mg i 30 mg
Wskazanie:
dla pacjentów pediatrycznych ze wskazaniem dystrofia mięśniowa typu Duchenne'a, u których leczenie glikokortykosteroidami spowodowało wzrost masy ciała przekraczający 20% w stosunku do wartości wyjściowej
Dotyczy:
zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 11/2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację leku Calcort (deflazakort) we wskazaniu: dystrofia mięśniowa typu Duchenne’a, u których leczenie glikokortykosteroidami spowodowało wzrost masy ciała przekraczający 20% w stosunku do wartości wyjściowej

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 11/2020 z dnia 6 lutego 2020 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego: Calcort (deflazakort) dla pacjentów pediatrycznych ze wskazaniem dystrofia mięśniowa typu Duchenne’a, u których leczenie glikokortykosteroidami spowodowało wzrost masy ciała przekraczający 20% w stosunku do wartości wyjściowej

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Calcort, deflazacort, tabletki à 6 mg i 30 mg
Wskazanie:
u pacjentów z dystrofią mięśniową typu Duchenne'a (DMD), u których istnieją przeciwwskazania do zastosowania prednizonu
Dotyczy:
zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 74/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 roku w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację leku Calcort (deflazakort) we wskazaniu dystrofia mięśniowa typu Duchenne’a (DMD) u pacjentów z przeciwwskazaniami do zastosowania prednizonu

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 72/2019 z dnia 2 września 2019 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego: Calcort (deflazakort) we wskazaniu: dystrofia mięśniowa typu Duchenne’a (DMD) u pacjentów z przeciwwskazaniami do zastosowania prednizonu

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Translarna, atalurenum, granulki do przygotowywania zawiesiny doustnej, 1000 mg, 30, sasz., Translarna, atalurenum, granulki do przygotowywania zawiesiny doustnej, 250 mg, 30, sasz., Translarna, atalurenum, granulki do przygotowywania zawiesiny doustnej, 125mg, 30, sasz.
Wskazanie:
w ramach programu lekowego: "Leczenie chorych z dystrofią mięśniową Duchenne’a spowodowaną mutacją nonsensowną w genie dystrofiny, przy wykorzystaniu substancji czynnej ataluren (ICD-10: G71.0)"
Dotyczy:
przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji
Status zlecenia:
Pismami znaki: PLR.4600.311.2019.13.ML; PLR.4600.310.2019.13.ML; PLR.4600.307.2019.15.ML z dn. 26.06.2019 zawieszono postępowanie.
Pismami znaki: PLR.4600.311.2019.15.ML; PLR.4600.310.2019.15.ML; PLR.4600.307.2019.17.ML z dn. 22.07.2019 podjęto postępowanie.
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 75/2019 z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie oceny leku Translarna (atalurenum) w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych z dystrofią mięśniową Duchenne’a spowodowaną mutacją nonsensowną w genie dystrofiny, przy wykorzystaniu substancji czynnej ataluren (ICD: G71.0)”

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 74/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego Translarna (ataluren) we wskazaniu: Leczenie chorych z dystrofią mięśniową Duchenne’a spowodowaną mutacją nonsensowną w genie dystrofiny, przy wykorzystaniu substancji czynnej ataluren (ICD: G71.0)

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Calcort, deflazacort, tabletki à 6 mg; Calcort, deflazacort, tabletki à 30 mg
Wskazanie:
dystrofia mięśniowa typu Beckera; miastenia; mieszana choroba tkanki łącznej; neuropatia nerwów obwodowych; olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic; zapalenie błony naczyniowej oczu; reumatoidalne zapalenie stawów; sarkoidoza; stan po przeszczepie nerki; toczeń rumieniowaty układowy; układowe zapalenie naczyń, w tym układowe zapalenie naczyń w przebiegu choroby Takayasu; autoimmunologiczne zapalenie wątroby; zespół antyfosfolipidowy; zespół Churga-Strauss; zespół nerczycowy; zespół Ormonda; zespół Sjogrena, zmiany śródmiąższowe w płucach
Dotyczy:
zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 99/2019 z dnia 28 października 2019 roku w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację leku Calcort (deflazacort) we wskazaniach: reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty układowy, miastenia i zapalnie błony naczyniowej oczu

Uzasadnienie:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 23/2020 z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację leku Calcort (deflazakort) we wskazaniach: stan po przeszczepie nerki, autoimmunologiczne zapalenie wątroby, zespół nerczycowy, zmiany śródmiąższowe w płucach

Uzasadnienie:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 28/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację leku Calcort (deflazakort) we wskazaniach: dystrofia mięśniowa typu Beckera, neuropatia nerwów obwodowych, zespół Ormonda, zespół Sjogrena, zespół Churga-Strauss, zespół antyfosfolipidowy

Uzasadnienie:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 29/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację leku Calcort (deflazakort) we wskazaniach: mieszana choroba tkanki łącznej, sarkoidoza, olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic, układowe zapalenie naczyń, w tym układowe zapalenie naczyń w przebiegu choroby Takayasu

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 97/2019 z dnia 6 listopada 2019 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego: Calcort (deflazakort) we wskazaniach: reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty układowy, miastenia i zapalnie błony naczyniowej oczu

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 23/2020 z dnia 27 marca 2020 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego: Calcort (deflazakort) we wskazaniach: stan po przeszczepie nerki, autoimmunologiczne zapalenie wątroby, zespół nerczycowy, zmiany śródmiąższowe w płucach

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 28/2020 z dnia 26 maja 2020 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego: Calcort (deflazakort) we wskazaniach: dystrofia mięśniowa typu Beckera, neuropatia nerwów obwodowych, zespół Ormonda, zespół Sjogrena, zespół Churga-Strauss, zespół antyfosfolipidowy

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Mexiletine hydrochloride, mexiletinum, kapsułki á 100, 150, 200 mg; Mexitil, mexiletinum, kapsułki á 50, 100 mg; Novo-Mexiletine, mexiletinum, kapsułki á 100 mg
Wskazanie:
dystrofia mięśniowa Beckera; dystrofia miotoniczna typu 1; dystrofia miotoniczna typu 2; miotonia wrodzona Thomsena, paramiotonia wrodzona - choroba Eulenburga; porażenie okresowe hiperkaliemiczne; zespół Schwartza-Jampela; komorowe zaburzenia rytmu serca (częstoskurcze komorowe, migotanie i trzepotanie komór, dodatkowe pobudzenia komorowe); napadowe migotanie przedsionków; zespół wydłużonego QT
Dotyczy:
zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktów leczniczych
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 26/2018 z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację leków Mexiletine hydrochloride, Mexitil, Novo-Mexiletine (mexiletinum) w różnych wskazaniach

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 25/2018 z dnia 30 marca 2018 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację produktów leczniczych zawierających substancję czynną meksyletyna we wskazaniach: dystrofia mięśniowa Beckera; dystrofia miotoniczna typu 1 i 2; miotonia wrodzona Thomsena; paramiotonia wrodzona – choroba Eulenburga; porażenie okresowe hiperkaliemiczne; zespół Schwartza-Jampela; komorowe zaburzenia rytmu serca; napadowe migotanie przedsionków; zespół wydłużonego QT

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Calcort, (deflazacort), tabletki ana 6 mg i 30 mg
Wskazanie:
dystrofia miesniowa typu Duchenne'a (DMD)
Dotyczy:
zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 120/2017 z dnia 30 października 2017 roku w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację leku Calcort (deflazakort) we wskazaniu: dystrofia mięśniowa typu Duchenne’a (DMD)

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 67/2017 z dnia 7 listopada 2017 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację leku Calcort (deflazakort), tabletki á 6 mg i 30 mg we wskazaniu: dystrofia mięśniowa typu Duchenne’a (DMD)

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Translarna, ataluren, granulki do przygotowywania zawiesiny doustnej, 30 saszetek po 125 mg, EAN 5909991276591; Translarna, ataluren, granulki do przygotowywania zawiesiny doustnej, 30 saszetek po 250 mg, EAN 5909991276607; Translarna, ataluren, granulki do przygotowywania zawiesiny doustnej, 30 saszetek po 1000 mg, EAN 5909991276614
Wskazanie:
w ramach programu lekowego „leczenie dystrofii mięśniowej typu Duchenne’a powodowanej mutacją nonsensowną (nmDMD) (ICD-10 G71.0)”
Dotyczy:
przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 125/2016 z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie oceny leku Translarna (ataluren) kod EAN: 5909991276591, w ramach programu lekowego „Leczenie dystrofii mięśniowej typu Duchenne’a powodowanej mutacją nonsensowną (nmDMD) (ICD-10: G71.0)”

Uzasadnienie:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 126/2016 z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie oceny leku Translarna (ataluren) kod EAN: 5909991276607, w ramach programu lekowego „Leczenie dystrofii mięśniowej typu Duchenne’a powodowanej mutacją nonsensowną (nmDMD) (ICD-10: G71.0)”

Uzasadnienie:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 127/2016 z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie oceny leku Translarna (ataluren) kod EAN: 5909991276614, w ramach programu lekowego „Leczenie dystrofii mięśniowej typu Duchenne’a powodowanej mutacją nonsensowną (nmDMD) (ICD-10: G71.0)”

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 75/2016 z dnia 9 grudnia 2016 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie objęcia refundacją produktu leczniczego: Translarna, ataluren, granulki do przygotowania zawiesiny doustnej, 30 saszetek po 125 mg; Translarna, ataluren, granulki do przygotowania zawiesiny doustnej, 30 saszetek po 250 mg; Translarna, ataluren, granulki do przygotowania zawiesiny doustnej, 30 saszetek po 1000 mg w ramach programu lekowego „leczenie dystrofii mięśniowej typu Duchenne’a powodowanej mutacją nonsensowną (nmDMD) (ICD-10 G71.0)”

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Calcort (Deflazacort), tabletki a 6 mg i 30 mg
Wskazanie:
dystrofia mięśniowa
Dotyczy:
zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 74/2013 z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego Calcort (deflazacort) tabletki á 6 mg i 30 mg we wskazaniu: układowy toczeń rumieniowaty, dystrofia mięśniowa

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 54/2013 z dnia 20 maja 2013 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego Calcort (deflazacort) tabletki á 6 mg i 30 mg we wskazaniu: układowy toczeń rumieniowaty, dystrofia mięśniowa

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Ritalmex (Mexiletinum) kapsułki a 200 mg
Wskazanie:
dystrofia miotoniczna Beckera
Dotyczy:
zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 58/2013 z dnia 8 kwietnia 2013 w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego Ritalmex (mexiletinum) kapsułki 200 mg we wskazaniach: dystrofia miotoniczna typu 1 i 2, miotonia typu Thomsena, dystrofia miotoniczna Beckera, pierwotne zaburzenia mięśniowe – choroba Eulenburga, komorowe zaburzenia rytmu serca, nawracające burze elektryczne – stan po implantacji ICD

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 39/2013 z dnia 8 kwietnia 2013 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego Ritalmex (Mexiletinum) kapsułki a 200 mg, we wskazaniach: dystrofia miotoniczna typu 1, dystrofia miotoniczna typu 2, miotonia typu Thomsena, dystrofia miotoniczna Beckera, komorowe zaburzenia rytmu serca, nawracające burze elektryczne-stan po implantacji ICD, pierwotne zaburzenia mięśniowe - choroba Eulenburga

Uzasadnienie:
Treść zlecenia:
Ritalmex (Mexiletinum) kapsułki a 200 mg
Wskazanie:
miotonia typuThomsena
Dotyczy:
zbadania zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego
Dokumenty:
Tytuł:

Stanowisko Rady Przejrzystości nr 58/2013 z dnia 8 kwietnia 2013 w sprawie zasadności wydawania zgody na refundację produktu leczniczego Ritalmex (mexiletinum) kapsułki 200 mg we wskazaniach: dystrofia miotoniczna typu 1 i 2, miotonia typu Thomsena, dystrofia miotoniczna Beckera, pierwotne zaburzenia mięśniowe – choroba Eulenburga, komorowe zaburzenia rytmu serca, nawracające burze elektryczne – stan po implantacji ICD

Uzasadnienie:
Tytuł:

Rekomendacja nr 39/2013 z dnia 8 kwietnia 2013 r. Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego Ritalmex (Mexiletinum) kapsułki a 200 mg, we wskazaniach: dystrofia miotoniczna typu 1, dystrofia miotoniczna typu 2, miotonia typu Thomsena, dystrofia miotoniczna Beckera, komorowe zaburzenia rytmu serca, nawracające burze elektryczne-stan po implantacji ICD, pierwotne zaburzenia mięśniowe - choroba Eulenburga

Uzasadnienie:
1-10 z 12